Skip to main content

Osemnajsta mantra

<strong>만뜨라 18</strong>

Besedilo

원문

agne naya supathā rāye asmān
viśvāni deva vayunāni vidvān
yuyodhy asmaj juhurāṇam eno
bhūyiṣṭhāṁ te nama-uktiṁ vidhema
아그네 나야 수빠타 라예 아스만 agne naya supathā rāye asmān
비스바니 데바 바유나니 비드반 viśvāni deva vayunāni vidvān
유요디 아스마 주후라남 에노 yuyodhy asmaj juhurāṇam eno
부이이쉬탐 떼 나마-욱띰 비데마 bhūyiṣṭhāṁ te nama-uktiṁ vidhema

Synonyms

동의어

agne — o moj Gospod, silen kot ogenj; naya — prosim, vodi; supathā — po pravi poti; rāye — do Sebe; asmān — nas; viśvāni — vse; deva — o moj Gospod; vayunāni — dejanja; vidvān — poznavalec; yuyodhi — prosim, odstrani; asmat — od nas; juhurāṇam — vse ovire na poti; enaḥ — vse pregrehe; bhūyiṣṭhām — nadvse številne; te — Tebi; namaḥ uktim — besede spoštovanja; vidhema — izrekam.

아그네(agne): 오 불처럼 강력한 주여!, 나야(naya): 부디 인도하소서, 수빠타(supathā): 올바른 길로, 라예(rāye): 당신께 닿기 위해, 아스만(asmān): 우리, 비스바니(viśvāni): 모두, 데바(deva): 오 나의 주님!, 바유나니(vayunāni); 활동들, 비드반(vidvān): 아는 자, 유요디(yuyodhi): 부디 제거하소서, 아스맛(asmat): 우리에게서, 주후라남(juhurāṇam): 길에 놓인 모든 장애물, 에나하(enaḥ): 모든 악(惡), 부이이쉬탐(bhūyiṣṭhām): 가장 많은, 떼(te): 당신께, 나마하 욱띰(namaḥ uktim): 경의를 표하는 말들, 비데마(vidhema): 나는 한다.

Translation

번역

O moj Gospod, silen kot ogenj, o vsemogočni, zdaj se Ti priklanjam in padam pred Tvoja stopala. O moj Gospod, prosim, vodi me k Sebi po pravi poti, in ker veš vse, kar sem kdaj storil, me, prosim, odreši posledic vseh preteklih grehov, da bom lahko neovirano napredoval.

오 불처럼 강력한 주여! 전지전능한 분이시여, 당신의 발 앞에 엎드려 모든 경의를 바칩니다. 오 주여, 부디 저를 당신께 이르는 올바른 길로 인도하소서. 당신은 제 과거의 모든 행적을 기억하시니 과거의 죄악으로 인한 과보에서 저를 벗어나게 하시어 영적 길을 나아가는 데 장애가 없도록 도와주소서.

Purport

주석

Ko se predamo Gospodu in molimo za Njegovo brezvzročno milost, lahko napredujemo na poti popolnega samospoznanja. Gospod je silen kot ogenj, saj lahko sežge v pepel vse, tudi grehe predane duše. Prejšnje mantre opisujejo, da je Božanska Osebnost pravi in najvišji vidik Absoluta, brezosebni brahmajyoti pa je Njegovo slepeče zakrivalo. Pot karma-kāṇḍe oziroma delovanja z željo po uživanju sadov dela je najnižja stopnja samospoznavanja. Takoj ko se pri takem delovanju le za malenkost oddaljimo od načel, predpisanih v Vedah, se naša dejanja spremenijo v vikarmo, ali delovanje z neželenim učinkom. Zaslepljena živa bitja se v želji po čutnem uživanju posvečajo vikarmi, s čimer si zapirajo pot do samospoznanja.

주께 항복하고 당신의 원인 없는 자비를 구함으로써 헌애자는 완전한 깨달음의 길로 나아갈 수 있다. 주는 항복한 영혼의 죄를 포함하여 모든 것을 태워 재가 되게 하실 수 있기에 여기에서 당신을 불로 지칭한다. 이전 만뜨라에서 설명한 바와 같이, 절대자의 참된 궁극적 측면은 최고인격신으로서이고, 비인성적 브라흐마-죠띠 측면은 당신의 얼굴을 감추고 있는 눈부신 빛이다. 결실을 낳는 행위, 즉 ‘까르마-깐다(karma-kāṇḍa)’ 방식의 자아 인식 과정은 깨달음을 얻으려는 가장 낮은 단계의 노력이다. 그런 행위가 베다가 규정하는 원칙들에서 조금이라도 벗어나면 금방 비까르마(vikarma), 즉 행위자의 이해에 반대되는 행위로 전락하게 된다. 그런 비까르마는 환영에 빠진 인간이 오직 감각 만족을 추구할 때 생기며 그러한 행위는 자아 인식의 길에 장애가 된다.

   Samospoznavanje je mogoče le v človeškem življenju. Obstaja 8.400.000 vrst ali življenjskih oblik in od teh si lahko znanje o duhovni razsežnosti pridobijo edinole ljudje, ki so se usposobili v brahmanski kulturi – resnicoljubnosti, samoobvladovanju, strpnosti, preprostosti, celovitem znanju in popolni veri v Boga. Samo na visoko poreklo še ne moremo biti ponosni. Z rojstvom v dobri družini dobimo priložnost, da tudi sami postanemo dobri, v brahmanski pa lažje postanemo brāhmaṇa – vseeno pa se mora vsak sam ustrezno usposobiti. Če je kdo ponosen na to, da se je rodil v brahmanski družini, in mu ni mar, da bi se posvetil pravemu brahmanskemu usposabljanju, nemudoma nazaduje in zaide s poti samospoznavanja. Tako zapravi smisel svojega človeškega obstoja.

자아 인식은 인간 형태의 삶에서만 가능하다. 8,400,000종의 삶이 있고 인간 형태에서만 브라흐마나다운 문화로 초월적 지식을 얻는 기회를 잡게 된다. 브라흐마나 문화는 진실함, 감각 통제, 인내, 소박함, 완전한 지식과 절대신을 향한 완전한 믿음을 포함한다. 높은 가문에서 태어났다는 것만으로 자랑스러워해서는 안 된다. 명문가에서 태어나면 유명해질 기회가 더 많은 것처럼 브라흐마나의 자식으로 태어나면 브라흐마나가 될 가능성이 더 많다. 하지만 브라흐마나가 되려면 브라흐마나로서의 자격을 갖추어야 하기 때문에 그런 생득권리가 다는 아니다. 브라흐마나의 아들로 태어난 것에 자만하며 진정한 브라흐마나로서의 자격을 갖추는 데 소홀히 하면 즉시 타락하게 되어 깨달음의 길에서 벗어나게 된다. 따라서 인간의 임무를 저버리는 꼴이 되고 만다.

   V Bhagavad-gīti (6.41–42) nam Gospod zagotavlja, da yoga-bhraṣṭe oziroma duše, ki so zašle s poti samospoznavanja, dobijo novo priložnost, da se spametujejo, in se rodijo ali v dobri brahmanski družini ali pa v družini bogatih trgovcev. Tako rojstvo nam daje boljše možnosti za samospoznavanje. Če pa jih zaradi zaslepljenosti zapravimo, zamudimo odlično priložnost človeškega življenja, ki nam ga je priskrbel vsemogočni Gospod.

바가바드 기따(6.41~42)에 따르면 요가-브라쉬따들(yoga-bhraṣṭas), 즉 자아 인식의 길에서 실패한 영혼들은 좋은 브라흐마나 가문이나 부유한 상인의 집안에 태어나 자기를 바로잡을 기회를 얻게 된다고 주께서 보장하신다. 그런 출생은 깨달음을 얻을 수 있는 더 많은 기회를 제공한다. 만약 이러한 기회를 환영에 사로잡혀 잘못 이용하면 전능한 주님이 주신 인간 삶이라는 좋은 기회를 잃게 된다.

   Duhovne zapovedi so zasnovane tako, da se lahko z njihovo pomočjo dvignemo z ravni želja po uživanju sadov svojega dela na raven duhovnega znanja. Če se po številnih življenjih razvijanja takega znanja predamo Gospodu, postanemo popolni. To je običajna pot. Kdor pa se preda Gospodu in Mu začne vdano služiti že na samem začetku, kot nam predlaga ta mantra, se takoj dvigne nad vse predhodne stopnje. Bhagavad-gītā (18.66) pravi, da Gospod takoj poskrbi za tako predano dušo in jo osvobodi vseh posledic grehov. V okviru karma-kāṇḍe nam grozijo številne posledice grehov, medtem ko na poti jñāna-kāṇḍe (filozofskega razglabljanja) ne živimo tako zelo grešno. Na poti bhakti oziroma vdanega služenja Gospodu pa praktično nimamo nobene možnosti, da bi si nakopali posledice grehov, saj si bhakta pridobi vse odlike samega Gospoda, da o brahmanskih sploh ne govorimo. Bhakta si samodejno pridobi sposobnosti, kakršne imajo vešči brāhmaṇe, ki pooblaščeno prirejajo žrtvovanja, tudi če se ne rodi v brahmanski družini. Takó vsemogoč je Gospod. Človeka, rojenega v brahmanski družini, lahko poniža na raven psojedcev (ljudi najnižjega rodu), psojedca pa lahko že s samo močjo vdanega služenja Njemu dvigne nad usposobljenega brāhmaṇo.

따라서 규정적 원칙이란 그것을 따르는 자를 결실적 행위의 단계에서 초월적 지식의 단계로 끌어올려 준다. 수없이 많은 삶을 거쳐 초월적 지식을 배양한 다음, 주께 항복하게 될 때 완벽해진다. 이것이 일반적인 절차이다. 그러나 이 만뜨라가 권장하는 것처럼 바로 처음부터 항복하는 자는 그저 헌애하는 태도를 가짐으로써 즉시 모든 준비 단계를 넘어서게 된다. 바가바드 기따(18.66)에 설명된 바와 같이, 주는 즉시 그런 항복한 영혼을 보살피시며 그가 저지른 죄악에서 비롯된 모든 과보에서 벗어나게 하신다. 까르마-깐다 행위를 통해 많은 인과응보를 얻게 되는 반면 철학적 발전을 꾀하는 길, 갸나-깐다(jñāna-kāṇḍa) 행위로 얻는 과보는 더 적다. 그러나 주를 향한 봉헌, 박띠의 길에서는 실제로 죄악의 과보가 있을 수 없다. 주의 헌애자는 주가 가진 모든 좋은 특징을 얻게 되니 브라흐마나가 가진 장점을 얻게 됨은 말할 필요도 없을 것이다. 헌애자가 브라흐마나 가문에서 태어나지 않았더라도 제식을 올리는 권위를 인정받은 뛰어난 브라흐마나의 자격을 저절로 얻게 된다. 그것이 바로 주의 전능함이다. 당신은 브라흐마나 가문에서 태어난 사람을 개 먹는 자만큼 타락하게 할 수 있고, 개 먹는 자와 같이 낮은 태생의 사람을 단지 봉헌의 힘으로 자격 있는 브라흐마나보다 더 뛰어난 자로 만들 수 있다.

   Ker je vsemogočni Gospod v srcu vsakogar, lahko Svoje iskrene bhakte usmeri na pravo pot. Gospod tako vodi samo bhakte – celo tiste, ki si želijo česa drugega – medtem ko vsem drugim omogoči, da si na lastno tveganje izpolnjujejo želje. Bhakte pa Gospod usmerja tako, da nikoli ne ravnajo napačno. Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.42) pravi:

전능한 주는 모든 사람의 가슴속에 존재하시므로 당신의 진실한 헌애자들이 올바른 길을 가도록 지도하실 수 있다. 그러한 지도는 비록 헌애자가 다른 것을 원하더라도 특별히 그들에게 전해진다. 다른 사람들에 관한 한 행위자 스스로 위험을 무릅쓰도록 주께서 허락하신다. 그러나 헌애자의 경우 절대 잘못되지 않도록 주께서 안내해 주신다. 스리마드 바가바땀(11.5.42)은 이렇게 말한다.

sva-pāda-mūlaṁ bhajataḥ priyasya
tyaktānya-bhāvasya hariḥ pareśaḥ
vikarma yac cotpatitaṁ kathañcid
dhunoti sarvaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ
스바-빠다-물람 바자따 쁘리야샤 sva-pāda-mūlaṁ bhajataḥ priyasya
땩따냐-바바샤 하리 빠레샤하 tyaktānya-bhāvasya hariḥ pareśaḥ
비까르마 얏 쫏빠띠땀 까탄찓 vikarma yac cotpatitaṁ kathañcid
두노띠 사르밤 흐리디 산니비쉬따하 dhunoti sarvaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ

»Tudi če se bhakte, ki so se popolnoma predali Gospodovim lotosovim stopalom, kdaj zapletejo v vikarmo (dejanja, ki so v nasprotju s predpisi Ved), je Gospod tako dober, da jim srce takoj očisti vsake napake, saj so Mu bhakte zelo ljubi.«

“주께서는 당신의 연꽃 같은 발에 완전히 항복한 헌애자에게 너무도 친절하시어 비록 헌애자가 때때로 베다의 방향에 어긋난 비까르마 행위에 휘말리더라도 그의 가슴속에서 그런 실수를 즉시 바로잡으신다. 이는 헌애자들은 주께 매우 소중하기 때문이다.”

   Bhakta v tej mantri Śrī Īśopaniṣad moli h Gospodu, naj mu srce očisti vseh grehov. Motiti se je človeško. Pogojena duša pogosto dela napake in njena edina možnost, da se odreši svojih nenamernih grehov, je, da se prepusti Gospodovim lotosovim stopalom in Njegovemu vodstvu mimo vseh pasti. Gospod skrbi za popolnoma predane duše, zato se že z izročitvijo Bogu in delovanjem, skladnem z Njegovo voljo, rešimo vseh težav. Gospod vodi bhakte na dva načina: eden je zgled svetnikov, nauk svetih spisov in napotki duhovnega učitelja, drugi pa je osebno vodstvo samega Gospoda, ki prebiva v srcu vsakogar. Bhakta, ki ga je vedsko znanje popolnoma razsvetlilo, je tako z vseh strani zaščiten.

스리 이쇼빠니샤드의 이 만뜨라에서 헌애자는 주께 가슴속에서 자신을 바로잡아 달라고 기도한다. 실수를 저지르는 것이 인간이다. 속박된 영혼은 자주 실수를 저지르기 마련이고 뜻하지 않게 지은 죄를 바로잡을 수 있는 유일한 해결책은 주의 연꽃과 같은 발에 자신을 바치는 것이다. 그러면 주께서는 그런 위험에서 벗어나도록 인도하실 수 있다. 주는 항복한 영혼들을 온전히 보호하신다. 그러므로 단지 주께 자신을 바치고 당신의 지시에 따라 행동하면 모든 문제가 해결된다. 진실한 헌애자에게 두 가지 방식으로 그런 지도가 제공된다. 그 첫째는 성인들과 경전, 그리고 영적 스승에 의해서이고, 둘째는 모든 이의 가슴 속에 계시는 주께서 직접 지도해 주시는 것이다. 그러므로 베다의 지식에 완전히 정통한 헌애자는 모든 면에서 보호받는다.

   Vedsko znanje je transcendentalno in ga ne moremo doumeti s posvetnim izobraževanjem. Vedske mantre lahko razumemo samo po milosti Gospoda in duhovnega učitelja (yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau). Če se zatečemo k verodostojnemu duhovnemu učitelju, je to znak, da smo prejeli Božjo milost. Gospod se bhakti razodene v podobi duhovnega učitelja. Tako ga s polno močjo skupaj vodijo duhovni učitelj, vedske zapovedi in sam Gospod v srcu. Bhakta torej nima možnosti, da bi spet zabredel v močvirje materialnega slepila. Ker je zaščiten z vseh strani, gotovo doseže najvišji cilj popolnosti. Ta mantra nakazuje cel postopek, še bolj pa ga pojasnjuje Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.17–20):

베다 지식은 초월적이므로 세속적 교육 과정으로 이해할 수 없다. 오직 주와 영적 스승의 은총으로 베다 만뜨라들을 이해할 수 있다(야샤 데베 빠라 박띠르 야타 데베 따타 구라우, yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau: 스베따스바따라 우빠니샤드 6.23). 진정한 영적 스승에게 은신하면 주의 은총을 받은 것으로 여겨진다. 주는 헌애자에게 영적 스승으로 나타나신다. 그러므로 영적 스승, 베다의 가르침, 그리고 가슴 속에 계시는 주, 이 모두가  완전한 힘으로 헌애자를 인도한다. 이처럼 헌애자가 물질적 환영의 수렁에 다시 빠질 기회는 없다. 모든 면에서 보호를 받는 헌애자는 분명 완성의 궁극적 목적지에 도달하게 된다. 그 완전한 과정이 이 만뜨라에 밝혀져 있고 스리마드 바가바땀(1.2.17~20)에 더 상세히 설명되어 있다.

   Gospod je dobrotnik vseh živih bitij, zato si želi, da bi se vsi posvetili opevanju Njegove slave in poslušanju o njej, saj s tem naše življenje samodejno postane pobožno. Tako se očistimo vse nesnage in naša vdanost Gospodu postane neomajna. Na tej stopnji si pridobimo brahmanske sposobnosti, učinki nižjih naravnih stanj (strast in nevednost) pa popolnoma izginejo. Vzvišenost vdanega služenja Gospodu nas povsem razsvetli; tako spoznamo Gospodovo voljo in pot do Njega. Vsi dvomi se nam razpršijo in postanemo čisti bhakte.

“주의 영광에 관해 듣고 구송하는 것 자체가 신앙의 행위이다. 주는 모든 생명체의 행복을 바라는 분이시므로 누구나 당신의 영광을 듣고 구송하기를 원하신다. 주의 영광을 듣고 구송함으로써 바람직하지 않은 모든 것을 깨끗이 씻게 되며 우리의 헌애심이 주께 고정된다. 이 단계에서 헌애자는 브라흐마나의 자격을 얻게 되며 낮은 단계의 본성(동성과 암성)의 영향이 완전히 사라진다. 헌애자는 봉헌의 덕으로 완전히 깨우치게 되고, 그 결과 주를 향한 길과 주를 얻는 방법을 알게 된다. 모든 의혹이 사라질 때 그는 순수한 헌애자가 된다.”

Tako se končajo Bhaktivedantova pojasnila Śrī Īśopaniṣad, znanja, ki nas približa Vsevišnji Božanski Osebnosti, Kṛṣṇi.

이로써 최고인격신, 끄리쉬나께 한 걸음 더 가까이 가게 하는 지식, 스리 이쇼빠니샤드에 대한 박띠베단따 주석을 마칩니다.