Skip to main content

Deveti verz

Verso Nove

Besedilo

Texto

vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ
vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ

Synonyms

Sinônimos

vaikuṇṭhāt — od Vaikuṇṭhe, duhovnega sveta; janitaḥ — zaradi rojstva; varā — boljše; madhu-purī — transcendentalno mesto Mathurā; tatra api — višji od tega; rāsa-utsavāt — zaradi rāsa-līle; vṛndā-araṇyam — gozd Vṛndāvane; udāra-pāṇi — Gospoda Kṛṣṇe; ramaṇāt — zaradi raznovrstnih ljubečih zabav; tatra api — višji od tega; govardhanaḥ — hrib Govardhana; rādhā-kuṇḍam — kraj Rādhā-kuṇḍa; iha api — višji od; gokula-pateḥ — Kṛṣṇe, gospodarja Gokule; prema-amṛta — z nektarjem božanske ljubezni; āplāvanāt — ker je preplavljen; kuryāt — bi opravljal; asya — tej (Rādhā-kuṇḍi); virājataḥ — ki leži; giri-taṭe — ob vznožju hriba Govardhane; sevām — služenje; vivekī — kdor je pameten; na — ne; kaḥ — kdo.

vaikuṇṭhāt - do que Vaikuṇṭha, o mundo espiritual; janitaḥ - por causa do nascimento; varā - melhor; madhu-purī - a cidade transcendental, conhecida como Mathurā; tatra api - superior a essa; rāsa-utsavāt - por causa da realização da rāsa-līlā; vṛndā-araṇyam – a floresta de Vṛndāvana; udāra-pāṇi - do Senhor Kṛṣṇa; ramaṇāt - por causa de vários tipos de passatempos amorosos; tatra api - superior a essa; govardhanaḥ - a colina de Govardhana; rādhā-kuṇḍam - o lugar conhecido como Rādhā-kuṇḍa; iha api - superior a essa; gokula-pateḥ - de Kṛṣṇa, o Senhor de Gokula; prema-amṛta - com o néctar do amor divino; āplāvanāt - por ter sido inundado; kuryāt - faria; asya - deste (Rādhā-kuṇḍa); virājataḥ - situado; giri-taṭe - no sopé da colina de Govardhana; sevām - serviço; vivekī - que é inteligente; na - não; kaḥ - qual.

Translation

Tradução

Sveti kraj Mathurā je duhovno višji od transcendentalnega sveta Vaikuṇṭhe, saj se je tam pojavil Gospod. Duhovni gozd Vṛndāvane je zaradi Kṛṣṇovih zabav rāsa-līle še višji od Mathurā-purīja. Še bolj vzvišen je hrib Govardhana, ker ga je Śrī Kṛṣṇa dvignil z božansko roko in je imel tam različne ljubeče zabave. Najbolj vzvišena pa je najodličnejša Śrī Rādhā-kuṇḍa, saj jo preplavlja nektar preme do Gospodarja Gokule, Śrī Kṛṣṇe. Le kateri pameten človek torej ne bi hotel služiti tej božanski Rādhā-kuṇḍi, ki leži ob vznožju Govardhane?

O lugar santo conhecido como Mathurā é espiritualmente superior a Vaikuṇṭha, o mundo transcendental, porque o Senhor nasceu ali. Mas a floresta transcendental de Vṛndāvana é superior a Mathurā-purī por causa dos passatempos da rāsa-līlā de Kṛṣṇa. E a colina de Govardhana é superior à floresta de Vṛndāvana, pois a mão divina de Śrī Kṛṣṇa a ergueu e ela serviu como cenário para Seus vários passatempos amorosos. E, sobretudo, o superexcelente Śrī Rādhā-kuṇḍa ocupa a posição suprema, pois é inundado pelo prema nectáreo e ambrosíaco do Senhor de Gokula, Śrī Kṛṣṇa. Qual, então, será a pessoa inteligente que não estará disposta a servir a este divino Rādhā-kuṇḍa, situado ao pé da colina de Govardhana?

Purport

Comentário

KOMENTAR: Duhovni svet, ki obsega tri četrtine celotnega stvarstva Vsevišnje Božanske Osebnosti, je najbolj vzvišen in naravno višji od materialnega sveta. Čeprav Mathurā z okolico leži v materialnem svetu, pa velja za še višjo, ker se je tam pojavil sam Vsevišnji Gospod. Vṛndāvana je še bolj vzvišena od Mathure, saj je tam dvanajst gozdov (dvādaśa-vana), kot so Tālavana, Madhuvana in Bahulāvana, ki slovijo po različnih Gospodovih zabavah. Vṛndāvanski gozdovi so torej višji od Mathure, še bolj vzvišen pa je božanski hrib Govardhana, ker Ga je Kṛṣṇa s čudovito lotosovo roko dvignil kot dežnik, da bi Svoje družabnike, prebivalce Vraje, zaščitil pred hudim neurjem, ki ga je poslal jezni Indra, kralj polbogov. Na Govardhani Kṛṣṇa tudi pase krave s prijatelji pastirčki in se na ljubezenskih zmenkih zabava s Svojo najdražjo Śrī Rādho. Rādhā-kuṇḍa, ki leži ob vznožju Govardhane, pa je najbolj vzvišena, saj kar kipi od ljubezni do Kṛṣṇe. Napredni bhakte najraje živijo tam, ker je to kraj številnih spominov na večne Kṛṣṇove in Rādhārāṇījine ljubezenske zabave (rati-vilāsa).

O mundo espiritual, que constitui três quartos de toda a criação da Suprema Personalidade de Deus, é a mais elevada das regiões, sendo, portanto, naturalmente superior ao mundo material. Contudo, Mathurā e as áreas vizinhas, apesar de aparecerem no mundo material, são consideradas superiores ao mundo espiritual, porque a própria Suprema Personalidade de Deus nasceu lá. As florestas dentro da area de Vṛndāvana são tidas como superiores a Mathurā por causa da presença das doze florestas (dvādaśa-vana), tais como: Tālavana, Madhuvana e Bahulāvana, famosas pelos vários passatempos que nelas o Senhor realizou. Se as florestas de Vṛndāvana são consideradas superiores a Mathurā, a divina colina de Govardhana é superior a elas, porque Kṛṣṇa ergueu esta colina como se ela fosse um guarda-chuva, mantendo-a suspensa com a Sua bela mão de lótus para proteger Seus associados, os habitantes de Vraja, das chuvas torrenciais enviadas pelo irado Indra, o rei dos semideuses. É também na colina de Govardhana que Kṛṣṇa tange as vacas com Seus amigos, os vaqueirinhos, e foi ali também que Ele teve Seu encontro com Sua amadíssima Śrī Rādhā e viveu passatempos amorosos com ela. O Rādhā-kuṇḍa, ao pé de Govardhana, é superior a tudo, porque ali transborda o amor a Kṛṣṇa. Os devotos avançados preferem residir no Rādhā-kuṇḍa, porque este lugar é o cenário de muitas memórias dos eternos romances amorosos entre Kṛṣṇa e Rādhārāṇī (rati-vilāsa).

V Caitanya-caritāmṛti (Madhya-līli) piše, da Śrī Caitanya Mahāprabhu ob prvem obisku Vraja-bhūmi sprva ni mogel najti Rādhā-kuṇḍe. To pomeni, da je iskal njeno točno lego. Nazadnje je našel svet kraj z jezercem. Tam se je okopal in Svojim bhaktam povedal, da je to prava Rādhā-kuṇḍa. Pozneje so jo ti poglobili in razširili pod prvotnim vodstvom šestih gosvāmījev, med katerimi sta bila Rūpa in Raghunātha dāsa. Zdaj je tam veliko jezero Rādhā-kuṇḍa. Ker si jo je Śrī Caitanya Mahāprabhu želel najti, ji je Śrīla Rūpa Gosvāmī pripisoval velik pomen. Le kdo bi šel torej raje živet kam drugam? Nihče z duhovno pametjo. Druge vaiṣṇavske sampradāye pa ne morejo doumeti pomembnosti Rādhā-kuṇḍe in tudi tisti, ki jih vdano služenje Gospodu Caitanyi Mahāprabhuju ne zanima, ne morejo razumeti njene duhovne vrednosti in božanske narave. Zato jo častijo predvsem gauḍīya-vaiṣṇave, privrženci Gospoda Śrī Kṛṣṇe Caitanye Mahāprabhuja.

No Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā), afirma-se que, quando Śrī Caitanya Mahāprabhu visitou a área de Vrajabhūmi pela primeira vez, a princípio não conseguiu localizar o Rādhā-kuṇḍa. Isto significa que Śrī Caitanya Mahāprabhu estava, na verdade, procurando a localização exata do Rādhā-kuṇḍa. Finalmente, Ele encontrou o lugar santo, onde havia um pequeno lago. Ele tomou banho naquele local e disse a Seus devotos que ali estava o verdadeiro Rādhā-kuṇḍa. Mais tarde, os devotos do Senhor Caitanya, liderados pelos seis Gosvāmīs, tais como Rūpa e Raghunātha dāsa, escavaram o lago. Atualmente, existe naquele local um grande lago conhecido como Rādhā-kuṇḍa. Śrīla Rūpa Gosvāmī atribui muita importancia ao Rādhā-kuṇḍa porque Śrī Caitanya Mahāprabhu desejou intensamente encontrá-lo. Quem, então, abandonaria o Rādhā-kuṇḍa para tentar morar em outra parte? Nenhuma pessoa dotada de inteligência transcendental faria isso. Entretanto, a importância do Rādhā-kuṇḍa não pode ser compreendida por outras sampradāyas vaiṣṇavas, tampouco podem pessoas sem interesse no serviço devocional ao Senhor Caitanya Mahāprabhu entender a importância espiritual e a natureza divina do Rādhā-kuṇḍa. Assim, o Rādhā-kuṇḍa é adorado principalmente pelos Gauḍīya Vaiṣṇavas, os seguidores do Senhor Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu.