Skip to main content

TEXT 6

第6節

Текст

テキスト

паш́йа̄дітйа̄н васӯн рудра̄н
аш́вінау марутас татга̄
бахӯнй адр̣шт̣а-пӯрва̄н̣і
паш́йа̄ш́чарйа̄н̣і бга̄рата
paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Послівний переклад

Synonyms

паш́йа—побач; а̄дітйа̄н—дванадцять синів Адіті; васӯн—вісім Васу; рудра̄н—одинадцять форм Рудр; аш́вінау—два Аш́віни; марутах̣—сорок дев’ять Марут (напівбогів вітру); татга̄—також; бахӯні—багато; адр̣шт̣а—що ти не бачив; пӯрва̄н̣і—раніше; паш́йа—побач; а̄ш́чарйа̄н̣і—усі дива; бга̄рата—о кращий з Бгарат.

paśya – see; ādityān – the twelve sons of Aditi; vasūn – the eight Vasus; rudrān – the eleven forms of Rudra; aśvinau – the two Aśvinīs; marutaḥ – the forty-nine Maruts (demigods of the wind); tathā – also; bahūni – many; adṛṣṭa – that you have not seen; pūrvāṇi – before; paśya – see; āścaryāṇi – all the wonders; bhārata – O best of the Bhāratas.

Переклад

Translation

О кращий з Бга̄рат, поглянь на різні прояви А̄дітй, Васу, Рудр, Аш́вінı̄-кума̄р і всіх інших напівбогів. Уздри численні дива, що їх до тебе ніхто не бачив і про які ніхто ніколи не чув.

バーラタの最も秀れた者よ、よく見なさい。ここにいるアーディテャたち、ヴァスたち、ルドラたち、アシュヴィニー・クマーラ。その他すべてのデーヴァの様々な顕現を。今まで誰も見聞し得なかった多くの驚意を。

Коментар

Purport

Хоча Арджуна був особистим другом Кр̣шн̣и і найбільш розвинутим із вчених людей свого часу, — він не міг знати про Кр̣шн̣у все. Тут сказано, що досі жодна людина не знала й не чула про всі ці форми та прояви. Але тепер Кр̣шн̣а відкриває ці дивні образи.

たとえアルジュナがクリシュナと特別親しい友人であっても、そして第一等の学識ある賢者であったとしても、クリシュナのすべてを知ることは不可能である。ここに描かれている相や顕現をすべて見聞すること、知ることは、人間にとってかつてなかったことであると、ここで言明している。そのすばらしい相を、クリシュナはいまアルジュナに明示する。