Skip to main content

VERŠ 21

제21절

Verš

원문

avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
아뱍똑’끄샤라 이뜍따스 avyakto ’kṣara ity uktas
땀 아후 빠라맘 가띰 tam āhuḥ paramāṁ gatim
얌 쁘라뺘 나 니바르딴떼 yaṁ prāpya na nivartante
딷 다마 빠라맘 마마 tad dhāma paramaṁ mama

Synonyma

동의어

avyaktaḥ — neprejavenou; akṣaraḥ — nehynúcou; iti — tak; uktaḥ — nazývajú; tam — tu; āhuḥ — známa; paramām — najvyšší; gatim — cieľ; yam — ktorý; prāpya — dosiahnutý; na — nikdy; nivartante — vrátia sa; tat — to; dhāma — sídlo; paramam — najvyššie; mama — Moje.

아뱍따하: 비발현의, 악샤라하: 오류가 없는, 이띠: 그래서, 욱따하: 라고 한다, 땀: 그것, 아후: 알려지다, 빠라맘: 궁극적인 것, 가띰: 목적지, 얌: 그것, 쁘라뺘: 얻는, 나: 결코, 니바르딴떼: 돌아오다, 땃: 저것, 다마: 보금자리, 빠라맘: 최상의, 마마: 나의.

Překlad

번역

Vedāntisti ju opisujú ako neprejavenú a nehynúcu. Je známa ako najvyšší cieľ a kto ju dosiahne, ten sa už nikdy nevráti — to je Moje zvrchované sídlo.

베단따 학자들이 발현하지 않았고 오류가 없다고 묘사하는 것, 최상의 목적지로 알려진 것, 도달하면 두 번 다시 돌아오지 않는 곳, 그것은 나의 지고한 보금자리이니라.

Význam

주석

Najvyššie sídlo Božskej Osobnosti, Śrī Kṛṣṇu, je v Brahma-saṁhite opísané ako miesto, kde sa splnia všetky želania (cintāmaṇi-dhāma). Na Goloke Vṛndāvan, najvyššom sídle Śrī Kṛṣṇu, je veľa palácov postavených z kameňa cintāmani, ktorý premení na zlato všetko, čo s ním príde do styku. Sú tam tiež stromy plniace všetky želania (kalpa-vṛkṣa), ktoré môžu na požiadanie poskytnúť hocijaký druh potravy. Sú tam aj kravy (surabhi), ktoré môžu nadojiť nekonečné množstvo mlieka. Stovky a tisíce bohýň šťastia (Lakṣmī) tam slúži prvotnému Pánovi, ktorý Je príčinou všetkých príčin a volá sa Govinda. Veľmi často hrá na flautu (veṇuṁ kvaṇantam) a Jeho transcendentálna podoba je najpríťažlivejšia vo všetkých svetoch. Jeho oči sú ako okvetné lístky lotosu, Jeho pokožka má farbu búrkového mraku a je taký príťažlivý, že Jeho krása prekoná krásu tisícov bohov lásky. Nosí šafránový odev, je ozdobený kvetinovými girlandami a vo vlasoch má pávie pero. V Bhagavad-gīte sa Kṛṣṇa zmieňuje o Svojom sídle, Goloke Vṛndāvan, len povrchne, ale podrobný opis podáva Brahma-saṁhitā. Vo vedskych knihách sa píše, že sídlo Najvyššieho Pána, ktoré je konečným cieľom, nič neprevyšuje (puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ; Kaṭha Upaniṣad 1.3.11). Ten, kto sa tam dostane, sa nikdy nevráti späť do hmotného sveta. Kṛṣṇovo sídlo a Kṛṣṇa samotný sa od seba kvalitatívne nelíšia. Vṛndāvana, ktorý leží 150 kilometrov juhovýchodne od Dillí, je verným obrazom Goloky Vṛndāvan z duchovného sveta. Keď Kṛṣṇa pred päťtisíc rokmi zostúpil na Zem, oddával sa zábavám práve tu, vo Vṛndāvane, v oblasti Mathury v Indii.

인격신, 끄리쉬나의 지고한 보금자리는 브라흐마 삼히따에서 찐따마니 다마(cintāmaṇi-dhāma), 즉 모든 소원이 성취되는 곳이라고 묘사된다. 골로까 브린다반이라고 하는 주 끄리쉬나의 지고한 보금자리는 만지면 소원이 이루어지는 돌(touchstone)로 만들어진 궁전으로 가득하다. 수요에 따라 어떠한 먹거리도 공급하는 “소원의 나무(desire tree)”라고 하는 나무들도 있고, 무한한 우유를 공급할 수 있는 “수라비(surabhi)”라고 하는 소들도 있다. 이곳에서 주는 헤아릴 수 없이 많은 행운의 여신(락쉬미)에게서 시중 받으며 고빈다, 원초적 주, 모든 원인의 원인이라고 불린다. 주는 종종 당신의 피리(베눔 끄바난땀 veṇuṁ kvaṇantam)를 불기도 하신다. 그의 초월적 형상은 전 세상에서 가장 매력적이다. 당신의 눈은 연꽃잎과 같고, 몸의 색깔은 구름의 색깔과도 같다. 당신은 너무나 매력적이어서 그 아름다움은 수천의 큐피드를 능가한다. 끄리쉬나는 사프란 색의 옷을 입고, 목에는 화환이 걸려있으며 머리에는 공작새 깃털이 꽂혀 있다. 바가바드 기따에서 주 끄리쉬나께서는 영적 왕국의 지고한 행성이자 당신의 개인적 보금자리인 골로까 브린다반에 관해 작은 암시만을 주신다. 생생한 묘사는 브라흐마 삼히따에 나와있다. 베다 문헌(까타 우빠니샤드 1.3.11)에서 말하기를, 최고인격신의 보금자리보다 더 높은 곳은 없으며, 그 보금자리가 궁극적 목적지라고 명시한다(뿌루샨 나 빠람 낀찟 사 까쉬타 빠라마 가띠히 puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ). 그곳에 이르면 이 물질계로 다시는 돌아오지 않는다. 끄리쉬나의 지고한 보금자리와 끄리쉬나 당신은 서로 다르지 않고, 똑같은 자질을 갖추고 있다. 지상에 있는 브린다반은 델리 남동쪽으로 90마일 떨어져 있는 곳으로, 영적 세계에 존재하는 지고한 골로까 브린다반의 복사판이다. 끄리쉬나가 지상에 강림하셨을 때, 브린다반이라고 하는 특정한 땅에서 유희를 보이셨고, 이곳은 인도의 마투라(Mathurā) 지역에 있으며 약 84평방 마일에 달한다.