Skip to main content

VERŠ 22

VERSO 22

Verš

Texto

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham
ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

Synonyma

Sinônimos

ananyāḥ — nemajúc iný predmet; cintayantaḥ — rozjímania; mām — o Mne; ye — tí, ktorí; janāḥ — osoby; paryupāsate — uctievajú; teṣām — tým; nitya — vždy; abhiyuktānām — trvale oddaní; yoga — potrebnú; kṣemam — ochranu; vahāmi — prinášam; aham — Ja.

ananyāḥ — não tendo outro objetivo; cintayantaḥ — concentrando-se; mām — em Mim; ye — aquelas que; janāḥ — pessoas; paryupāsate — adoram corretamente; teṣām — deles; nitya — sempre; abhiyuktānām — fixos em devoção; yoga — necessidades; kṣemam — proteção; vahāmi — trago; aham — Eu.

Překlad

Tradução

No tým, ktorí Ma neustále uctievajú s čistou oddanosťou a rozjímajú o Mojej transcendentálnej podobe, prinášam to, čo im chýba, a zachovávam to, čo majú.

Mas aqueles que sempre Me adoram com devoção exclusiva, meditando em Minha forma transcendental — para eles eu trago o que lhes falta e preservo o que eles têm.

Význam

Comentário

Človek, ktorý ani na okamih nemôže žiť bez vedomia Kṛṣṇu, nemyslí dvadsaťštyri hodín na nič iné než na Kṛṣṇu, pretože načúva, velebí a spomína na Jeho činnosti, modlí sa k Nemu, uctieva Ho, slúži Jeho lotosovým nohám, slúži Mu inými spôsobmi, priatelí sa s Ním a plne sa Mu odovzdáva. Také činnosti sú veľmi priaznivé a plné duchovných síl, pomocou ktorých sa oddaný môže zdokonaliť v duchovnej realizácii, takže jeho jedinou túžbou je dostať sa do spoločnosti Najvyššej Božskej Osobnosti. Taký oddaný sa zaiste približuje k Najvyššiemu Pánovi bez problémov a vďaka Kṛṣṇovej milosti sa nikdy nevráti do hmotného sveta. To sa nazýva yoga. Kṣema znamená Pánova milostivá ochrana. Yogou pomáha Pán oddaným dosiahnuť vedomia Kṛṣṇu, a keď ho takto dosiahnu v plnej miere, Pán ich ochráni pred poklesnutím do strastiplného podmieneného života.

Alguém que não consegue ficar um momento sequer sem consciência de Kṛṣṇa não pára de pensar em Kṛṣṇa vinte e quatro horas por dia, pois se ocupa no serviço devocional, ouvindo, cantando, lembrando, oferecendo orações, adorando, servindo aos pés de lótus do Senhor, prestando outros serviços, cultivando amizade e rendendo-se inteiramente ao Senhor. Todas essas atividades são muito auspiciosas e cheias de potência espiritual, que propiciam ao devoto a perfeita auto-realização, tanto que seu único desejo é conseguir a associação da Suprema Personalidade de Deus. Este devoto sem dúvida não sente nenhuma dificuldade em aproximar-se do Senhor. Isto se chama yoga. Pela misericórdia do Senhor, este devoto jamais retorna a essa condição de vida material. Kṣema refere-se à misericordiosa proteção do Senhor. O Senhor ajuda o devoto a alcançar a consciência de Kṛṣṇa através da yoga, e, quando ele desenvolve plena consciência de Kṛṣṇa, o Senhor o impede de cair numa vida condicionada miserável.