Skip to main content

VERŠ 7

TEXT 7

Verš

Verš

sarva-bhūtāni kaunteya
prakṛtiṁ yānti māmikām
kalpa-kṣaye punas tāni
kalpādau visṛjāmy aham
sarva-bhūtāni kaunteya
prakṛtiṁ yānti māmikām
kalpa-kṣaye punas tāni
kalpādau visṛjāmy aham

Synonyma

Synonyma

sarva-bhūtāni — všetky stvorené bytosti; kaunteya — ó, syn Kuntī ; prakṛtim — príroda; yānti — vstúpi do; māmikām — Mojej; kalpa-kṣaye — na konci veku; punaḥ — opäť; tāni — všetky; kalpa-ādau — na počiatku; visṛjāmi — stvorím; aham — Ja.

sarva-bhūtāni — všechny stvořené bytosti; kaunteya — ó synu Kuntī; prakṛtim — do přirozenosti; yānti — vstupují; māmikām — Mé; kalpa-kṣaye — na konci věku; punaḥ — znovu; tāni — ty všechny; kalpa-ādau — na začátku věku; visṛjāmi — tvořím; aham — Já.

Překlad

Překlad

Na konci veku vstúpi celé hmotné stvorenie do Mojej podstaty, ó, syn Kuntī, a na počiatku nového veku ho opäť stvorím.

Ó synu Kuntī, na konci věku vstupují všechny hmotné projevy do Mé přirozenosti a na začátku dalšího věku je svou silou znovu tvořím.

Význam

Význam

Stvorenie, udržiavanie a ničenie tohto hmotného sveta závisí celkom od najvyššej vôle Božskej Osobnosti. „Na konci veku“ znamená na konci Brahmovho života. Jeden Brahmov deň trvá 4 300 000 000 pozemských rokov a rovnako dlho trvá jeho noc. Tridsať dní a nocí tvorí jeden mesiac a dvanásť mesiacov je jeho jeden rok. Brahmā sa dožíva sto rokov. Po sto takých rokoch, keď Brahmā zomrie, nastane úplná skaza a zničenie — energia, ktorá emanovala z Najvyššieho Pána, do Neho opäť vstúpi. Keď dôjde k novému stvoreniu hmotného vesmíru, stane sa tak vôľou Najvyššieho Pána. Vedsky aforizmus znie: bahu syām. „Aj keď Som jeden, zmnohonásobím sa.“ (Chāndogya Upaniṣad 6.2.3) Expanduje sa v hmotnej energii a celé vesmírne prejavenie je opäť stvorené.

Stvoření, udržování a zničení tohoto hmotného vesmírného projevu zcela závisí na svrchované vůli Osobnosti Božství. “Na konci věku” znamená v době smrti Brahmy. Brahmā žije sto let, jeden jeho den trvá 4 300 000 000 našich pozemských let a stejně dlouhá je i jeho noc. Jeho měsíc se skládá z třiceti takových dnů a nocí a jeho rok má dvanáct měsíců. Poté, co uplyne sto těchto let a Brahmā umírá, přijde zničení — to znamená, že energie projevená Nejvyšším Pánem je opět uložena v Něm. Když je potom třeba vesmírný svět znovu projevit, Jeho vůlí se to uskuteční. Jedna védská průpověď zní: bahu syām — “Přestože jsem jeden, stanu se mnoha.” (Chāndogya Upaniṣad 6.2.3) Pán se expanduje prostřednictvím této hmotné energie a znovu vzniká celý vesmírný projev.