Skip to main content

VERŠ 23

VERSO 23

Verš

Texto

ye ’py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te ’pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam
ye ’py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te ’pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam

Synonyma

Sinônimos

ye — tí, ktorí; api — tiež; anya — iných; devatā — polobohov; bhaktāḥ — oddaní; yajante — uctievajú; śraddhayā anvitāḥ — s vierou; te — oni; api — tiež; mām — Mňa; eva — len; kaunteya — ó, syn Kuntī; yajanti — uctievajú; avidhi-pūrvakam — nesprávnym spôsobom.

ye — aqueles que; api — também; anya — de outros; devatā — deuses; bhaktāḥ — devotos; yajante — adoram; śraddhayā anvitāḥ — com fé; te — eles; api — também; mām — a Mim; eva — apenas; kaunteya — ó filho de Kuntī; yajanti — adoram; avidhi-pūrvakam — de modo errado.

Překlad

Tradução

Tí, ktorí sú oddaní rôznym polobohom a uctievajú ich s vierou, uctievajú v skutočnosti iba Mňa, ó, syn Kuntī, no nesprávne.

Aqueles que são devotos de outros deuses e que os adoram com fé na verdade adoram apenas a Mim, ó filho de Kuntī, mas não Me prestam a adoração correta.

Význam

Comentário

Śrī Kṛṣṇa hovorí: „Ľudia, ktorí uctievajú polobohov, nepatria k najmúdrejším, aj keď také uctievanie je nepriamo určené Mne.“ Keď napríklad polievame listy a konáre stromu a nezavlažujeme koreň, opomíname základné pravidlá a chováme sa hlúpo. Podobne dodávame živiny žalúdku, a nie iným častiam tela. Dá sa povedať, že polobohovia sú hlavnými predstaviteľmi vlády Najvyššieho Pána. To znamená, že by sme mali uctievať len Najvyššieho Pána, čo automaticky uspokojí všetkých zástupcov a predstaviteľov vlády. Predstavitelia vlády sú jej reprezentantmi, no ich podplácanie je protizákonné. V tomto verši je to potvrdené slovami avidhi-pūrvakam. Śrī Kṛṣṇa teda neschvaľuje zbytočné uctievanie polobohov.

“As pessoas que se ocupam em adorar os semideuses não são muito inteligentes, embora indiretamente essa adoração seja oferecida a Mim”, diz Kṛṣṇa. Por exemplo, quando um homem, em vez de regar a raiz, joga água nas folhas e galhos de uma árvore, ele age sem conhecimento suficiente ou sem observar os princípios reguladores. Da mesma forma, o processo de se prestar serviço a diferentes partes do corpo, é fornecer alimento ao estômago. Os semideuses são, por assim dizer, diferentes funcionários e diretores do governo do Senhor Supremo. Devem-se seguir as leis feitas pelo governo, e não pelos funcionários ou diretores. Igualmente, todos devem oferecer sua adoração apenas ao Senhor Supremo. Isto satisfará automaticamente os diferentes funcionários e diretores do Senhor. Os funcionários e diretores estão ocupados como representantes do governo, e tentar suborná-los é ilegal. Isto é aqui definido como avidhi-pūrvakam. Em outras palavras, Kṛṣṇa não aprova a desnecessária adoração aos semideuses.