Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Текст

Tekst

айанешу ча сарвешу
йатга̄-бга̄ґам авастгіта̄х̣
бгı̄шмам ева̄бгіракшанту
бгавантах̣ сарва ева хі
ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi

Послівний переклад

Synonyms

айанешу — в стратегічних пунктах; ча — також; сарвешу — скрізь; йатга̄-бга̄ґам—по-різному вишикувані; авастгіта̄х̣—розташовані; бгı̄шмам — діда Бгı̄шму; ева — неодмінно; абгіракшанту — підтримайте; бгавантах̣—ви; сарве—усі відповідно; ева хі—неодмінно.

ayaneṣu — strateegilistel kohtadel; ca — samuti; sarveṣu — kõikjal; yathā- bhāgam — erinevalt rivistatud; avasthitāḥ — asetsevad; bhīṣmam — vanaisa Bhīṣmale; eva — kindlasti; abhirakṣantu — peaksite toetama; bhavantaḥ — teie; sarve — kõik vastavalt; eva hi — kindlasti.

Переклад

Translation

Тепер всі ви, обравши відповідні стратегічні позиції, повинні всіма силами підтримати діда Бгı̄шму.

Nüüd, kui te seisate strateegia kohaselt teile määratud kohtadel, kust te astute ühisesse ründerivisse, peate te kõik toetama vanaisa Bhīṣmat igal võimalikul viisil.

Коментар

Purport

Дурйодгана, віддавши належне доблесті Бгı̄шми, зважив на те, що інші можуть подумати, нібито їх вважають менш значними, і тому він, промовляючи так, із властивою йому дипломатичністю намагається залагодити справу. Він підкреслює, що хоча Бгı̄шма, безумовно, і найвеличніший герой, однак він уже літній, і тому треба особливо подбати про те, щоб усебічно підтримати його. Він може захопитися битвою в якомусь одному місці, й ворог скористається з цього. Тому дуже важливо, щоб інші великі воїни не залишали своїх стратегічних позицій, бо це дозволить ворогові прорвати фалангу. Дурйодгана добре розумів, що перемога Куру залежить від присутності Бгı̄шмадеви. Він був переконаний, що в бою Бгı̄шмадева й Дрон̣а̄ча̄рйа виявлять йому цілковиту підтримку, адже він добре пам’ятав, як вони не вимовили жодного слова, коли беззахисну дружину Арджуни Драупадı̄ силоміць роздягали в присутності всіх полководців і вона волала до їхнього почуття справедливості. Хоча він і знав, що обидва ці воєначальники почувають деяку прихильність до Па̄н̣д̣ав, він сподівався, що тепер вони цілком відмовляться од сентиментів, що вже було трапилось під час гри в кості.

Duryodhana, olles kiitnud Bhīṣma vägevust, mõtles seejärel, et teised võisid end sellise ütluse järel tunda vähem tähtsatena, ning seetõttu üritas ta viimaste sõnadega temale omasel diplomaatilisel teel olukorda tasakaalustada. Ta rõhutas siiski, et suurim kangelane on kahtlemata Bhīṣmadeva, kuid kuna viimane oli juba vana mees, siis tuli igaühel pöörata erilist tähelepanu tema igakülgsele kaitsmisele. Ka Bhīṣma võis lahingusse astuda ning sel juhul võinuks vaenlane tema kasvõi ühelt küljelt kaitseta jätmise koheselt ära kasutada. Seetõttu oli oluline, et kõik teised kangelased ei lahkuks strateegia kohaselt neile määratud kohtadelt ega võimaldaks vaenlasel nende ühist ründerivi lõhkuda. Duryodhana tunnetas selgelt, et Kurude võit sõltus üksnes Bhīṣmadeva kohalolekust. Ta oli kindel, et Bhīṣmadeva ja Droṇācārya teda lahingus igakülgselt toetavad, sest ta mäletas, et nad polnud öelnud sõnagi Arjuna naise Draupadī kaitseks, kui viimane oli abitus olukorras pöördunud nende poole palvega seada jalule õiglus, kui teda püüti kõikide suurte väejuhtide juuresolekul alasti kiskuda. Ehkki ta teadis, et need kaks kindralit tundsid teatud kiindumust Pāṇḍavate suhtes, lootis ta, et nad loobuvad nüüd sellest täielikult, nii nagu nad olid seda teinud hasartmängu ajal.