Skip to main content

Bhagavad-gītā — taká, aká je

Bhagavad-gītā, kokia ji yra

KAPITOLA PRVÁ: Pozorovanie armád na Kuruovskom bojisku
PIRMAS SKYRIUS: Kurukṣetros mūšio lauke
KAPITOLA DRUHÁ: Zhrnutie obsahu Bhagavad-gīty
ANTRAS SKYRIUS: Gītos turinio apžvalga
KAPITOLA TRETIA: Karma-yoga
TREČIAS SKYRIUS: Karma-yoga
KAPITOLA ŠTVRTÁ: Transcendentálne poznanie
KETVIRTAS SKYRIUS: Transcendentinis žinojimas
KAPITOLA PIATA: Karma-yoga — konanie s mysľou upretou na Kṛṣṇu
PENKTAS SKYRIUS: Karma-yoga – veikla įsisąmoninus Kṛṣṇą
KAPITOLA ŠIESTA: Dhyāna-yoga
ŠEŠTAS SKYRIUS: Dhyāna-yoga
KAPITOLA SIEDMA: Poznanie o Absolútnom
SEPTINTAS SKYRIUS: Absoliuto pažinimas
KAPITOLA ÔSMA: Dosiahnutie Najvyššieho
AŠTUNTAS SKYRIUS: Aukščiausiojo pasiekimas
KAPITOLA DEVIATA: Najdôvernejšie poznanie
DEVINTAS SKYRIUS: Slaptingiausias žinojimas
KAPITOLA DESIATA: Majestát Absolútneho
DEŠIMTAS SKYRIUS: Absoliuto turtingumas
KAPITOLA JEDENÁSTA: Vesmírna podoba
VIENUOLIKTAS SKYRIUS: Visatos pavidalas
KAPITOLA DVANÁSTA: Oddaná služba
DVYLIKTAS SKYRIUS: Pasiaukojimo tarnystė
KAPITOLA TRINÁSTA: Príroda, požívateľ, vedomie
TRYLIKTAS SKYRIUS: Gamta, besimėgaujantis subjektas ir sąmonė
KAPITOLA ŠTRNÁSTA: Tri kvality hmotnej prírody
KETURIOLIKTAS SKYRIUS: Trys materialios gamtos guṇos
KAPITOLA PÄTNÁSTA: Yoga Najvyššej Osobnosti
PENKIOLIKTAS SKYRIUS: Aukščiausiojo Asmens yoga
KAPITOLA ŠESTNÁSTA: Božské a démonské povahy
ŠEŠIOLIKTAS SKYRIUS: Dieviškos ir demoniškos prigimtys
SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS: Tikėjimo atmainos
OSEMNÁSTA KAPITOLA: Dokonalosť odriekania
AŠTUONIOLIKTAS SKYRIUS: Atsižadėjimo tobulumas