Skip to main content

TEXT 6

제6절

Текст

원문

паш́йа̄дітйа̄н васӯн рудра̄н
аш́вінау марутас татга̄
бахӯнй адр̣шт̣а-пӯрва̄н̣і
паш́йа̄ш́чарйа̄н̣і бга̄рата
빠샤디땬 바순 루드란 paśyādityān vasūn rudrān
아스비나우 마루따스 따타 aśvinau marutas tathā
바후냐드리쉬따-뿌르바니 bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
빠샤스짜리아니 바라따 paśyāścaryāṇi bhārata

Послівний переклад

동의어

паш́йа—побач; а̄дітйа̄н—дванадцять синів Адіті; васӯн—вісім Васу; рудра̄н—одинадцять форм Рудр; аш́вінау—два Аш́віни; марутах̣—сорок дев’ять Марут (напівбогів вітру); татга̄—також; бахӯні—багато; адр̣шт̣а—що ти не бачив; пӯрва̄н̣і—раніше; паш́йа—побач; а̄ш́чарйа̄н̣і—усі дива; бга̄рата—о кращий з Бгарат.

빠샤: 보다, 아디땬: 아디띠의 열두 아들, 바순: 여덟 바수들, 루드란: 열한 개 형상의 루드라, 아스비나우: 두 아스비니들, 마루따하: 마흔아홉의 마룻(바람의 신들), 따타: 또한, 바후니: 많은, 아드리쉬따: 네가 보지 않은, 뿌르바니: 앞에, 빠샤: 보다, 아스짜랴니: 모든 경이로움, 바라따: 오 바라따 중에서 최고여.

Переклад

번역

О кращий з Бга̄рат, поглянь на різні прояви А̄дітй, Васу, Рудр, Аш́вінı̄-кума̄р і всіх інших напівбогів. Уздри численні дива, що їх до тебе ніхто не бачив і про які ніхто ніколи не чув.

오 바라따 중 최고여, 여러 형상의 아디땨와 바수, 루드라, 아스비니 꾸마라, 그리고 다른 데바들을 여기에서 보아라. 그 누구도 본 적 없고 이전에 들어본 적도 없는 여러 경이로운 것을 잘 보아라.

Коментар

주석

Хоча Арджуна був особистим другом Кр̣шн̣и і найбільш розвинутим із вчених людей свого часу, — він не міг знати про Кр̣шн̣у все. Тут сказано, що досі жодна людина не знала й не чула про всі ці форми та прояви. Але тепер Кр̣шн̣а відкриває ці дивні образи.

아르주나가 끄리쉬나의 개인적 친구이며 학식있는 사람 가운데 가장 뛰어난 사람이라 하더라도 그가 끄리쉬나에 관해 모든 것을 알 수는 없다. 여기에서 인간은 이 모든 형상과 발현을 들어 본적도, 안 적도 없다고 언급되었다. 지금 끄리쉬나께서 이 경이로운 형상을 보이신다.