Skip to main content

TEXT 42

VERŠ 42

Текст

Verš

дошаір етаіх̣ кула-ґгна̄на̄м̇
варн̣а-сан̇кара-ка̄ракаіх̣
утса̄дйанте джа̄ті-дгарма̄х̣
кула-дгарма̄ш́ ча ш́а̄ш́вата̄х̣
doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ
varṇa-saṅkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ
kula-dharmāś ca śāśvatāḥ

Послівний переклад

Synonyma

дошаіх̣—такими вадами; етаіх̣—усіх цих; кула-ґгна̄на̄м—руйнівників сім’ї; варн̣а-сан̇кара—небажаних дітей; ка̄ракаіх̣—тими, хто є причиною; утса̄дйанте—спустошуються; джа̄ті-дгарма̄х̣—суспільні заходи; кула-дгарма̄х̣—сімейні традиції; ча—також; ш́а̄ш́вата̄х̣—вічні.

doṣaiḥ — vďaka týmto zlým skutkom; etaiḥ — všetci títo; kula-ghnānām — ničitelia rodiny; varṇa-saṅkara — nežiadúce deti; kārakaiḥ — spôsobujú; utsādyante — zánik; jāti-dharmāḥ — plán pre blaho spoločnosti; kula-dharmāḥ — rodinné tradície; ca — tiež; śāśvatāḥ — večné.

Переклад

Překlad

Внаслідок лихих дій тих, хто руйнує сімейні традиції, множаться небажані діти, й таким чином зазнають краху будь-які громадські заходи разом з діяльністю заради родинного щастя.

Následkom zlých skutkov ničiteľov rodových tradícií, ktoré spôsobujú narodenie nechcených detí, sa ničí odveký spoločenský poriadok a blaho rodiny.

Коментар

Význam

Соціальні заходи для чотирьох класів людського суспільства в поєднанні з діяльністю заради родинного добробуту, які чітко реґламентує суспільний устрій сана̄тана-дгарма, або варн̣а̄ш́рама-дгарма, призначено на те, щоб людина змогла досягнути кінцевого спасіння. Тому порушення традицій системи сана̄тана- дгарми безвідповідальними правителями призводить до цілковитого безладдя в суспільстві, внаслідок чого люди забувають про мету свого життя — Вішн̣у. Таких правителів називають сліпими, і людей, що йдуть за ними, неодмінно поглине хаос.

Zásady varṇāśrama-dharmy, známej ako sanātana-dharma, usmerňujú rodinu a spoločnosť tak, aby mal každý jednotlivec možnosť dosiahnuť konečné oslobodenie. Ak nezodpovední vodcovia spoločnosti tieto tradície porušia, nastane v spoločnosti zmätok, následkom ktorého ľudia zabudnú, že cieľom života je Viṣṇu, Kṛṣṇa. Takí vodcovia sú slepí a svojich stúpencov vedú do záhuby.