Skip to main content

TEXT 6

VERŠ 6

Текст

Verš

паш́йа̄дітйа̄н васӯн рудра̄н
аш́вінау марутас татга̄
бахӯнй адр̣шт̣а-пӯрва̄н̣і
паш́йа̄ш́чарйа̄н̣і бга̄рата
paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Послівний переклад

Synonyma

паш́йа—побач; а̄дітйа̄н—дванадцять синів Адіті; васӯн—вісім Васу; рудра̄н—одинадцять форм Рудр; аш́вінау—два Аш́віни; марутах̣—сорок дев’ять Марут (напівбогів вітру); татга̄—також; бахӯні—багато; адр̣шт̣а—що ти не бачив; пӯрва̄н̣і—раніше; паш́йа—побач; а̄ш́чарйа̄н̣і—усі дива; бга̄рата—о кращий з Бгарат.

paśya — hľaď; ādityān — dvanásť synov Aditiných; vasūn — osem Vasuov; rudrān — jedenásť Rudrov; aśvinau — obaja Aśvinovia; marutaḥ — štyridsaťdeväť Marutov (polobohovia vládnuci vetru); tathā — tiež; bahūni — mnohí; adṛṣṭa — ktoré si ani nevidel; pūrvāṇi — prv, ako; paśya — pohľaď; āścaryāṇi — všetky úžasné; bhārata — ó, najlepší z Bharatovcov.

Переклад

Překlad

О кращий з Бга̄рат, поглянь на різні прояви А̄дітй, Васу, Рудр, Аш́вінı̄-кума̄р і всіх інших напівбогів. Уздри численні дива, що їх до тебе ніхто не бачив і про які ніхто ніколи не чув.

Ó, najlepší z Bharatovcov, pohľaď na rôzne prejavy Ādityov, Vasuov, Rudrov, Aśvinī-kumārov a všetkých ďalších polobohov. Pohľaď na tieto obdivuhodné rozmanitosti, ktoré ešte nikto nikdy neuzrel a ani o nich nepočul.

Коментар

Význam

Хоча Арджуна був особистим другом Кр̣шн̣и і найбільш розвинутим із вчених людей свого часу, — він не міг знати про Кр̣шн̣у все. Тут сказано, що досі жодна людина не знала й не чула про всі ці форми та прояви. Але тепер Кр̣шн̣а відкриває ці дивні образи.

Aj keď Arjuna bol Kṛṣṇov osobný priateľ a bol veľmi učený, ani on nemohol vedieť o Kṛṣṇovi všetko. Tu sa píše, že ešte nikto nikdy neuzrel všetky tieto podoby a manifestácie a ani o nich nepočul. Teraz Kṛṣṇa tieto úžasné podoby postupne vyjaví.