Skip to main content

VERŠ 21

TEXT 21

Verš

Text

avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama

Synonyma

Synonyms

avyaktaḥ — neprejavenou; akṣaraḥ — nehynúcou; iti — tak; uktaḥ — nazývajú; tam — tu; āhuḥ — známa; paramām — najvyšší; gatim — cieľ; yam — ktorý; prāpya — dosiahnutý; na — nikdy; nivartante — vrátia sa; tat — to; dhāma — sídlo; paramam — najvyššie; mama — Moje.

avyaktaḥ — unmanifested; akṣaraḥ — infallible; iti — thus; uktaḥ — is said; tam — that; āhuḥ — is known; paramām — the ultimate; gatim — destination; yam — which; prāpya — gaining; na — never; nivartante — come back; tat — that; dhāma — abode; paramam — supreme; mama — My.

Překlad

Translation

Vedāntisti ju opisujú ako neprejavenú a nehynúcu. Je známa ako najvyšší cieľ a kto ju dosiahne, ten sa už nikdy nevráti — to je Moje zvrchované sídlo.

That which the Vedāntists describe as unmanifest and infallible, that which is known as the supreme destination, that place from which, having attained it, one never returns – that is My supreme abode.

Význam

Purport

Najvyššie sídlo Božskej Osobnosti, Śrī Kṛṣṇu, je v Brahma-saṁhite opísané ako miesto, kde sa splnia všetky želania (cintāmaṇi-dhāma). Na Goloke Vṛndāvan, najvyššom sídle Śrī Kṛṣṇu, je veľa palácov postavených z kameňa cintāmani, ktorý premení na zlato všetko, čo s ním príde do styku. Sú tam tiež stromy plniace všetky želania (kalpa-vṛkṣa), ktoré môžu na požiadanie poskytnúť hocijaký druh potravy. Sú tam aj kravy (surabhi), ktoré môžu nadojiť nekonečné množstvo mlieka. Stovky a tisíce bohýň šťastia (Lakṣmī) tam slúži prvotnému Pánovi, ktorý Je príčinou všetkých príčin a volá sa Govinda. Veľmi často hrá na flautu (veṇuṁ kvaṇantam) a Jeho transcendentálna podoba je najpríťažlivejšia vo všetkých svetoch. Jeho oči sú ako okvetné lístky lotosu, Jeho pokožka má farbu búrkového mraku a je taký príťažlivý, že Jeho krása prekoná krásu tisícov bohov lásky. Nosí šafránový odev, je ozdobený kvetinovými girlandami a vo vlasoch má pávie pero. V Bhagavad-gīte sa Kṛṣṇa zmieňuje o Svojom sídle, Goloke Vṛndāvan, len povrchne, ale podrobný opis podáva Brahma-saṁhitā. Vo vedskych knihách sa píše, že sídlo Najvyššieho Pána, ktoré je konečným cieľom, nič neprevyšuje (puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ; Kaṭha Upaniṣad 1.3.11). Ten, kto sa tam dostane, sa nikdy nevráti späť do hmotného sveta. Kṛṣṇovo sídlo a Kṛṣṇa samotný sa od seba kvalitatívne nelíšia. Vṛndāvana, ktorý leží 150 kilometrov juhovýchodne od Dillí, je verným obrazom Goloky Vṛndāvan z duchovného sveta. Keď Kṛṣṇa pred päťtisíc rokmi zostúpil na Zem, oddával sa zábavám práve tu, vo Vṛndāvane, v oblasti Mathury v Indii.

The supreme abode of the Personality of Godhead, Kṛṣṇa, is described in the Brahma-saṁhitā as cintāmaṇi-dhāma, a place where all desires are fulfilled. The supreme abode of Lord Kṛṣṇa, known as Goloka Vṛndāvana, is full of palaces made of touchstone. There are also trees, called “desire trees,” that supply any type of eatable upon demand, and there are cows, known as surabhi cows, which supply a limitless supply of milk. In this abode, the Lord is served by hundreds of thousands of goddesses of fortune (Lakṣmīs), and He is called Govinda, the primal Lord and the cause of all causes. The Lord is accustomed to blow His flute (veṇuṁ kvaṇantam). His transcendental form is the most attractive in all the worlds – His eyes are like lotus petals, and the color of His body is like the color of clouds. He is so attractive that His beauty excels that of thousands of Cupids. He wears saffron cloth, a garland around His neck and a peacock feather in His hair. In the Bhagavad-gītā Lord Kṛṣṇa gives only a small hint of His personal abode, Goloka Vṛndāvana, which is the supermost planet in the spiritual kingdom. A vivid description is given in the Brahma-saṁhitā. Vedic literatures (Kaṭha Upaniṣad 1.3.11) state that there is nothing superior to the abode of the Supreme Godhead, and that that abode is the ultimate destination (puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ). When one attains to it, he never returns to the material world. Kṛṣṇa’s supreme abode and Kṛṣṇa Himself are nondifferent, being of the same quality. On this earth, Vṛndāvana, ninety miles southeast of Delhi, is a replica of that supreme Goloka Vṛndāvana located in the spiritual sky. When Kṛṣṇa descended on this earth, He sported on that particular tract of land known as Vṛndāvana, comprising about 168 square miles in the district of Mathurā, India.