Skip to main content

VERŠ 25

TEXT 25

Verš

Verš

dhūmo rātris tathā kṛṣṇaḥ
ṣaṇ-māsā dakṣiṇāyanam
tatra cāndramasaṁ jyotir
yogī prāpya nivartate
dhūmo rātris tathā kṛṣṇaḥ
ṣaṇ-māsā dakṣiṇāyanam
tatra cāndramasaṁ jyotir
yogī prāpya nivartate

Synonyma

Synonyma

dhūmaḥ — dym; rātriḥ — v noci; tathā — aj; kṛṣṇaḥ — počas štrnástich dní tmavého Mesiaca; ṣaṭ-māsāḥ — v šiestich mesiacoch; dakṣiṇa-ayanam — keď Slnko putuje na južnej strane; tatra — tam; cāndra-masam — Mesiac; jyotiḥ — svetlo; yogī — yogīn; prāpya — dosiahne; nivartate — vráti sa.

dhūmaḥ — kouř; rātriḥ — noc; tathā — také; kṛṣṇaḥ — čtrnáct dní tmavého měsíce; ṣaṭ-māsāḥ — šest měsíců; dakṣiṇa-ayanam — kdy slunce putuje po jižní straně; tatra — tam; cāndra-masam — planetu Měsíc; jyotiḥ — světlo; yogī — mystik; prāpya — dosahující; nivartate — vrací se.

Překlad

Překlad

Mystik, ktorý opúšťa tento svet v čase dymu, v noci, počas štrnástich dní ubúdania Mesiaca alebo v dobe šiestich mesiacov, keď Slnko putuje na juh, dostane sa na Mesiac, ale znovu sa vráti.

Mystik, který opouští tento svět v době kouře, v noci, v období čtrnácti dnů ubývajícího měsíce a během šesti měsíců, kdy slunce putuje k jihu, dospěje na Měsíc, ale vrátí se.

Význam

Význam

V treťom speve Śrīmad-Bhāgavatamu Kapila Muni hovorí, že ľudia, ktorí sa vyznajú v plodonosných činnostiach a obetných spôsoboch, sa dostanú po smrti na Mesiac. Tam môžu žiť asi desaťtisíc nebeských rokov, radovať sa zo života a popíjať soma-rasu. Ale napokon sa musia vrátiť na Zem. To znamená, že na Mesiaci žijú vyššie druhy živých bytostí, ktoré však nemôžme postrehnúť hrubými zmyslami.

Ve třetím zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu Kapila Muni říká, že ti, kdo jsou na Zemi zběhlí v plodonosných činnostech a obětních způsobech, se po smrti dostanou na Měsíc. Tyto povznesené duše stráví na Měsíci přibližně deset tisíc let; užívají si tam života pitím soma-rasy a nakonec se vrátí na Zemi. Měsíc tedy obývají bytosti, které jsou na vyšší úrovni — třebaže je ti, kdo mají hrubohmotné smysly, nemusí vnímat.