Skip to main content

TEXT 45

第45節

Текст

テキスト

йаді ма̄м апратı̄ка̄рам
аш́астрам̇ ш́астра-па̄н̣айах̣
дга̄ртара̄шт̣ра̄ ран̣е ханйус
тан ме кшематарам̇ бгавет
ヤディママプラティカラン
アシャストランシャストラパナヤハ
ダールタラシュトララメハンユス
タンメクシェマトランバヴェト

Послівний переклад

Synonyms

йаді—навіть якщо; ма̄м—мене; апратı̄ка̄рам—того, хто не чинить опору; аш́астрам—не цілком спорядженого; ш́астра-па̄н̣айах̣—ті, зі зброєю в руках; дга̄ртара̄шт̣ра̄х̣—сини Дгр̣тара̄шт̣ри; ран̣е—на полі бою; ханйух̣—можуть вбити; тат—то; ме—мені; кшема-тарам—краще; бгавет—було б.

yadi — たとえ~でも; mām — 私を; apratīkāram —抵抗しないで; aśastram —完全武装しないで; śastra-pāṇayaḥ—武器を持った人たち; dhārtarāṣṭrāḥ — ドリタラーシュトラの息子たち; raṇe —戦場で; hanyuḥ —殺すかもしれない; tat — それは; me —私にとって; kṣema-taram — ~の方がよい; bhavet — ~であろう

Переклад

Translation

Хай краще мене, беззбройного і безборонного, вб’ють сини Дгр̣та̄рашт̣ри, ніж я буду з ними битись.

ドリタラーシュトラの息子たちが武器を手にして私に討ちかかるとも、私は武具を外し、抵抗せずに戦場に立っている方がいいのです。

Коментар

Purport

Згідно з правилами ведення бою, що ними керуються кшатрійі, не можна нападати на беззбройного ворога і на того, хто не бажає битись. Але Арджуна вирішив, що не стане до бою, навіть якщо на нього, беззбройного, нападуть вороги. Його не обходило прагнення протилежної сторони битися. Такий умонастрій свідчить про м’якосердя Арджуни, яке було наслідком його палкої відданості Господу.

クシャトリヤが戦うときの規則として、武器を持たず戦う気のない敵には、攻撃をしかけてはいけないという作法になっています。アルジュナは、まったくどうしていいかわからぬような困った立場にいるので、いっそのこと、相手が攻撃してきても抵抗せずに、黙って立っていようと決心しました。自分以外の敵味方が、どんなに戦争に熱中していても、そんなことには関心を持たない。こうした彼の行動は、心の優しさから来るもので、情け深いこと、寛大なことは、神の偉大な献身者がもつ特徴なのです。