Skip to main content

Deveti verz

Üheksas värss

Besedilo

Tekst

vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ
vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ

Synonyms

Synonyms

vaikuṇṭhāt — od Vaikuṇṭhe, duhovnega sveta; janitaḥ — zaradi rojstva; varā — boljše; madhu-purī — transcendentalno mesto Mathurā; tatra api — višji od tega; rāsa-utsavāt — zaradi rāsa-līle; vṛndā-araṇyam — gozd Vṛndāvane; udāra-pāṇi — Gospoda Kṛṣṇe; ramaṇāt — zaradi raznovrstnih ljubečih zabav; tatra api — višji od tega; govardhanaḥ — hrib Govardhana; rādhā-kuṇḍam — kraj Rādhā-kuṇḍa; iha api — višji od; gokula-pateḥ — Kṛṣṇe, gospodarja Gokule; prema-amṛta — z nektarjem božanske ljubezni; āplāvanāt — ker je preplavljen; kuryāt — bi opravljal; asya — tej (Rādhā-kuṇḍi); virājataḥ — ki leži; giri-taṭe — ob vznožju hriba Govardhane; sevām — služenje; vivekī — kdor je pameten; na — ne; kaḥ — kdo.

vaikuṇṭhāt — kui Vaikuṇṭha, vaimne maailm; janitaḥ — sünni tõttu; varā — parem; madhu-purī — transtsendentaalne linn, mida nimetatakse Mathurāks; tatra api — sellest kõrgem; rāsa-utsavāt — rāsa-līlā toimumise tõttu; vṛndā-araṇyam — Vṛndāvana, transtsendentaalne mets; udāra-pāṇi — Jumal Kṛṣṇa; ramaṇāt — erinevate armumängude tõttu; tatra api — sellest kõrgem; govardhanaḥ — Govardhana mägi; rādhā- kuṇḍam — paik, mida nimetatakse Rādhā-kuṇḍaks; iha api — sellest kõrgem; gokula-pateḥ — Kṛṣṇa, Gokula valitseja; prema-amṛta — jumaliku armastuse nektari; āplāvanāt — üleujutuse tõttu; kuryāt — sooritaks; asya — selle (Rādhā-kuṇḍa); virājataḥ — asetsev; giri-taṭe — Govardhana mäe jalamil; sevām — teenimist; vivekī — kes on arukas; na — ei; kaḥ — kes.

Translation

Translation

Sveti kraj Mathurā je duhovno višji od transcendentalnega sveta Vaikuṇṭhe, saj se je tam pojavil Gospod. Duhovni gozd Vṛndāvane je zaradi Kṛṣṇovih zabav rāsa-līle še višji od Mathurā-purīja. Še bolj vzvišen je hrib Govardhana, ker ga je Śrī Kṛṣṇa dvignil z božansko roko in je imel tam različne ljubeče zabave. Najbolj vzvišena pa je najodličnejša Śrī Rādhā-kuṇḍa, saj jo preplavlja nektar preme do Gospodarja Gokule, Śrī Kṛṣṇe. Le kateri pameten človek torej ne bi hotel služiti tej božanski Rādhā-kuṇḍi, ki leži ob vznožju Govardhane?

Püha paik, mis kannab nime Mathurā, on vaimselt kõrgem kui Vaikuṇṭha, transtsendentaalne maailm, sest Jumal ilmus selles paigas. Mathurā-purīst kõrgem on Vṛndāvana, transtsendentaalne mets, sest seal toimusid Kṛṣṇa rāsa-līlā mängud. Ja Vṛndāvanast kõrgem on Govardhana mägi, sest Śrī Kṛṣṇa tõstis seda Oma jumaliku käega ning see oli Tema erinevate armumängude toimumispaigaks. Ning kõigist neist kõrgem on ületamatu Rādhā-kuṇḍa, sest see on üle ujutatud Gokula valitseja, Śrī Kṛṣṇa jumaliku nektari – premaga. Milline arukas inimene ei sooviks siis teenida seda jumalikku Rādhā-kuṇḍat, mis asetseb Govardhana mäe jalamil?

Purport

Purport

KOMENTAR: Duhovni svet, ki obsega tri četrtine celotnega stvarstva Vsevišnje Božanske Osebnosti, je najbolj vzvišen in naravno višji od materialnega sveta. Čeprav Mathurā z okolico leži v materialnem svetu, pa velja za še višjo, ker se je tam pojavil sam Vsevišnji Gospod. Vṛndāvana je še bolj vzvišena od Mathure, saj je tam dvanajst gozdov (dvādaśa-vana), kot so Tālavana, Madhuvana in Bahulāvana, ki slovijo po različnih Gospodovih zabavah. Vṛndāvanski gozdovi so torej višji od Mathure, še bolj vzvišen pa je božanski hrib Govardhana, ker Ga je Kṛṣṇa s čudovito lotosovo roko dvignil kot dežnik, da bi Svoje družabnike, prebivalce Vraje, zaščitil pred hudim neurjem, ki ga je poslal jezni Indra, kralj polbogov. Na Govardhani Kṛṣṇa tudi pase krave s prijatelji pastirčki in se na ljubezenskih zmenkih zabava s Svojo najdražjo Śrī Rādho. Rādhā-kuṇḍa, ki leži ob vznožju Govardhane, pa je najbolj vzvišena, saj kar kipi od ljubezni do Kṛṣṇe. Napredni bhakte najraje živijo tam, ker je to kraj številnih spominov na večne Kṛṣṇove in Rādhārāṇījine ljubezenske zabave (rati-vilāsa).

Vaimne maailm moodustab kolm neljandikku Jumala Kõrgeima Isiksuse loomest ning on selle kõige ülevamaks osaks. Loomulikult on vaimne maailm kõrgem materiaalsest maailmast, ent Mathurāt ja sellega külgnevaid piirkondi – kuigi need on avaldunud materiaalses maailmas – peetakse vaimsest maailmast kõrgemaks, sest Mathurā oli Jumala Kõrgeima Isiksuse ilmumise paigaks. Vṛndāvanat peetakse Mathurāst veel kõrgemaks, kuna sealsed kaksteist transtsendentaalset metsa (dvādaśa-vana) – Tālavana, Madhuvana, Bahulāvana ja teised – on kuulsad Jumala erinevate mängude toimumispaigana. Seega peetakse Vṛndāvanaks nimetatavaid metsi Mathurāst kõrgemaks, kuid nendest metsadest on veelgi kõrgem jumalik Govardhana mägi, sest Kṛṣṇa tõstis selle Oma lootosesarnase ilusa käega vihmavarjuks Oma kaaslastele – Vraja elanikele – , et kaitsta neid paduvihmade eest, mida saatis raevunud Indra, pooljumalate kuningas. Govardhana mägi on ühtlasi paigaks, kus Kṛṣṇa koos Oma karjustest sõpradega lehmi karjatas ning pealegi käisid Kṛṣṇa ja Tema armastatuim, Śrī Rādhā, just siin kohtamas, et avaldada Oma armumänge. Govardhana jalamil asuv Rādhā-kuṇḍa on aga kõigist nimetatud paikadest kõrgem, kuna siin voolab armastus Kṛṣṇa vastu üle kallaste. Edasijõudnud pühendunud eelistavad elada Rādhā-kuṇḍa ääres, sest see paik on täis mälestusi Kṛṣṇa ja Rādhārāṇī igavestest armusuhetest (rati-vilāsa).

V Caitanya-caritāmṛti (Madhya-līli) piše, da Śrī Caitanya Mahāprabhu ob prvem obisku Vraja-bhūmi sprva ni mogel najti Rādhā-kuṇḍe. To pomeni, da je iskal njeno točno lego. Nazadnje je našel svet kraj z jezercem. Tam se je okopal in Svojim bhaktam povedal, da je to prava Rādhā-kuṇḍa. Pozneje so jo ti poglobili in razširili pod prvotnim vodstvom šestih gosvāmījev, med katerimi sta bila Rūpa in Raghunātha dāsa. Zdaj je tam veliko jezero Rādhā-kuṇḍa. Ker si jo je Śrī Caitanya Mahāprabhu želel najti, ji je Śrīla Rūpa Gosvāmī pripisoval velik pomen. Le kdo bi šel torej raje živet kam drugam? Nihče z duhovno pametjo. Druge vaiṣṇavske sampradāye pa ne morejo doumeti pomembnosti Rādhā-kuṇḍe in tudi tisti, ki jih vdano služenje Gospodu Caitanyi Mahāprabhuju ne zanima, ne morejo razumeti njene duhovne vrednosti in božanske narave. Zato jo častijo predvsem gauḍīya-vaiṣṇave, privrženci Gospoda Śrī Kṛṣṇe Caitanye Mahāprabhuja.

„Caitanya-caritāmṛtas" (Madhya-līlā) räägitakse, et kui Jumal Śrī Caitanya Mahāprabhu külastas esimest korda Vrajabhūmit, ei suutnud Ta kohe Rādhā-kuṇḍa asukohta leida. Sellest kirjeldusest võime mõista, et Ta otsis Rādhā-kuṇḍa täpset asukohta. Lõpuks leidis Ta siiski selle püha paiga, kus asus vaid väike tiik. Ta kastis End sellesse tiiki ning ütles siis Oma pühendunutele, et see on tõeline Rādhā-kuṇḍa. Hiljem kaevasid Jumal Caitanya pühendunud, eesotsas kuue Gosvāmī, sealhulgas Rūpa ja Raghunātha dāsaga, selle tiigi suuremaks ning tänapäeval võime me sellest kohast leida Rādhā-kuṇḍa järve. Śrīla Rūpa Gosvāmī pöörab Rādhā-kuṇḍale niivõrd palju tähelepanu põhjusel, et Śrī Caitanya Mahāprabhu soovis seda leida. Kes küll loobuks siis Rādhā-kuṇḍa ääres elamisest ja püüaks asuda elama kuhugi mujale? Mitte ükski transtsendentaalset arukust omav inimene ei tee seda. Teised vaiṣṇava sampradāyad ei suuda ometigi Rādhā-kuṇḍa tähtsust teadvustada. Samuti ei mõista Rādhā-kuṇḍa vaimset tähtsust ja jumalikku loodust need, kes ei ole huvitatud Jumal Caitanya Mahāprabhu pühendunud teenimisest. Seepärast kummardavad Rādhā-kuṇḍat peamiselt gauḍīya vaiṣṇavad – Jumal Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu järgijad.