Skip to main content

TEXT 11

VERSO 11

Текст

Texto

атгаітад апй аш́акто ’сі
картум̇ мад-йоґам а̄ш́рітах̣
сарва-карма-пгала-тйа̄ґам̇
татах̣ куру йата̄тмава̄н
athaitad apy aśakto ’si
kartuṁ mad-yogam āśritaḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
tataḥ kuru yatātmavān

Послівний переклад

Sinônimos

атга—навіть якщо; етат—це; апі—також; аш́актах̣—нездатний; асі—ти є; картум—виконувати; мат—для Мене; йоґам—у відданому служінні; а̄ш́рітах̣—знаходячи пристановище; сарва-карма— усієї діяльності; пгала—наслідків; тйа̄ґам—відречення; татах̣— тоді; куру—роби; йата-а̄тма-ва̄н—розташований у собі.

atha — mesmo que; etat — isto; api — também; aśaktaḥ — incapaz; asi — você seja; kartum — de executar; mat — para Mim; yogam — em serviço devocional; āśritaḥ — refugiando-se; sarva-karma — de todas as atividades; phala — dos resultados; tyāgam — renúncia; tataḥ — então; kuru — faça; yata-ātma-vān — situado em si mesmo.

Переклад

Tradução

Але якщо ти не можеш діяти, сповнившись свідомості Бога, то намагайся виконувати діяльність, відмовившись од плодів своєї праці й бути самодостатнім.

Se, entretanto, você é incapaz de trabalhar nesta Minha consciência, então, tente agir renunciando a todos os resultados de seu trabalho e procure situar-se no eu.

Коментар

Comentário

Може так статись, що соціальні, сімейні, релігійні міркування або які-небудь перепони іншого характеру заважатимуть людині навіть просто сприяти свідомості Кр̣шн̣и. Трапляється, що безпосередній зв’язок з діяльністю в свідомості Кр̣шн̣и не схвалюють члени родини, буває й багато інших труднощів. Людині, перед якою постали такі проблеми, радять жертвувати накопичені плоди своєї праці на гідні цілі. Подібні дії описано в збірках ведичних законів. Існують описи багатьох жертвопринесень та особливих функцій пун̣йі, — певної діяльності, виконуючи котру, людина може скористатися наслідками своїх попередніх дій. Таким шляхом людина поступово підніметься до ступеня істинного знання. Часом трапляється й таке, що людина, яку не цікавить діяльність в свідомості Кр̣шн̣и, жертвує кошти на лікарню чи інший суспільний заклад і таким чином відмовляється від важкоздобутих плодів своєї праці. Це також рекомендовано тут, тому що відмова од плодів своєї праці поступово очищує розум людини і вона зрештою зможе довідатись про свідомість Кр̣шн̣и. Звичайно, свідомість Кр̣шн̣и не залежить від чийогось досвіду, бо сама вона здатна очистити розум людини, але якщо щось заважає перейнятись свідомістю Кр̣шн̣и, то людина може спробувати відмовитись од плодів своєї діяльності. З такого погляду служіння державі, служіння суспільству, служіння нації, принесення себе в жертву своїй країні й т. ін. стають прийнятними, бо з часом людина зможе досягти стану чистого відданого служіння Верховному Господеві. В Бгаґавад-ґı̄ті (18.46) ми знаходимо твердження: йатах̣ правр̣ттір бгӯта̄на̄м — «якщо людина вирішила пожертвувати чимсь задля вищої мети, навіть не знаючи, що вищою причиною є Кр̣шн̣а, то шляхом жертвопринесень вона поступово дійде розуміння того, що саме Кр̣шн̣а є верховна причина».

Pode ser que, devido a fatores sociais, familiares ou religiosos ou mesmo por outros impedimentos, a pessoa nem seja capaz de simpatizar com as atividades da consciência de Kṛṣṇa. E se alguém se interessa diretamente pelas atividades da consciência de Kṛṣṇa, talvez surjam objeções dos membros de sua família, ou muitas outras dificuldades. Para quem tem semelhante problema, aconselha-se que sacrifique em prol de alguma boa causa aquilo que conseguiu adquirir com suas atividades. Tais procedimentos são descritos nas regras védicas. Descrevem-se vários sacrifícios e cerimônias especiais para o dia da lua cheia, ou trabalhos especiais em que se pode aplicar o resultado da ação praticada anteriormente. Assim, aos poucos pode-se adquirir conhecimento. Também consta que, quando alguém que nem sequer está interessado nas atividades da consciência de Kṛṣṇa dá caridade a algum hospital ou a alguma outra instituição social, ele renuncia aos resultados que arduamente conseguiu através de suas atividades. Isto também se recomenda aqui porque, praticando renúncia aos frutos de suas atividades, ele com certeza purificará sua mente de maneira gradual, e com a mente purificada, será capaz de compreender a consciência de Kṛṣṇa. É claro que a consciência de Kṛṣṇa não depende de nenhum outro fator, porque a própria consciência de Kṛṣṇa pode purificar a mente, mas se há impedimentos para aceitar a consciência de Kṛṣṇa, pode-se tentar abandonar os resultados das ações. A este respeito, serviço social, serviço comunitário, serviço à nação, sacrifício pela pátria, etc., podem ser aceitos de modo que algum dia seja possível chegar ao nível de serviço devocional puro ao Senhor Supremo. No Bhagavad-gītā (18.46), o Senhor declara que yataḥ pravṛttir bhūtānām: se alguém decide sacrificar-se pela causa suprema, mesmo que não saiba que a causa suprema é Kṛṣṇa, através do método sacrificatório, ele aos poucos passará a compreender que Kṛṣṇa é a causa suprema.