Skip to main content

TEXT 10

제10절

Текст

원문

абгйа̄се ’пй асамартго ’сі
мат-карма-парамо бгава
мад-артгам апі карма̄н̣і
курван сіддгім ава̄псйасі
아뱌세’뺘사마르토’시 abhyāse ’py asamartho ’si
맛-까르마-빠라모 바바 mat-karma-paramo bhava
맏-아르탐 아삐 까르마니 mad-artham api karmāṇi
꾸르반 싣딤 아밥샤시 kurvan siddhim avāpsyasi

Послівний переклад

동의어

абгйа̄се—в практиці; апі—навіть якщо; асамартгах̣—нездатний; асі—ти є; мат-карма—працюй заради; парамах̣—вищий; бгава— стань; мат-артгам—заради Мене; апі—навіть; карма̄н̣і—роботу; курван—виконуючи; сіддгім—досконалість; ава̄псйасі—ти досягнеш.

아뱌세: 실천함에 있어, 아삐: 설령, 아사마르타하: 할 수 없는, 아시: 네가, 맛-까르마: 나의 일, 빠라마하: 헌신하는, 바바: 되다, 맛-아르탐: 나를 위해, 아삐: 심지어, 까르마니: 일, 꾸르반: 수행하는, 싣딤: 완성, 아밥샤시: 너는 달성할 것이다.

Переклад

번역

Якщо ж ти не можеш здійснювати приписи бгакті-йоґи, то намагайся просто працювати для Мене, тому що, працюючи для Мене, ти станеш досконалим.

네가 만약 박띠 요가의 규정들을 실천할 수 없다면 그저 나를 위해 일하여라. 나를 위해 일함으로써 너는 완성의 경지에 이를 수 있기 때문이다.

Коментар

주석

Людина, яка не здатна дотримуватись засад бгакті-йоґи, здійснюваної під керівництвом духовного вчителя, все ж таки може досягти досконалості, якщо працюватиме в ім’я Верховного Господа. Про те, як виконувати таку роботу, вже було сказано в п’ятдесят п’ятому вірші одинадцятої глави. Треба сприяти поширенню свідомості Кр̣шн̣и. Багато відданих поширюють свідомість Кр̣шн̣и, і вони потребують допомоги. Якщо ж хтось не здатний безпосередньо дотримуватись життєвих засад бгакті-йоґи, він може намагатись допомагати діяльності поширення свідомості Кр̣шн̣и. Будь-яка справа вимагає землі, грошей, організації та праці. Як для кожного підприємства потрібні приміщення, певні гроші, праця й організаційні заходи, так само і в служінні Кр̣шн̣і необхідне все це. Відмінність полягає в тому, що в матеріальному житті працюють заради задоволення своїх чуттів, але якщо ту ж саму роботу виконувати на вдоволення Кр̣шн̣и, то така діяльність вже буде духовною. Якщо хтось має багато грошей, він може допомогти в будівництві храму або приміщення для поширення свідомості Кр̣шн̣и, або допомогти в публікації літератури. Існує багато сфер діяльності во ім’я Кр̣шн̣и, треба лише цікавитись нею. Якщо людина не може жертвувати плодами своєї діяльності, то принаймні вона може віддавати справі поширення свідомості Кр̣шн̣и якийсь процент від своїх прибутків. Таке добровільне служіння допоможе людині стати досконалою і, врешті-решт, сягнути вищого ступеня любові до Бога.

영적 스승의 지도로 박띠 요가의 규칙과 규정들을 실천할 수 없는 자도 지고한 주를 위해 일함으로써 완성의 경지에 도달할 수 있다. 어떻게 이 일을 하느냐는 제11장 55절에서 이미 설명되었다. 끄리쉬나 의식의 전파에 호의적이어야 한다. 끄리쉬나 의식의 전파에 종사하는 헌애자들이 많이 있는데, 그들은 도움이 필요하다. 그래서 박띠 요가의 규정들을 직접 실천할 수 없다 하더라도 그 일에 도움을 줄 수는 있다. 땅과 자금, 조직 그리고 노동력이 필요하다. 사업을 하려면 머물 곳, 쓸 자금, 노동력과 조직이 필요하듯이 끄리쉬나를 위한 봉사에도 이러한 것들이 요구된다. 이 둘의 차이점은 물질주의 안에서 인간은 자기 쾌락을 위해 일한다는 점이다. 그러나 똑같은 일도 끄리쉬나의 만족을 위해 할 수 있고, 이것이 영적 행위이다. 돈이 많다면 끄리쉬나 의식 전파를 위해 건물이나 사원을 짓는 데 도움을 줄 수 있다. 또는 출판을 도울 수도 있다. 여러 분야의 활동이 있고, 사람들은 그러한 활동에 관심을 가져야 한다. 끄리쉬나 의식 전파를 위해 자기 행위의 결과를 희생할 수 없다면, 그 사람은 그 결과의 일부라도 희생할 수 있다. 끄리쉬나 의식을 위한 대의에 자발적 봉사를 하는 것은 절대신을 향한 사랑의 경지에 이르게 하며 결국 인간을 완벽하게 한다.