Skip to main content

VERŠ 21

TEXT 21

Verš

Tekst

te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti
evaṁ trayī-dharmam anuprapannā
gatāgataṁ kāma-kāmā labhante
te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti
evaṁ trayī-dharmam anuprapannā
gatāgataṁ kāma-kāmā labhante

Synonyma

Synonyms

te — oni; tam — to; bhuktvā — užijú; svarga-lokam — nebeského; viśālam — nesmierneho; kṣīṇe — vyčerpajú; puṇye — výsledky svojich zbožných činností; martya-lokam — do sveta smrteľníkov; viśanti — poklesnú; evam — takto; trayī — troch Ved; dharmam — zásad; anuprapannāḥ — dodržiavaním; gata-āgatam — smrť a narodenie; kāma-kāmāḥ — túžia po zmyslových pôžitkoch; labhante — dospejú.

te — nemad; tam — seda; bhuktvā — nautides; svarga-lokam — taevas; viśālam — tohutu; kṣīṇe — olles ammendunud; puṇye — nende poolt sooritatud jumalakartlike tegude resultaadid; martya-lokam — surelikule maakerale; viśanti — langevad, evam — seega; trayī — kolme „Veda"; dharmam — doktriine; anuprapannāḥ — järgides; gata-āgatam — surma ja sündi; kāma-kāmāḥ — ihaldades meelelisi naudinguid; labhante — saavutavad.

Překlad

Translation

Keď okúsia chuť nebeských zmyslových pôžitkov a vyčerpajú výsledky svojich zbožných činností, vrátia sa opäť do sveta smrteľníkov. Ľudia túžiaci po ukojení svojich žiadostí dodržiavaním zásad troch Ved, tak získajú iba opätovné rodenie sa a smrť.

Pärast seda, kui nad on nautinud tohutuid taevalikke meelelisi naudinguid ning nende jumalakartlike tegevuste mõju on ammendunud, pöörduvad nad tagasi sellele surelikule planeedile. Seega saavutavad meelelisi naudinguid otsivad inimesed, kes järgivad kolme „Veda" põhimõtteid, vaid korduva sünni ja surma.

Význam

Purport

Tí, ktorí sa dostanú na nebeské planéty, sa tešia z dlhšieho života a lepších možností na zmyslový pôžitok, a predsa im nie je dovolené zostať tam navždy. Po vypršaní dobrých výsledkov, získaných zbožnými činnosťami, sa musia opäť vrátiť na túto planétu. Človek, ktorý nezískal dokonalé poznanie, opísané vo Vedānta-sūtre ako janmādy asya yataḥ, inými slovami ten, kto nepochopil Kṛṣṇu ako príčinu všetkých príčin, nevyužil možnosť dosiahnuť konečný cieľ života. Musí sa podriadiť kolobehu, povýšiť sa na nebeské planéty a znovu zostúpiť dolu, akoby cestoval na ruskom kole. To znamená, že sa znovu zapletie do kolobehu rodenia sa a smrti v nižších a vyšších planetárnych sústavách, namiesto toho, aby dosiahol duchovného sveta, kde je život večný, plný blaženosti a odkiaľ sa už nikdy nemusí vrátiť do strastiplnej hmotnej existencie.

Kõrgematele planetaarsüsteemidele tõusnud elusolendid naudivad seal küll pikka elu ja paremaid võimalusi meelte rahuldamiseks, kuid keegi ei saa jääda kõrgematele planeetidele igavesti. Jumalakartlike tegude resultaatide ammendudes saadetakse nad taas tagasi sellele maakerale. See, kes ei ole saavutanud teadmiste täiust, nagu „Vedānta-sūtras" viidatakse sõnadega janmādy asya yataḥ, ehk teisisõnu öeldes see, kes ei suuda mõista Kṛṣṇat, kõikide põhjuste põhjust, ei saavuta elu lõppeesmärki ning on pärast kõrgematele planeetidele tõusmist sunnitud sealt taas alla langema, justkui karussellil sõites, tõustes vahel üles ja langedes vahel alla. Selle asemel, et jõuda vaimsesse maailma, kust pole enam võimalik langeda, keerleb elusolend korduva sünni ja surma tsüklis, vahelduvalt kõrgematel ja madalamatel planeetidel. Inimene peaks pigem tegema algust pühendunud teenimisega ning tõusma seeläbi otsekohe vaimsesse maailma, nautima igavest elu täis õndsust ja teadmisi, et mitte kunagi enam sellesse haletsusväärsesse materiaalsesse maailma tagasi pöörduda.