Skip to main content

VERŠ 33

TEXT 33

Verš

Verš

kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām
kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām

Synonyma

Synonyma

kim — tým skôr; punaḥ — opäť; brāhmaṇāḥbrāhmaṇi; puṇyāḥ — spravodliví; bhaktāḥ — oddaní; rāja-ṛṣayaḥ — svätí králi; tathā — tiež; anityam — pominuteľný; asukham — strastiplný; lokam — svet; imam — tento; prāpya — prišiel; bhajasva — láskyplne slúž; mām — Mne.

kim — o co; punaḥ — zase; brāhmaṇāḥ — brāhmaṇové; puṇyāḥ — řádní; bhaktāḥ — oddaní; rāja-ṛṣayaḥ — svatí králové; tathā — také; anityam — dočasnou; asukham — plnou utrpení; lokam — planetu; imam — tuto; prāpya — když jsi získal; bhajasva — věnuj se láskyplné službě; mām — Mně.

Překlad

Překlad

Tým skôr cnostní brāhmaṇi, oddaní a svätí králi. Keď si už teda prišiel na tento nestály, strastiplný svet, láskyplne Mi slúž.

O co víc to musí platit o řádných lidech, brāhmaṇech, oddaných a svatých králích. Když jsi tedy přišel do tohoto dočasného světa plného utrpení, s láskou Mi služ.

Význam

Význam

Ľudia sa v tomto hmotnom svete delia na rôzne skupiny, ale jednako tu žiadna z nich nie je šťastná. Slová anityam asukhaṁ lokam jasne hovoria, že tento svet je pominuteľný, plný nešťastia a nedôstojný života džentlmenov. Sám Najvyšší Pán hovorí, že tento pominuteľný svet je plný utrpenia. Niektorí filozofi, najmä māyāvādski, tvrdia, že tento svet je neskutočný. Z Bhagavad-gīty sa však môžeme poučiť, že tento svet nie je neskutočný, ale že je dočasný. Tieto dve slová sa významovo odlišujú. Tento svet je dočasný, no jestvuje aj iný svet, ktorý je večný a blažený.

V hmotném světě jsou lidé rozděleni do různých skupin, ale šťastné místo k žití to není pro nikoho. To je zde jasně řečeno slovy anityam asukhaṁ lokam — tento svět je dočasný a plný utrpení. Pro slušnou a zdravě uvažující osobu není vhodným místem k životu. To, že je pomíjivý a plný utrpení, o něm prohlašuje sám Nejvyšší Pán. Někteří filozofové — zvláště māyāvādští — říkají, že tento svět je neskutečný, avšak z Bhagavad-gīty víme, že není neskutečný, ale je dočasný. To je rozdíl. Tento svět je dočasný, ale existuje ještě jiný svět, který je věčný. Hmotný svět je plný utrpení, ale ten druhý se vyznačuje věčností a blažeností.

Śrī Kṛṣṇa povedal Arjunovi, ktorý sa narodil v rodine svätého kráľa: „Oddane Mi slúž a rýchlo sa vráť späť domov, späť k Bohu.“ Nikto by nemal zostávať v tomto pominuteľnom svete, plnom utrpenia. Každý by mal hľadať útočisko u Najvyššej Božskej Osobnosti, aby bol navždy šťastný. Oddaná služba je jediný spôsob, ako vyriešiť problémy všetkých ľudských skupín. Preto by všetci ľudia mali oddane slúžiť Śrī Kṛṣṇovi a priviesť svoje životy k dokonalosti.

Arjuna se narodil ve svaté královské rodině. I jemu Pán říká: “Prokazuj Mi oddanou službu a rychle se vrať k Bohu, zpátky domů.” Živá bytost by neměla zůstávat v tomto dočasném světě plném utrpení. Měla by se odevzdat do náruče Nejvyšší Osobnosti Božství, aby mohla být věčně šťastná. Oddaná služba Nejvyššímu Pánu je jediný proces, který umožňuje vyřešit všechny problémy všech tříd lidí. Každý by měl proto začít rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a dovést svůj život k dokonalosti.