Skip to main content

TEXT 10

TEXT 10

Текст

Texto

теша̄м̇ сатата-йукта̄на̄м̇
бгаджата̄м̇ прı̄ті-пӯрвакам
дада̄мі буддгі-йоґам̇ там̇
йена ма̄м упайа̄нті те
teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

Послівний переклад

Palabra por palabra

теша̄м—їм; сатата-йукта̄на̄м̇—завжди зайнятим; бгаджата̄м—у відданому служінні; прı̄ті-пӯрвакам—в любовному екстазі; дада̄мі—Я даю; буддгі-йоґам—істинний інтелект; там—той; йена—що за його допомогою; ма̄м—до Мене; упайа̄нті—приходять; те— вони.

teṣām — a ellos; satata-yuktānām — siempre dedicados; bhajatām — a prestar servicio devocional; prīti-pūrvakam — con éxtasis amoroso; dadāmi — Yo doy; buddhi-yogam — verdadera inteligencia; tam — eso; yena — por lo cual; mām — a Mí; upayānti — vienen; te — ellos.

Переклад

Traducción

Тим, хто постійно з любов’ю віддано служать Мені, Я даю істинний інтелект, за допомогою якого вони можуть прийти до Мене.

A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, Yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a Mí.

Коментар

Significado

Велике значення в цьому вірші має слово буддгі-йоґам. Згадаймо, як у другій главі, повчаючи Арджуну, Господь говорить, що багато чого Він йому вже повідав, і що згодом Він наставить його на шлях буддгі-йоґи. І ось тепер Він робить це. Буддгі-йоґа є діяльність в свідомості Кр̣шн̣и; це — найвище виявлення інтелекту. Буддгі означає «інтелект», а йоґа — «містична діяльність», або «містичне піднесення». Діяльність людини, яка намагається повернутися додому, назад до Бога, й цілком віддається служінню в свідомості Кр̣шн̣и, називають буддгі-йоґою. Іншими словами, буддгі-йоґа є шлях, що виводить з тенет матеріального світу. Кр̣шн̣а є кінцева мета будь-якого розвитку. Люди цього не знають, тому їм важливо спілкуватись з відданими та істинним духовним вчителем. Треба знати, що кінцевою метою є Кр̣шн̣а, а коли мету визначено, то її можна досягти, якщо повільно, але впевнено долати намічений шлях.

En este verso, la palabra buddhi-yogam es muy significativa. Recordemos que en el segundo capítulo, el Señor, al instruir a Arjuna, le dijo que Él le había hablado de muchas cosas y que lo instruiría en lo referente al proceso de buddhi-yoga. Ahora se explica el buddhi-yoga. El buddhi-yoga es de por sí acción con conciencia de Kṛṣṇa; eso constituye el máximo grado de la inteligencia. Buddhi significa «inteligencia», y yoga significa «actividades místicas» o «elevación mística». Cuando uno trata de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, y se entrega por entero al cultivo de conciencia de Kṛṣṇa por medio del servicio devocional, su acción se denomina buddhi-yoga. En otras palabras, buddhi-yoga es el proceso mediante el cual uno se sale del enredo de este mundo material. La meta última del progreso es Kṛṣṇa. La gente no lo sabe; por lo tanto, la compañía de los devotos y un maestro espiritual genuino son cosas importantes. Uno debe saber que la meta es Kṛṣṇa, y cuando se establece la meta, entonces el sendero se recorre lenta pero progresivamente, y se alcanza la meta final.

Людина, яка знає мету свого життя, але прив’язана до плодів своєї діяльності, діє в межах карма-йоґи. Якщо вона знає, що ця мета — Кр̣шн̣а, але, щоб усвідомити Кр̣шн̣у, знаходить насолоду в розумуваннях, то це називають джн̃а̄на-йоґою. Коли ж вона знає мету, і її пошуки Кр̣шн̣и проходять цілком в свідомості Кр̣шн̣и й відданому служінні, це називають бгакті-йогою, або буддгі-йоґою, — довершеною йоґою. Така довершена йоґа є вищою досконалістю життя.

Cuando una persona sabe cuál es la meta de la vida pero está adicta a los frutos de las actividades, actúa en el plano del karma-yoga. Cuando ella sabe que la meta es Kṛṣṇa pero disfruta de las especulaciones mentales para entender a Kṛṣṇa, actúa en el plano del jñāna-yoga. Y cuando conoce la meta y busca a Kṛṣṇa por entero con conciencia de Kṛṣṇa y servicio devocional, actúa en el plano del bhakti-yoga o buddhi-yoga, que es el yoga completo. Ese yoga completo constituye la etapa más elevada y perfecta de la vida.

Якщо в людини є істинний духовний вчитель, і вона приєднується до якого-небудь духовного товариства, але недостатньо розумна, щоб розвиватися духовно, Кр̣шн̣а зсередини наставляє її, допомагаючи їй без ускладнень зрештою прийти до Нього. Єдина необхідна умова полягає в тому, щоб людина завжди перебувала у свідомості Кр̣шн̣и і з любов’ю та відданістю служила Господу найрізноманітнішими способами. Відданий повинен виконувати якусь роботу для Кр̣шн̣и, і виконувати її з любов’ю. Якщо відданий недостатньо розумний, щоб просуватись по шляху самореалізації, але щирий і цілком присвячує себе діяльності у відданому служінні, Господь дасть йому змогу вдосконалити себе і, зрештою, досягнути Його.

Puede que una persona tenga un maestro espiritual genuino y que esté apegada a una organización espiritual, pero si aun así no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar, entonces Kṛṣṇa le da instrucciones desde dentro de modo que al final pueda llegar a Él sin dificultad. El requisito para ello es que la persona se dedique siempre al proceso de conciencia de Kṛṣṇa, y con amor y devoción preste toda clase de servicios. Ella debe realizar algún tipo de trabajo para Kṛṣṇa, y ese trabajo se debe hacer con amor. Si un devoto no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar en la senda de la autorrealización, pero es sincero y dedicado a las actividades del servicio devocional, el Señor le da la oportunidad de progresar y al final llegar a Él.