Skip to main content

VERŠ 7

TEXT 7

Verš

Text

tasmāt sarveṣu kāleṣu
mām anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir
mām evaiṣyasy asaṁśayaḥ
tasmāt sarveṣu kāleṣu
mām anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir
mām evaiṣyasy asaṁśayaḥ

Synonyma

Synonyms

tasmāt — preto; sarveṣu — v každom; kāleṣu — čase; mām — na Mňa; anusmara — mysli; yudhya — bojuj; ca — tiež; mayi — Mne; arpita — ak odovzdáš; manaḥ — myseľ; buddhiḥ — inteligenciu; mām — ku Mne; eva — isto-iste; eṣyasi — dospeješ; asaṁśayaḥ — nepochybne.

tasmāt — therefore; sarveṣu — at all; kāleṣu — times; mām — Me; anusmara — go on remembering; yudhya — fight; ca — also; mayi — unto Me; arpita — surrendering; manaḥ — mind; buddhiḥ — intellect; mām — unto Me; eva — surely; eṣyasi — you will attain; asaṁśayaḥ — beyond a doubt.

Překlad

Translation

Preto pri vykonávaní svojich predpísaných povinností vždy mysli na Mňa, v Mojej podobe Kṛṣṇu, a bojuj. Ak Mi odovzdáš svoje činnosti a uprieš na Mňa svoju myseľ a inteligenciu, celkom iste ku Mne dospeješ, o tom niet pochýb.

Therefore, Arjuna, you should always think of Me in the form of Kṛṣṇa and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to Me and your mind and intelligence fixed on Me, you will attain Me without doubt.

Význam

Purport

Toto poučenie je dôležité nielen pre Arjunu, ale aj pre všetkých ľudí, zaneprázdnených materialistickými činnosťami. Śrī Kṛṣṇa neodporúča zanechať predpísané povinnosti či prácu. Môžeme v nich pokračovať, a zároveň myslieť na Kṛṣṇu vďaka spievaniu Hare Kṛṣṇa. To nás vyslobodí z hmotného znečistenia a zamestná našu myseľ a inteligenciu myšlienkami na Kṛṣṇu. Prostredníctvom spievania Kṛṣṇových mien, sa nepochybne premiestnime na najvyššiu planétu, Kṛṣṇaloku.

This instruction to Arjuna is very important for all men engaged in material activities. The Lord does not say that one should give up his prescribed duties or engagements. One can continue them and at the same time think of Kṛṣṇa by chanting Hare Kṛṣṇa. This will free one from material contamination and engage the mind and intelligence in Kṛṣṇa. By chanting Kṛṣṇa’s names, one will be transferred to the supreme planet, Kṛṣṇaloka, without a doubt.