Skip to main content

TEXT 5

TEXT 5

Текст

Tekst

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
паш́йа ме па̄ртга рӯпа̄н̣і
ш́аташ́о ’тга сахасраш́ах̣
на̄на̄-відга̄ні дівйа̄ні
на̄на̄-варн̣а̄кр̣тı̄ні ча
śrī-bhagavān uvāca
paśya me pārtha rūpāṇi
śataśo ’tha sahasraśaḥ
nānā-vidhāni divyāni
nānā-varṇākṛtīni ca

Послівний переклад

Synoniemen

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча—Верховний Бог-Особа сказав; паш́йа—споглядай; ме—Мої; па̄ртга—о сину Пр̣тги; рӯпа̄н̣і—форми; ш́аташ́ах̣— сотні; атга—також; сахасраш́ах̣—тисячі; на̄на̄-відга̄ні—різноманітні; дівйа̄ні—божественні; на̄на̄—різноманітні; варн̣а—кольорові; а̄кр̣тı̄ні—форми; ча—також.

śrī-bhagavān uvāca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; paśya — zie; me — Mijn; pārtha — o zoon van Pṛthā; rūpāṇi — gedaanten; śataśaḥ — honderden; atha — ook; sahasraśaḥ — duizenden; nānā-vidhāni — verschillende; divyāni — goddelijke; nānā — verschillende; varṇa — kleuren; ākṛtīni — vormen; ca — ook.

Переклад

Vertaling

Верховний Бог-Особа сказав: Мій дорогий Арджуно, о сину Пр̣тги, тож поглянь на Мої щедроти, на сотні тисяч різноманітних божественних і багатобарвних форм.

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Mijn beste Arjuna, o zoon van Pṛthā, aanschouw nu Mijn volheden, honderdduizenden verschillende goddelijke en veelkleurige gedaanten.

Коментар

Betekenisverklaring

Арджуна хотів побачити Кр̣шн̣у у Його всесвітній формі, яка проявляється тільки заради творення космосу і тому, попри її трансцендентність, підпадає під вплив минущого часу цієї матеріальної природи. Так само, як матеріальна природа існує то в проявленому, то в непроявленому стані, так і ця всесвітня форма Кр̣шн̣и проявляється і потім переходить у непроявлений стан. Вона не перебуває вічно в духовному світі, подібно до інших форм Кр̣шн̣и. Що стосується відданих Господа, то вони не дуже прагнуть споглядати всесвітню форму, але якщо вже Арджуна захотів побачити Кр̣шн̣у таким, то Господь відкриває йому її. Звичайна людина не спроможна бачити всесвітньої форми. Здатність бачити її надає Сам Кр̣шн̣а.

Arjuna wilde Kṛṣṇa in Zijn kosmische gedaante zien, die, hoewel ze transcendentaal is, enkel gemanifesteerd is in relatie tot de kosmos en daardoor onderhevig aan de materiële tijd en dus tijdelijk. Zoals de materiële natuur gemanifesteerd en niet-gemanifesteerd is, zo is ook deze kosmische gedaante van Kṛṣṇa gemanifesteerd en niet-gemanifesteerd; ze is niet eeuwig, in tegenstelling tot de andere gedaanten van Kṛṣṇa in de spirituele hemel. Een toegewijde verlangt er niet naar om de kosmische gedaante te zien, maar omdat Arjuna Kṛṣṇa zo wilde zien, openbaarde Kṛṣṇa hem deze gedaante. Een gewoon persoon kan deze kosmische gedaante niet zien; Kṛṣṇa moet iemand het vermogen geven deze te zien.