Skip to main content

VERŠ 20

TEXT 20

Verš

Tekstas

trai-vidyā māṁ soma-pāḥ pūta-pāpā
yajñair iṣṭvā svar-gatiṁ prārthayante
te puṇyam āsādya surendra-lokam
aśnanti divyān divi deva-bhogān
trai-vidyā māṁ soma-pāḥ pūta-pāpā
yajñair iṣṭvā svar-gatiṁ prārthayante
te puṇyam āsādya surendra-lokam
aśnanti divyān divi deva-bhogān

Synonyma

Synonyms

trai-vidyāḥ — znalci troch Ved; mām — Mňa; soma-pāḥ — pijú šťavu soma; pūta — očistení; pāpāḥ — od hriechov; yajñaiḥ — obeťami; iṣṭvā — uctievajú; svaḥ-gatim — prídu do neba; prārthayante — modlia sa ; te — oni; puṇyam — zbožní; āsādya — dosiahnu; sura-indra — Indru; lokam — svet; aśnanti — tešiť sa; divyān — nebeským; divi — v nebi; deva-bhogān — pôžitkom polobohov.

trai-vidyāḥ — trijų Vedų žinovai; mām — Mane; soma-pāḥ — geriantys somos syvus; pūta — apsivalę; pāpāḥ — nuo nuodėmių; yajñaiḥ — aukų atnašavimais; iṣṭvā — garbindami; svaḥ-gatim — kelionės į dangų; prārthayante — meldžia; te — jie; puṇyam — doringą; āsādya — pasiekia; sura-indra — Indros; lokam — pasaulį; aśnanti — mėgaujasi; divyān — dieviškais; divi — danguje; deva-bhogān — dievų malonumais.

Překlad

Translation

Znalci Ved, ktorí pijú šťavu soma a túžia po živote na nebeských planétach, Ma uctievajú nepriamo. Po očistení sa od následkov za hriešne činnosti sa narodia medzi zbožnými na nebeskej planéte kráľa Indru, kde sa tešia božským pôžitkom.

Tie, kurie siekdami dangaus planetų studijuoja Vedas ir geria somos syvus, garbina Mane netiesiogiai. Apsivalę nuo atoveikio už nuodėmes, jie gimsta Indros doringoje dangaus planetoje, kur patiria dieviškus džiaugsmus.

Význam

Purport

Slová trai-vidyāḥ označujú tri Vedy: Sāma, Yajur a Ṛg. Brāhmaṇa, ktorý študoval tri Vedy, sa nazýva tri-vedī. Spoločnosť má v úcte tých, ktorí sa snažia získať poznanie z týchto troch Ved. Nanešťastie je veľa znalcov Ved, ktorí nepoznajú ich konečný zmysel. Kṛṣṇa preto hovorí, že je konečným cieľom pre tri-vedī. Tí, čo naozaj poznajú Vedy, hľadajú útočisko pri lotosových nohách Śrī Kṛṣṇu a oddane Mu slúžia, aby Ho uspokojili. Oddaná služba začína spievaním Hare Kṛṣṇa mantry. Zároveň sa človek musí snažiť porozumieť, kto Kṛṣṇa v skutočnosti je. Nanešťastie sa tí, ktorí študujú Vedy formálne, zaujímajú viac o obete určené rôznym polobohom ako sú Indra, Candra atď. Takto sa uctievači polobohov zaiste očisťujú od nečistôt pochádzajúcich z nižších kvalít hmotnej prírody a povýšia sa na vyššie hviezdne sústavy, čiže na planéty ako Maharloka, Janoloka, Tapoloka atď. Možnosť uspokojovať zmysly je na týchto planétach stotisíckrát lepšia ako na tejto planéte.

KOMENTARAS: Žodis trai-vidyaḥ nurodo tris Vedas – Sāma, Yajur ir Ṛg. Brahmanas, išstudijavęs šias tris Vedas, vadinamas tri-vedžiu. Tų Vedų žinojimui ištikimas žmogus yra visuomenės gerbiamas. Deja, dar daug didžių Vedų žinovų nesupranta, koks galutinis Vedų studijų tikslas. Todėl Kṛṣṇa čia skelbia, kad Jis yra galutinis tri-vedžių tikslas. Tikri tri-vedžiai randa prieglobstį prie Kṛṣṇos lotosinių pėdų ir, siekdami patenkinti Viešpatį, su tyru pasiaukojimu Jam tarnauja. Pasiaukojimo tarnystė prasideda Hare Kṛṣṇa mantros kartojimu ir pastangomis suvokti Kṛṣṇą tokį, koks Jis yra. Deja, mokiniai, paviršutiniškai studijuojantys Vedas, labiau susidomi aukomis įvairiems pusdieviams, pvz., Indrai ir Candrai. Šios pastangos pusdievių garbintojus apvalo nuo juos teršiančio žemesniųjų gamtos savybių poveikio, ir jie pakyla į aukštesniąsias planetų sistemas arba į dangaus planetas, pavyzdžiui, Maharloką, Janoloką, Tapoloką etc. Patekus į aukštesnes planetų sistemas, jusles galima patenkinti šimtus tūkstančių kartų geriau, negu Žemėje.