Skip to main content

Bhagavad-gītā — taká, aká je

श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता यथारूप

KAPITOLA PRVÁ: Pozorovanie armád na Kuruovskom bojisku
अध्याय 1: कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण
KAPITOLA DRUHÁ: Zhrnutie obsahu Bhagavad-gīty
अध्याय 2: गीता का सार
KAPITOLA TRETIA: Karma-yoga
अध्याय 3: कर्मयोग
KAPITOLA ŠTVRTÁ: Transcendentálne poznanie
अध्याय 4: दिव्य ज्ञान
KAPITOLA PIATA: Karma-yoga — konanie s mysľou upretou na Kṛṣṇu
अध्याय 5: कर्मयोग-कृष्णभावनाभावित कर्म
KAPITOLA ŠIESTA: Dhyāna-yoga
अध्याय 6: ध्यानयोग
KAPITOLA SIEDMA: Poznanie o Absolútnom
अध्याय 7: भगवद्ज्ञान
KAPITOLA ÔSMA: Dosiahnutie Najvyššieho
अध्याय 8: भगवत्प्राप्ति
KAPITOLA DEVIATA: Najdôvernejšie poznanie
अध्याय 9: परम गुह्य ज्ञान
KAPITOLA DESIATA: Majestát Absolútneho
अध्याय 10: श्री भगवान् का ऐश्वर्य
KAPITOLA JEDENÁSTA: Vesmírna podoba
अध्याय 11: विराट रूप
KAPITOLA DVANÁSTA: Oddaná služba
अध्याय 12: भक्तियोग
KAPITOLA TRINÁSTA: Príroda, požívateľ, vedomie
अध्याय 13: प्रकृति, पुरुष तथा चेतना
KAPITOLA ŠTRNÁSTA: Tri kvality hmotnej prírody
अध्याय 14: प्रकृति के तीन गुण
KAPITOLA PÄTNÁSTA: Yoga Najvyššej Osobnosti
अध्याय 15: पुरुषोत्तम योग
KAPITOLA ŠESTNÁSTA: Božské a démonské povahy
अध्याय 16: दैवी तथा आसुरी स्वभाव
अध्याय 17: श्रद्धा के विभाग
OSEMNÁSTA KAPITOLA: Dokonalosť odriekania
अध्याय 18: उपसंहार-संन्यास की सिद्धि