Skip to main content

VERŠ 22

TEXT 22

Verš

Texte

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham
ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

Synonyma

Synonyms

ananyāḥ — nemajúc iný predmet; cintayantaḥ — rozjímania; mām — o Mne; ye — tí, ktorí; janāḥ — osoby; paryupāsate — uctievajú; teṣām — tým; nitya — vždy; abhiyuktānām — trvale oddaní; yoga — potrebnú; kṣemam — ochranu; vahāmi — prinášam; aham — Ja.

ananyāḥ: n’ayant d’autre objet; cintayantaḥ: se concentrant; mām: sur Moi; ye: celles qui; janāḥ: les personnes; paryupāsate: adorent correctement; teṣām: à elles; nitya: toujours; abhiyuktānām: fixes dans la dévotion; yoga: les besoins; kṣemam: la protection; vahāmi: apporte; aham: Je.

Překlad

Translation

No tým, ktorí Ma neustále uctievajú s čistou oddanosťou a rozjímajú o Mojej transcendentálnej podobe, prinášam to, čo im chýba, a zachovávam to, čo majú.

Quant à ceux qui M’adorent avec une dévotion sans partage, en méditant sur Ma forme absolue, Je comble leurs manques et Je préserve leurs biens.

Význam

Purport

Človek, ktorý ani na okamih nemôže žiť bez vedomia Kṛṣṇu, nemyslí dvadsaťštyri hodín na nič iné než na Kṛṣṇu, pretože načúva, velebí a spomína na Jeho činnosti, modlí sa k Nemu, uctieva Ho, slúži Jeho lotosovým nohám, slúži Mu inými spôsobmi, priatelí sa s Ním a plne sa Mu odovzdáva. Také činnosti sú veľmi priaznivé a plné duchovných síl, pomocou ktorých sa oddaný môže zdokonaliť v duchovnej realizácii, takže jeho jedinou túžbou je dostať sa do spoločnosti Najvyššej Božskej Osobnosti. Taký oddaný sa zaiste približuje k Najvyššiemu Pánovi bez problémov a vďaka Kṛṣṇovej milosti sa nikdy nevráti do hmotného sveta. To sa nazýva yoga. Kṣema znamená Pánova milostivá ochrana. Yogou pomáha Pán oddaným dosiahnuť vedomia Kṛṣṇu, a keď ho takto dosiahnu v plnej miere, Pán ich ochráni pred poklesnutím do strastiplného podmieneného života.

Celui qui ne peut vivre un instant hors de la conscience de Kṛṣṇa, ne peut que penser à Kṛṣṇa à chaque instant du jour et de la nuit, car il est sans cesse absorbé dans le service du Seigneur. Toujours il écoute ou il chante Ses gloires, toujours il se souvient de Lui, Le prie et L’adore, sert Ses pieds pareils-au-lotus et Lui offre toutes sortes de services, se lie d’amitié avec Lui et s’abandonne totalement à Lui. De tels actes sont entièrement bénéfiques et chargés d’une puissance spirituelle qui mène infailliblement le dévot à la perfection de la réalisation spirituelle. À ce stade, il n’a d’autre aspiration que de vivre en la compagnie de la Personne Suprême, et il y parvient facilement. Voilà ce qu’on appelle yoga. Grâce à la miséricorde et à la protection divine (kṣema), le dévot ne retourne jamais à la vie matérielle. Le Seigneur l’aide à devenir conscient de Sa personne par le biais du yoga, puis, quand il est parvenu à la plénitude de cette conscience, le protège en l’empêchant de sombrer à nouveau dans une existence conditionnée misérable.