Skip to main content

VERŠ 21

ТЕКСТ 21

Verš

Текст

avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
авйакто ’кшара итй уктас
там ху парам гатим
йа прпйа на нивартанте
тад дхма парама мама

Synonyma

Пословный перевод

avyaktaḥ — neprejavenou; akṣaraḥ — nehynúcou; iti — tak; uktaḥ — nazývajú; tam — tu; āhuḥ — známa; paramām — najvyšší; gatim — cieľ; yam — ktorý; prāpya — dosiahnutý; na — nikdy; nivartante — vrátia sa; tat — to; dhāma — sídlo; paramam — najvyššie; mama — Moje.

авйакта — непроявленная; акшара — вечная; ити — так; укта — называемая; там — ту; ху — называют; парамм — высшую; гатим — цель; йам — которую; прпйа — достигнув; на — не; нивартанте — возвращаются; тат — та; дхма — обитель; парамам — высшая; мама — Моя.

Překlad

Перевод

Vedāntisti ju opisujú ako neprejavenú a nehynúcu. Je známa ako najvyšší cieľ a kto ju dosiahne, ten sa už nikdy nevráti — to je Moje zvrchované sídlo.

То, что ведантисты называют непроявленным и нетленным, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которого живое существо никогда не возвращается в материальный мир, — это Моя высшая обитель.

Význam

Комментарий

Najvyššie sídlo Božskej Osobnosti, Śrī Kṛṣṇu, je v Brahma-saṁhite opísané ako miesto, kde sa splnia všetky želania (cintāmaṇi-dhāma). Na Goloke Vṛndāvan, najvyššom sídle Śrī Kṛṣṇu, je veľa palácov postavených z kameňa cintāmani, ktorý premení na zlato všetko, čo s ním príde do styku. Sú tam tiež stromy plniace všetky želania (kalpa-vṛkṣa), ktoré môžu na požiadanie poskytnúť hocijaký druh potravy. Sú tam aj kravy (surabhi), ktoré môžu nadojiť nekonečné množstvo mlieka. Stovky a tisíce bohýň šťastia (Lakṣmī) tam slúži prvotnému Pánovi, ktorý Je príčinou všetkých príčin a volá sa Govinda. Veľmi často hrá na flautu (veṇuṁ kvaṇantam) a Jeho transcendentálna podoba je najpríťažlivejšia vo všetkých svetoch. Jeho oči sú ako okvetné lístky lotosu, Jeho pokožka má farbu búrkového mraku a je taký príťažlivý, že Jeho krása prekoná krásu tisícov bohov lásky. Nosí šafránový odev, je ozdobený kvetinovými girlandami a vo vlasoch má pávie pero. V Bhagavad-gīte sa Kṛṣṇa zmieňuje o Svojom sídle, Goloke Vṛndāvan, len povrchne, ale podrobný opis podáva Brahma-saṁhitā. Vo vedskych knihách sa píše, že sídlo Najvyššieho Pána, ktoré je konečným cieľom, nič neprevyšuje (puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ; Kaṭha Upaniṣad 1.3.11). Ten, kto sa tam dostane, sa nikdy nevráti späť do hmotného sveta. Kṛṣṇovo sídlo a Kṛṣṇa samotný sa od seba kvalitatívne nelíšia. Vṛndāvana, ktorý leží 150 kilometrov juhovýchodne od Dillí, je verným obrazom Goloky Vṛndāvan z duchovného sveta. Keď Kṛṣṇa pred päťtisíc rokmi zostúpil na Zem, oddával sa zábavám práve tu, vo Vṛndāvane, v oblasti Mathury v Indii.

В «Брахма-самхите» высшая обитель Кришны, Верховной Личности, названа чинтамани-дхамой, местом, где исполняются все желания. В этой обители, Голоке Вриндаване, множество дворцов, построенных из философского камня. Там растут деревья желаний и пасутся коровы сурабхи, дающие сколько угодно молока. В этой обители тысячи богинь процветания (Лакшми) служат Господу, которого называют Говиндой, предвечным, причиной всех причин. Господь играет на флейте (веу кваантам). Его божественный облик очаровывает все три мира: Его глаза подобны лепесткам лотоса, а тело цветом напоминает грозовое облако. Облик Господа столь пленителен, что Своей красотой Он затмевает тысячи богов любви. Он носит шафранно-желтые одежды, на шее у Него гирлянда из цветов, а волосах красуется павлинье перо.

В «Бхагавад-гите» Господь Кришна говорит о Своей обители, Голоке Вриндаване, главной планете духовного мира, совсем немного. Более подробное описание этой планеты приводится в «Брахма- самхите». В Ведах (Катха-упанишад, 1.3.11) говорится, что обитель Верховного Господа выше всех миров и что она — высшая цель каждого (пурушн на пара кичит с кшх парам гати). Тот, кто достиг ее, никогда не вернется в материальный мир. Высшая обитель Кришны и Сам Кришна неотличны друг от друга, ибо обладают одной природой. На Земле Голока Вриндавана проявлена как Вриндаван, небольшой город в Индии, расположенный в округе Матхура, в ста сорока четырех километрах к юго-востоку от Дели. Придя на Землю, Кришна явил Свои игры в районе Вриндавана, занимающем площадь примерно в четыреста тридцать пять квадратных километров.