Skip to main content

VERŠ 27

TEXT 27

Verš

Текст

naite sṛtī pārtha jānan
yogī muhyati kaścana
tasmāt sarveṣu kāleṣu
yoga-yukto bhavārjuna
наіте ср̣тı̄ па̄ртга джа̄нан
йоґı̄ мухйаті каш́чана
тасма̄т сарвешу ка̄лешу
йоґа-йукто бгава̄рджуна

Synonyma

Послівний переклад

na — nikdy; ete — tieto dve; sṛtī — rôzne cesty; pārtha — ó, syn Pṛthy; jānan — hoci pozná; yogī — Pánov oddaný; muhyati — zmätený; kaścana — kedykoľvek; tasmāt — preto; sarveṣu kāleṣu — vždy; yoga-yuktaḥ — zamestnaný vo vedomí Kṛṣṇu (disciplinovaný v yoge); bhava — staň sa; arjuna — ó, Arjuna.

на—ніколи; ете—ці два; ср̣тı̄—різні шляхи; па̄ртга—син Пр̣тги; джа̄нан—навіть, якщо він знає; йоґı̄—відданий Господа; мухйаті— збентежиться; каш́чана—будь-хто; тасма̄т—тому; сарвешу ка̄лешу—завжди; йоґа-йуктах̣—залучений до свідомості Кр̣шни; бгава—просто стань; арджуна—о Арджуно.

Překlad

Переклад

I keď oddaní poznajú obe tieto cesty, ó, Arjuna, nikdy nezúfajú. Preto buď vždy vytrvalý v oddanosti.

Хоча віддані й знають обидва ці шляхи, о Арджуно, вони не турбуються про них. Тому завжди будь непохитно відданим Мені.

Význam

Коментар

Kṛṣṇa tu Arjunovi radí, aby sa nestaral o rôzne cesty, ktorými sa môže duša po smrti vydať. Oddaný Najvyššieho Pána sa nemusí strachovať o to, či opustí telo chtiac alebo nechtiac. Oddaný by mal neustále myslieť na Kṛṣṇu a spievať Hare Kṛṣṇa; mal by totiž vedieť, že záujem o tieto dve cesty prináša ťažkosti. Najlepší spôsob, ako byť pohrúžený v myšlienkach na Kṛṣṇu, je oddane Mu slúžiť. A takto sa isto-iste dostane priamo a bezpečne do duchovného kráľovstva.

Slová yoga-yukta majú v tomto verši zvláštny význam. Ten, kto je vytrvalý v yoge, neprestajne zamestnáva všetky svoje činnosti vo vedomí Kṛṣṇu. Śrī Rūpa Gosvāmī nám radí, aby sme neboli pripútaní k hmotným záležitostiam a všetky činnosti zamerali na uspokojenie Śrī Kṛṣṇu: anāsaktasya viṣayān yathārham upayuñjataḥ. Týmto spôsobom zvaným, yukta-vairāgya, môžeme dosiahnuť dokonalosť. Oddaní preto nie sú rozrušení podobnými opismi, lebo vedia, že cestu do najvyššieho sídla zaručuje oddaná služba.

Тут Кр̣шн̣а радить Арджуні не турбуватись про ці різні шляхи, якими душа може залишити матеріальний світ. Відданому Верховного Господа не треба зумисно готуватись до такого моменту, або надіятись на випадок. Йому слід бути непохитним в свідомості Кр̣шн̣и й виспівувати Харе Кр̣шн̣а. Йому треба знати, що турбуватись про ці шляхи — клопітка справа. Найлегший спосіб цілковитої заглибленості в свідомість Кр̣шн̣и є діяти в дусі служіння Кр̣шн̣і; це зробить шлях в духовне царство безпечним, надійним і прямим. Слово йоґа-йукта особливо важливе в цьому вірші. Хто укріпився в йозі, той всю свою діяльність виконує в свідомості Кр̣шн̣и. Ш́рı̄ Рӯпа Ґосва̄мı̄ радить: ана̄сактасйа вішайа̄н йатга̄ргам упайун̃джатах̣ — «людині не слід прив’язуватись до матеріальної діяльності, а треба робити все в свідомості Кр̣шн̣и». Йдучи таким шляхом, що називається йукта-ваіра̄ґйа, індивід досягає досконалості. Тому відданий спокійно ставиться до описаного тут, бо знає, що віддане служіння Господу забезпечує йому доступ до верховної обителі.