Skip to main content

TEXT 42

TEXT 42

Текст

Verš

дошаір етаіх̣ кула-ґгна̄на̄м̇
варн̣а-сан̇кара-ка̄ракаіх̣
утса̄дйанте джа̄ті-дгарма̄х̣
кула-дгарма̄ш́ ча ш́а̄ш́вата̄х̣
doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ
varṇa-saṅkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ
kula-dharmāś ca śāśvatāḥ

Послівний переклад

Synonyma

дошаіх̣—такими вадами; етаіх̣—усіх цих; кула-ґгна̄на̄м—руйнівників сім’ї; варн̣а-сан̇кара—небажаних дітей; ка̄ракаіх̣—тими, хто є причиною; утса̄дйанте—спустошуються; джа̄ті-дгарма̄х̣—суспільні заходи; кула-дгарма̄х̣—сімейні традиції; ча—також; ш́а̄ш́вата̄х̣—вічні.

doṣaiḥ — takovými chybami; etaiḥ — všemi těmito; kula-ghnānām — těch, kdo ničí rodinu; varṇa-saṅkara — nežádoucích dětí; kārakaiḥ — které jsou příčinou; utsādyante — jsou zmařeny; jāti-dharmāḥ — plány společnosti; kula-dharmāḥ — rodinné tradice; ca — a; śāśvatāḥ — věčné.

Переклад

Překlad

Внаслідок лихих дій тих, хто руйнує сімейні традиції, множаться небажані діти, й таким чином зазнають краху будь-які громадські заходи разом з діяльністю заради родинного щастя.

Špatným jednáním osob ničících rodinnou tradici, jež způsobuje rození nežádoucích dětí, jsou zmařeny společenské plány i činnosti pro blaho rodiny.

Коментар

Význam

Соціальні заходи для чотирьох класів людського суспільства в поєднанні з діяльністю заради родинного добробуту, які чітко реґламентує суспільний устрій сана̄тана-дгарма, або варн̣а̄ш́рама-дгарма, призначено на те, щоб людина змогла досягнути кінцевого спасіння. Тому порушення традицій системи сана̄тана- дгарми безвідповідальними правителями призводить до цілковитого безладдя в суспільстві, внаслідок чого люди забувають про мету свого життя — Вішн̣у. Таких правителів називають сліпими, і людей, що йдуть за ними, неодмінно поглине хаос.

Povinnosti neboli plány čtyř tříd lidské společnosti a činnosti pro blaho rodiny — což je obojí ustanoveno zřízením zvaným sanātana-dharma neboli varṇāśrama-dharma — jsou dány tak, aby člověku umožnily nakonec dosáhnout osvobození. Když tedy nezodpovědné vůdčí osobnosti ničí tradici sanātana-dharmy, způsobí to ve společnosti chaos, jehož výsledkem je, že lidé zapomínají na cíl života — na Viṣṇua. O takových vůdcích je řečeno, že jsou slepí, a lidé, kteří je následují, budou nevyhnutelně uvedeni ve zmatek.