Skip to main content

TEXT 6

ТЕКСТ 6

Текст

Текст

паш́йа̄дітйа̄н васӯн рудра̄н
аш́вінау марутас татга̄
бахӯнй адр̣шт̣а-пӯрва̄н̣і
паш́йа̄ш́чарйа̄н̣і бга̄рата
пайдитйн васӯн рудрн
авинау марутас татх
бахӯнй адша-пӯрви
пайчарйи бхрата

Послівний переклад

Пословный перевод

паш́йа—побач; а̄дітйа̄н—дванадцять синів Адіті; васӯн—вісім Васу; рудра̄н—одинадцять форм Рудр; аш́вінау—два Аш́віни; марутах̣—сорок дев’ять Марут (напівбогів вітру); татга̄—також; бахӯні—багато; адр̣шт̣а—що ти не бачив; пӯрва̄н̣і—раніше; паш́йа—побач; а̄ш́чарйа̄н̣і—усі дива; бга̄рата—о кращий з Бгарат.

пайа — взгляни; дитйн — на двенадцать сыновей Адити; васӯн — на восемь Васу; рудрн — на одиннадцать Рудр; авинау — на двоих Ашвинов; марута — на сорок девять Марутов (полубогов ветра); татх — также; бахӯни — на множество; адша — не виданных (тобой); пӯрви — тех, кто прежде; пайа — узри; чарйи — чудеса; бхрата — о лучший из Бхарат.

Переклад

Перевод

О кращий з Бга̄рат, поглянь на різні прояви А̄дітй, Васу, Рудр, Аш́вінı̄-кума̄р і всіх інших напівбогів. Уздри численні дива, що їх до тебе ніхто не бачив і про які ніхто ніколи не чув.

О лучший из Бхарат, увидь Адитьев, Васу, Рудр, Ашвини- Кумаров и остальных полубогов. Множество неслыханных чудес, которых не видел никто до тебя, откроются твоему взору.

Коментар

Комментарий

Хоча Арджуна був особистим другом Кр̣шн̣и і найбільш розвинутим із вчених людей свого часу, — він не міг знати про Кр̣шн̣у все. Тут сказано, що досі жодна людина не знала й не чула про всі ці форми та прояви. Але тепер Кр̣шн̣а відкриває ці дивні образи.

Хотя Арджуна был личным другом Кришны и превосходил всех своими познаниями, даже он не мог до конца постичь Кришну. Здесь сказано, что люди никогда прежде не слышали и ничего не знали о тех проявлениях Кришны, которые Он сейчас показывает Арджуне.