Skip to main content

TEXT 43

TEXT 43

Текст

Tekstas

утсанна-кула-дгарма̄н̣а̄м̇
манушйа̄н̣а̄м̇ джана̄рдана
нараке нійатам̇ ва̄со
бгаватı̄тй ануш́уш́рума
utsanna-kula-dharmāṇāṁ
manuṣyāṇāṁ janārdana
narake niyataṁ vāso
bhavatīty anuśuśruma

Послівний переклад

Synonyms

утсанна—зіпсований; кула-дгарма̄н̣а̄м—тих, хто має сімейні традиції; манушйа̄н̣а̄м—таких людей; джана̄рдана—Кр̣шн̣а; нараке—в пеклі; нійатам—завжди; ва̄сах̣—місце проживання; бгаваті—і так стає; іті—так; ануш́уш́рума—до мене дійшло через ланцюг учнівської послідовності.

utsanna — sugadinta; kula-dhārṁaṇāṁ — turinčių giminės tradicijas; manuṣyāṇām — tokių žmonių; janārdana — o Kṛṣṇa; narake — pragare; niyatam — visada; vāsaḥ — buveinė; bhavati — taip būna; iti — taip; anuśuśruma — girdėjau iš mokinių sekos.

Переклад

Translation

О Кр̣шн̣о, Ти, що підтримуєш життя всього людства, я довідавсь через учнівську послідовність, що ті, хто руйнує сімейні традиції, завжди падають у пекло.

O Kṛṣṇa, žmonių globėjau, iš mokinių sekos aš girdėjau, kad tie, kurių šeimos tradicijos sunaikintos, niekada neištrūksta iš pragaro.

Коментар

Purport

Арджуна засновує свої докази не на власному досвіді, а на свідченнях авторитетів, які передають знання без жодних змін. Тільки так можна отримати правдиве знання. Ніхто не може набути справжнього знання без допомоги провідника — людини, яка є авторитетом з ведичного знання. В системі варн̣а̄ш́рама існує порядок, згідно з яким людина перед смертю повинна очиститись від гріхів. І той, хто впродовж усього свого життя діяв гріховним чином, повинен пройти через очищення, — обряд, який називають пра̄йаш́чітта. Не скориставшись з такого способу, людина, внаслідок своєї гріховної діяльності, обов’язково потрапить на пекельні планети у жалюгідні форми життя.

KOMENTARAS: Arjuna savo argumentus grindžia ne asmeniniu patyrimu, bet autoritetų liudijimais. Tai ir yra būdas tikrajam žinojimui gauti. Siekiant tikrojo žinojimo neapsieinama be žmogaus, kuris jau turi tą žinojimą. Varṇāśramos institucijoje egzistuoja tvarka, pagal kurią prieš mirtį apsivaloma nuo nuodėmių. Kas paskendęs nuodėmėse, tas turi pereiti apsivalymo nuo nuodėmių procesą, vadinamą prāyaścitta. To nepadaręs gali neabejoti, kad dėl savo nuodėmingų poelgių pateksi į pragaro planetas ir gyvensi ten kupiną kančių gyvenimą.