Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Текст

Verš

паш́йаіта̄м̇ па̄н̣д̣у-путра̄н̣а̄м̇
а̄ча̄рйа махатı̄м̇ чамӯм
вйӯд̣га̄м̇ друпада-путрен̣а
тава ш́ішйен̣а дгı̄мата̄
paśyaitāṁ pāṇḍu-putrānām
ācārya mahatīṁ camūm
vyūḍhāṁ drupada-putreṇa
tava śiṣyeṇa dhīmatā

Послівний переклад

Synonyma

паш́йа—оглянь; ета̄м—цю; па̄н̣д̣у-путра̄н̣а̄м̇—синів Па̄н̣д̣у; а̄ча̄рйа — о вчителю; махатı̄м — велику; чамӯм — військову силу; вйӯд̣га̄м—що вишикувана; друпада-путрен̣а—сином Друпади; тава— твоїм; ш́ішйен̣а—учнем; дгı̄-мата̄—дуже розумним.

paśya — pohleď; etām — toto; pāṇḍu-putrāṇām — synů Pāṇḍua; ācārya — ó učiteli; mahatīm — veliké; camūm — vojsko; vyūḍhām — seřazené; drupada-putreṇa — synem Drupady; tava — tvým; śiṣyeṇa — žákem; dhī-matā — inteligentním.

Переклад

Překlad

О мій вчителю, поглянь на велику армію синів Па̄н̣д̣у, так вправно вишикувану твоїм здібним учнем, сином Друпади.

Ó můj učiteli, pohleď na mohutné vojsko Pāṇḍuových synů, které tak zkušeně seřadil tvůj inteligentní žák, syn Drupady.

Коментар

Význam

Дурйодгана, видатний дипломат, хотів указати Дрон̣а̄ча̄рйі, великому бра̄хман̣і та головнокомандувачу, на його прорахунки. Між Дрон̣а̄ча̄рйею та царем Друпадою, батьком дружини Арджуни Драупадı̄, мала місце суперечка політичного характеру, що спонукало Друпаду здійснити велике жертвопринесення, завдяки якому він отримав благословення мати сина, що буде спроможний убити Дрон̣а̄ча̄рйу. Дрон̣а̄ча̄рйа добре знав про це, та все ж таки, як великодушний бра̄хман̣а, він, не вагаючись, передав усі свої військові таємниці синові Друпади Дгр̣шт̣адйумні, який навчався у нього військової справи. Тепер, на полі битви Курукшетра, Дгр̣шт̣адйумна став на бік Па̄н̣д̣ав, і саме він вишикував їхні військові фаланги, перейнявши це мистецтво від Дрон̣а̄ча̄рйі. Дурйодгана вказав на цей промах Дрон̣а̄ча̄рйі, закликаючи його до пильності й безкомпромісності в бою. Він хотів підкреслити цим, що в бою Дрон̣а̄ча̄рйі не слід виявляти поблажливості до Па̄н̣д̣ав, які також були його відданими учнями і серед яких Арджуна був найулюбленішим та найздібнішим. Дурйодгана також перестеріг, що така поблажливість в бою може спричинитися до поразки.

Zkušený diplomat Duryodhana chtěl poukázat na chyby velkého brāhmaṇy Droṇācāryi, který byl vrchním velitelem. Droṇācārya se kdysi dostal do politického sporu s králem Drupadou, otcem Arjunovy ženy Draupadī. Výsledkem této pře bylo, že Drupada vykonal velkou oběť, díky níž byl požehnán synem, který bude schopen Droṇācāryu zabít. Droṇācārya si toho byl dobře vědom, ale přesto jakožto velkorysý brāhmaṇa neváhal předat všechna svá vojenská tajemství Drupadovu synu Dhṛṣṭadyumnovi, který mu byl svěřen, aby se od něho učil vojenství. Na Kuruovském bitevním poli se Dhṛṣṭadyumna postavil na stranu Pāṇḍuovců a byl to právě on, kdo seřadil jejich vojenský šik poté, co se tomuto umění naučil od Droṇācāryi. Duryodhana poukázal na tuto Droṇācāryovu chybu proto, aby ho přiměl k ostražitosti a neúprosnosti v boji. Zároveň tím chtěl Droṇācāryu upozornit, aby nebyl podobně shovívavý i v bitvě proti Pāṇḍuovcům, kteří byli také jeho oblíbenými žáky. Zvláště Arjuna byl jeho velmi drahým a vynikajícím žákem. Duryodhana varoval, že taková shovívavost v boji by vedla k porážce.