Skip to main content

TEXT 45

ТЕКСТ 45

Текст

Текст

йаді ма̄м апратı̄ка̄рам
аш́астрам̇ ш́астра-па̄н̣айах̣
дга̄ртара̄шт̣ра̄ ран̣е ханйус
тан ме кшематарам̇ бгавет
йади мм апратӣкрам
аастра астра-пайа
дхртаршр рае ханйус
тан ме кшематара бхавет

Послівний переклад

Пословный перевод

йаді—навіть якщо; ма̄м—мене; апратı̄ка̄рам—того, хто не чинить опору; аш́астрам—не цілком спорядженого; ш́астра-па̄н̣айах̣—ті, зі зброєю в руках; дга̄ртара̄шт̣ра̄х̣—сини Дгр̣тара̄шт̣ри; ран̣е—на полі бою; ханйух̣—можуть вбити; тат—то; ме—мені; кшема-тарам—краще; бгавет—було б.

йади — если; мм — меня; апратӣкрам — не оказывающего сопротивления; аастрам — безоружного; астра-пайа — те, кто с оружием в руках; дхртаршр — сыновья Дхритараштры; рае — на поле боя; ханйу — пусть убьют; тат — то; ме — для меня; кшема-тарам — лучше; бхавет — будет.

Переклад

Перевод

Хай краще мене, беззбройного і безборонного, вб’ють сини Дгр̣та̄рашт̣ри, ніж я буду з ними битись.

Пусть лучше сыновья Дхритараштры с оружием в руках убьют меня на поле боя, безоружного и не сопротивляющегося.

Коментар

Комментарий

Згідно з правилами ведення бою, що ними керуються кшатрійі, не можна нападати на беззбройного ворога і на того, хто не бажає битись. Але Арджуна вирішив, що не стане до бою, навіть якщо на нього, беззбройного, нападуть вороги. Його не обходило прагнення протилежної сторони битися. Такий умонастрій свідчить про м’якосердя Арджуни, яке було наслідком його палкої відданості Господу.

По правилам ведения боя, кшатрии не должны нападать на безоружного врага, не желающего сражаться. Однако Арджуна решил, что, даже если враги нападут на него в таком состоянии, он не станет оказывать им сопротивление. Он не думал о том, насколько решительно настроена другая сторона. Все это — проявления мягкосердечности Арджуны, великого преданного Господа.