Skip to main content

VERŠ 21

VERSO 21

Verš

Texto

avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama

Synonyma

Sinônimos

avyaktaḥ — neprejavenou; akṣaraḥ — nehynúcou; iti — tak; uktaḥ — nazývajú; tam — tu; āhuḥ — známa; paramām — najvyšší; gatim — cieľ; yam — ktorý; prāpya — dosiahnutý; na — nikdy; nivartante — vrátia sa; tat — to; dhāma — sídlo; paramam — najvyššie; mama — Moje.

avyaktaḥ — imanifestado; akṣaraḥ — infalível; iti — assim; uktaḥ — diz-se; tam — aquilo; āhuḥ — é conhecido; paramām — o último; gatim — destino; yam — o qual; prāpya — ganhando; na — jamais; nivartante — retornam; tat — essa; dhāma — morada; paramam — suprema; mama — Minha.

Překlad

Tradução

Vedāntisti ju opisujú ako neprejavenú a nehynúcu. Je známa ako najvyšší cieľ a kto ju dosiahne, ten sa už nikdy nevráti — to je Moje zvrchované sídlo.

Aquilo que os vedantistas descrevem como imanifesto e infalível, aquilo que é conhecido como o destino supremo, aquele lugar do qual jamais se retorna após alcançá-lo — esta é Minha morada suprema.

Význam

Comentário

Najvyššie sídlo Božskej Osobnosti, Śrī Kṛṣṇu, je v Brahma-saṁhite opísané ako miesto, kde sa splnia všetky želania (cintāmaṇi-dhāma). Na Goloke Vṛndāvan, najvyššom sídle Śrī Kṛṣṇu, je veľa palácov postavených z kameňa cintāmani, ktorý premení na zlato všetko, čo s ním príde do styku. Sú tam tiež stromy plniace všetky želania (kalpa-vṛkṣa), ktoré môžu na požiadanie poskytnúť hocijaký druh potravy. Sú tam aj kravy (surabhi), ktoré môžu nadojiť nekonečné množstvo mlieka. Stovky a tisíce bohýň šťastia (Lakṣmī) tam slúži prvotnému Pánovi, ktorý Je príčinou všetkých príčin a volá sa Govinda. Veľmi často hrá na flautu (veṇuṁ kvaṇantam) a Jeho transcendentálna podoba je najpríťažlivejšia vo všetkých svetoch. Jeho oči sú ako okvetné lístky lotosu, Jeho pokožka má farbu búrkového mraku a je taký príťažlivý, že Jeho krása prekoná krásu tisícov bohov lásky. Nosí šafránový odev, je ozdobený kvetinovými girlandami a vo vlasoch má pávie pero. V Bhagavad-gīte sa Kṛṣṇa zmieňuje o Svojom sídle, Goloke Vṛndāvan, len povrchne, ale podrobný opis podáva Brahma-saṁhitā. Vo vedskych knihách sa píše, že sídlo Najvyššieho Pána, ktoré je konečným cieľom, nič neprevyšuje (puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ; Kaṭha Upaniṣad 1.3.11). Ten, kto sa tam dostane, sa nikdy nevráti späť do hmotného sveta. Kṛṣṇovo sídlo a Kṛṣṇa samotný sa od seba kvalitatívne nelíšia. Vṛndāvana, ktorý leží 150 kilometrov juhovýchodne od Dillí, je verným obrazom Goloky Vṛndāvan z duchovného sveta. Keď Kṛṣṇa pred päťtisíc rokmi zostúpil na Zem, oddával sa zábavám práve tu, vo Vṛndāvane, v oblasti Mathury v Indii.

A morada suprema da Personalidade de Deus, Kṛṣṇa, é descrita no Brahma-saṁhitā como cintāmaṇi-dhāma, o lugar onde todos os desejos são satisfeitos. A morada suprema do Senhor Kṛṣṇa, chamada Goloka Vṛndāvana, é repleta de palácios feitos de pedra filosofal. Há também árvores, chamadas “árvores-dos-desejos”, que, ao receberem algum pedido, fornecem qualquer tipo de comestível, e há vacas, conhecidas como vacas surabhi, que fornecem uma quantidade ilimitada de leite. Nesta morada, o Senhor é servido por centenas de milhares de deusas da fortuna (Lakṣmīs) e Ele é chamado Govinda, o Senhor primordial e a causa de todas as causas. O Senhor costuma tocar Sua flauta (veṇuṁ kvaṇantam). Sua forma transcendental é a mais atraente de todos os mundos — Seus olhos são como pétalas de lótus, e a cor de Seu corpo lembra a cor das nuvens. Ele é tão atraente que Sua beleza excede a de milhares de cupidos. Ele usa roupa açafroada, uma guirlanda em volta do pescoço e uma pena de pavão em Seu cabelo. No Bhagavad-gītā, o Senhor Kṛṣṇa dá apenas um vislumbre de Sua morada pessoal, Goloka Vṛndāvana, que é o mais excelente planeta do reino espiritual. Uma descrição vívida é dada no Brahma-saṁhitā. Os textos védicos (Kaṭha Upaniṣad 1.3.11) afirmam que não existe nada superior à morada da Divindade Suprema e que essa morada é o destino último (puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ). Ao alcançá-lo, a pessoa jamais retorna ao mundo material. A morada suprema de Kṛṣṇa e o próprio Kṛṣṇa não são diferentes, pois têm a mesma qualidade. Neste planeta Terra, Vṛndāvana, a cento e quarenta e quatro quilômetros a sudeste de Déli, é uma réplica dessa suprema Goloka Vṛndāvana, situada no céu espiritual. Quando desceu a esta Terra, Kṛṣṇa divertiu-Se especificamente nesta região conhecida como Vṛndāvana, que abrange cerca de quatrocentos e trinta e cinco quilômetros quadrados no distrito de Mathurā, Índia.