Skip to main content

VERŠ 5

TEXT 5

Verš

Text

na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ
na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ

Synonyma

Synonyms

na — nikdy; ca — tiež; mat-sthāni — umiestnené vo Mne; bhūtāni — celé stvorenie; paśya — pozri; me — Moju; yogam aiśvaram — nepredstaviteľnú moc; bhūta-bhṛt — udržovateľ všetkých živých bytostí; na — nikdy; ca — tiež; bhūta-sthaḥ — vo vesmírnom stvorení; mama — Moje; ātmā — Ja; bhūta-bhāvanaḥ — zdrojov všetkých stvorení.

na — never; ca — also; mat-sthāni — situated in Me; bhūtāni — all creation; paśya — just see; me — My; yogam aiśvaram — inconceivable mystic power; bhūta-bhṛt — the maintainer of all living entities; na — never; ca — also; bhūta-sthaḥ — in the cosmic manifestation; mama — My; ātmā — Self; bhūta-bhāvanaḥ — the source of all manifestations.

Překlad

Translation

A predsa vo Mne nespočíva všetko, čo je stvorené. Pohľaď na Moju neuveriteľnú moc! Aj keď som udržovateľom všetkých živých tvorov a zároveň som všade, nie som časťou tohoto vesmírneho stvorenia, pretože Moje Ja je jeho zdrojom.

And yet everything that is created does not rest in Me. Behold My mystic opulence! Although I am the maintainer of all living entities and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for My Self is the very source of creation.

Význam

Purport

Śrī Kṛṣṇa hovorí, že všetko spočíva v Ňom (mat-sthāni sarva-bhūtāni). Musíme byť opatrní, aby sme to správne pochopili. Kṛṣṇa nemá nič spoločného s priamym udržiavaním a podporovaním hmotného stvorenia. Zaiste sme všetci videli obrázok s obrom Atlasom, ktorý drží na svojich ramenách zemeguľu a zdá sa, že ho podopieranie planéty namáha. Keď Kṛṣṇa hovorí, že podopiera celý vesmír, nesmieme si predstavovať, že má rovnaké ťažkosti ako Atlas. Aj keď na Ňom všetko spočíva, je nad všetko povznesený. Rôzne hviezdne sústavy sa nachádzajú vo vesmírnom priestore a ten je energiou Najvyššieho Pána. No Pán sa od tohto priestoru líši. Má iné postavenie. Preto Kṛṣṇa hovorí, že je nad všetko povznesený ako Najvyššia Božská Osobnosť, hoci všetko spočíva na Jeho nepochopiteľnej energii. Taká neuveriteľná je Pánova moc.

The Lord says that everything is resting on Him (mat-sthāni sarva-bhūtāni). This should not be misunderstood. The Lord is not directly concerned with the maintenance and sustenance of this material manifestation. Sometimes we see a picture of Atlas holding the globe on his shoulders; he seems to be very tired, holding this great earthly planet. Such an image should not be entertained in connection with Kṛṣṇa’s upholding this created universe. He says that although everything is resting on Him, He is aloof. The planetary systems are floating in space, and this space is the energy of the Supreme Lord. But He is different from space. He is differently situated. Therefore the Lord says, “Although they are situated on My inconceivable energy, as the Supreme Personality of Godhead I am aloof from them.” This is the inconceivable opulence of the Lord.

Vo vedskom náučnom slovníku Nirukti sa môžeme dočítať: yujyate 'nena durghaṭeṣu kāryeṣu. „Najvyšší Pán ukazuje Svoju moc v neuveriteľne krásnych zábavách.“ Má množstvo rozličných energií a samotná Jeho túžba je skutočnosťou. Takto môžeme pochopiť Božskú Osobnosť. Niekedy túžime niečo urobiť, ale vzhľadom na mnohé prekážky sa nám to nepodarí vykonať podľa našich predstáv. Keď však chce niečo urobiť Kṛṣṇa, všetko sa stane už len vďaka Jeho túžbe, a to tak dokonale, že nikto z nás nedokáže pochopiť, ako je to možné. Kṛṣṇa to vysvetľuje tak, že hoci udržuje a podopiera hmotné stvorenie, nemá s hmotným svetom styk. Všetko je stvorené, udržiavané a ničené jednoducho Jeho vôľou. Medzi mysľou Najvyššieho Pána a Ním samotným niet rozdielu, lebo je absolútne duchovný (čo sa však nedá povedať o nás a našej mysli). Obyčajný človek nemôže pochopiť, ako môže byť Najvyšší Pán všadeprítomný a zároveň mať osobnú podobu. Od hmotnej prírody sa odlišuje, a predsa v Ňom všetko spočíva. V tomto verši je to opísané slovami yogam aiśvaram, mystická sila Najvyššej Božskej Osobnosti.

In the Nirukti Vedic dictionary it is said, yujyate ’nena durghaṭeṣu kāryeṣu: “The Supreme Lord is performing inconceivably wonderful pastimes, displaying His energy.” His person is full of different potent energies, and His determination is itself actual fact. In this way the Personality of Godhead is to be understood. We may think of doing something, but there are so many impediments, and sometimes it is not possible to do as we like. But when Kṛṣṇa wants to do something, simply by His willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done. The Lord explains this fact: although He is the maintainer and sustainer of the entire material manifestation, He does not touch this material manifestation. Simply by His supreme will, everything is created, everything is sustained, everything is maintained and everything is annihilated. There is no difference between His mind and Himself (as there is a difference between ourselves and our present material mind) because He is absolute spirit. Simultaneously the Lord is present in everything; yet the common man cannot understand how He is also present personally. He is different from this material manifestation, yet everything is resting on Him. This is explained here as yogam aiśvaram, the mystic power of the Supreme Personality of Godhead.