Skip to main content

TEXTS 21-22

VERŠE 21-22

Текст

Verš

арджуна ува̄ча
сенайор убгайор мадгйе
ратгам̇ стга̄пайа ме ’чйута
йа̄вад ета̄н нірı̄кше ’хам̇
йоддгу-ка̄ма̄н авастгіта̄н
arjuna uvāca
senayor ubhayor madhye
rathaṁ sthāpaya me ’cyuta
yāvad etān nirīkṣe ’haṁ
yoddhu-kāmān avasthitān
каір майа̄ саха йоддгавйам
асмін ран̣а-самудйаме
kair mayā saha yoddhavyam
asmin raṇa-samudyame

Послівний переклад

Synonyma

арджунах̣ ува̄ча — Арджуна сказав; сенайох̣ — армій; убгайох̣ — обох; мадгйе—між; ратгам—колісницю; стга̄пайа—тримай; ме— мій; ачйута—о непогрішний; йа̄ват—поки; ета̄н—усіх цих; нірı̄кше—можу роздивитись; ахам—я; йоддгу-ка̄ма̄н—які прагнуть битись; авастгіта̄н—вишикуваних на полі бою; каіх̣—з ким; майа̄— мною; саха—разом; йоддгавйам—повинен битися з; асмін—у цьому; ран̣а—герць; самудйаме—намагаючись.

arjunaḥ uvāca — Arjuna riekol; senayoḥ — vojská; ubhayoḥ — obidve; madhye — medzi; ratham — bojový voz; sthāpaya — prosím, postav; me — môj; acyuta — ó, Neomylný; yāvat — na tak dlho; etān — všetky tieto; nirīkṣe — môžem vidieť; aham — ja; yoddhu-kāmān — bojachtiví; avasthitān — zoradení na bojisku; kaiḥ — s kým; mayā — mám; saha — s; yoddhavyam — bojovať; asmin — v tomto; raṇa — sváre; samudyame — v úsilí.

Переклад

Překlad

Арджуна сказав: О непохибний, прошу Тебе, виведи мою колісницю між двох армій, щоб я зміг побачити присутніх тут — тих, що прагнуть бою і з ким я маю зітнутись у цій великій битві.

Arjuna riekol: „Ó, Neomylný, postav prosím môj bojový voz medzi obe vojská tak, aby som mohol vidieť bojachtivých prítomných, s ktorými sa musím v tomto veľkom boji stretnúť.

Коментар

Význam

Хоча Господь Кр̣шн̣а і є Верховний Бог-Особа, Він, із Своєї незбагненної ласки, служив Своєму другові. Він ніколи не змінює Своєї прихильності до вірних Йому, і тому тут Арджуна звертається до Нього як до «непохибного». Крім того, як колісничий Арджуни, Він, не вагаючись, виконує його накази і Арджуна називає Його за це непохибним. Хоча з ласки до Свого відданого Господь грав роль візничого, Його верховне становище не викликає сумніву. За будь-яких обставин Він є Верховний Бог-Особа, Хр̣шı̄кеш́а, Володар усіх чуттів. Стосунки між Господом та Його слугою дуже ніжні й суто трансцендентні. Так само, як вірний слуга Господа завжди радо служить Йому, так і Господь прагне зробити якусь послугу Своєму відданому. Господь отримує навіть ще більше задоволення, коли Його чисті бгакти дають накази Йому, ніж коли Він наказує Сам. Усі коряться Йому як Володареві й немає нікого вищого од Нього, хто б наказував Йому. Коли ж трапляється, що Йому наказують чисті віддані — Господь зазнає трансцендентної насолоди, хоча Він, безумовно, панує над усіма обставинами.

Kṛṣṇa je Najvyššia Božská Osobnosť, no napriek tomu zo Svojej bezpríčinnej milosti slúžil Svojmu priateľovi Arjunovi. V tomto verši je oslovený ako Neomylný, pretože oddaných nikdy nesklame vo Svojej náklonnosti. Ako vozataj musel poslúchať Arjunove rozkazy, a keďže to neváhal robiť, je nazývaný Neomylným. Śrī Kṛṣṇa prijal úlohu vozataja Svojho oddaného, ale Jeho postavenie nebolo nikdy ohrozené. Za každých okolností zostáva Najvyššou Božskou Osobnosťou, Hṛṣīkeśom, Pánom všetkých zmyslov. Vzťah medzi Pánom a Jeho služobníkom je veľmi milý a transcendentálny. Služobník je vždy pripravený Pánovi slúžiť a Pán podobne stále vyhľadáva príležitosti na preukazovanie služby Svojmu oddanému. Kṛṣṇu viac teší prijímať pokyny od Svojich čistých oddaných, než ich sám vydávať. Keďže je zvrchovaným Pánom, každý Mu je podriadený a nikto nie je nad Ním, aby Mu mohol rozkazovať. Keď Mu však dá príkaz čistý oddaný, naplní Ho veľká transcendentálna radosť, aj keď za každých okolností zostáva neomylným Pánom.

Арджуна — чистий відданий, він не мав бажання битись із своїми кузенами та братами, але його змусила до того впертість Дурйодгани, який не погоджувався ні на які мирні перемовини. Тому він дуже хотів побачити, хто з старшин присутній на полі бою. Хоча не могло бути й мови про примирення на полі бою, він хотів побачити їх ще раз, подивитися, наскільки вони були схильні до участі в цій зовсім небажаній війні.

Ako čistý Pánov oddaný nechcel Arjuna so svojimi príbuznými bojovať; prinútila ho k tomu Duryodhanova tvrdohlavosť, lebo Duryodhana nikdy nepristúpil na mierové riešenie. Arjunovi preto veľmi záležalo na tom, aby videl, ktorí vojvodcovia sú na bojisku. Mier sa nedal dohodnúť na bojisku, ale Arjuna chcel ešte raz vidieť, do akej miery sú odhodlaní zúčastniť sa tejto nevítanej vojny.