Skip to main content

Bhagavad-gītā — taká, aká je

A Bhagavad-gita úgy, ahogy van

KAPITOLA PRVÁ: Pozorovanie armád na Kuruovskom bojisku
ELSŐ FEJEZET: Hadiszemle a kurukṣetrai csatamezőn
KAPITOLA DRUHÁ: Zhrnutie obsahu Bhagavad-gīty
MÁSODIK FEJEZET: A Bhagavad-gītā tartalmának összefoglalása
KAPITOLA TRETIA: Karma-yoga
HARMADIK FEJEZET: Karma-yoga
KAPITOLA ŠTVRTÁ: Transcendentálne poznanie
NEGYEDIK FEJEZET: Transzcendentális tudás
KAPITOLA PIATA: Karma-yoga — konanie s mysľou upretou na Kṛṣṇu
ÖTÖDIK FEJEZET: Karma-yoga – cselekvés Kṛṣṇa-tudatban
KAPITOLA ŠIESTA: Dhyāna-yoga
HATODIK FEJEZET: Dhyāna-yoga
KAPITOLA SIEDMA: Poznanie o Absolútnom
HETEDIK FEJEZET: Az Abszolútról szóló tudás
KAPITOLA ÔSMA: Dosiahnutie Najvyššieho
NYOLCADIK FEJEZET: A Legfelsőbb elérése
KAPITOLA DEVIATA: Najdôvernejšie poznanie
KILENCEDIK FEJEZET: A legbizalmasabb tudás
KAPITOLA DESIATA: Majestát Absolútneho
TIZEDIK FEJEZET: Az Abszolút fensége
KAPITOLA JEDENÁSTA: Vesmírna podoba
TIZENEGYEDIK FEJEZET: A kozmikus forma
KAPITOLA DVANÁSTA: Oddaná služba
TIZENKETTEDIK FEJEZET: Az odaadó szolgálat
KAPITOLA TRINÁSTA: Príroda, požívateľ, vedomie
TIZENHARMADIK FEJEZET: A természet, az élvező és a tudat
KAPITOLA ŠTRNÁSTA: Tri kvality hmotnej prírody
TIZENNEGYEDIK FEJEZET: Az anyagi természet három kötőereje
KAPITOLA PÄTNÁSTA: Yoga Najvyššej Osobnosti
TIZENÖTÖDIK FEJEZET: A Legfelsőbb Személy elérésének yogája
KAPITOLA ŠESTNÁSTA: Božské a démonské povahy
TIZENHATODIK FEJEZET: Az isteni és a démoni természet
TIZENHETEDIK FEJEZET: A hit fajtái
OSEMNÁSTA KAPITOLA: Dokonalosť odriekania
TIZENNYOLCADIK FEJEZET: Végkövetkeztetés – a tökéletes lemondás