Skip to main content

VERŠ 21

TEXT 21

Verš

Text

avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama

Synonyma

Synonyms

avyaktaḥ — neprejavenou; akṣaraḥ — nehynúcou; iti — tak; uktaḥ — nazývajú; tam — tu; āhuḥ — známa; paramām — najvyšší; gatim — cieľ; yam — ktorý; prāpya — dosiahnutý; na — nikdy; nivartante — vrátia sa; tat — to; dhāma — sídlo; paramam — najvyššie; mama — Moje.

avyaktaḥ — unmanifestiert; akṣaraḥ — unfehlbar; iti — so; uktaḥ — wird genannt; tam — dies; āhuḥ — wird bezeichnet als; paramām — die höchste; gatim — Bestimmung; yam — welche; prāpya — erreichend; na — nie; nivartante — kommen zurück; tat — dies; dhāma — Reich; paramam — höchstes; mama — Mein.

Překlad

Translation

Vedāntisti ju opisujú ako neprejavenú a nehynúcu. Je známa ako najvyšší cieľ a kto ju dosiahne, ten sa už nikdy nevráti — to je Moje zvrchované sídlo.

Das, was die Vedāntisten als unmanifestiert und unfehlbar beschreiben und was als der höchste Bestimmungsort bezeichnet wird, der Ort, von dem man, wenn man ihn erreicht, nie wieder zurückkehrt – dies ist Mein höchstes Reich.

Význam

Purport

Najvyššie sídlo Božskej Osobnosti, Śrī Kṛṣṇu, je v Brahma-saṁhite opísané ako miesto, kde sa splnia všetky želania (cintāmaṇi-dhāma). Na Goloke Vṛndāvan, najvyššom sídle Śrī Kṛṣṇu, je veľa palácov postavených z kameňa cintāmani, ktorý premení na zlato všetko, čo s ním príde do styku. Sú tam tiež stromy plniace všetky želania (kalpa-vṛkṣa), ktoré môžu na požiadanie poskytnúť hocijaký druh potravy. Sú tam aj kravy (surabhi), ktoré môžu nadojiť nekonečné množstvo mlieka. Stovky a tisíce bohýň šťastia (Lakṣmī) tam slúži prvotnému Pánovi, ktorý Je príčinou všetkých príčin a volá sa Govinda. Veľmi často hrá na flautu (veṇuṁ kvaṇantam) a Jeho transcendentálna podoba je najpríťažlivejšia vo všetkých svetoch. Jeho oči sú ako okvetné lístky lotosu, Jeho pokožka má farbu búrkového mraku a je taký príťažlivý, že Jeho krása prekoná krásu tisícov bohov lásky. Nosí šafránový odev, je ozdobený kvetinovými girlandami a vo vlasoch má pávie pero. V Bhagavad-gīte sa Kṛṣṇa zmieňuje o Svojom sídle, Goloke Vṛndāvan, len povrchne, ale podrobný opis podáva Brahma-saṁhitā. Vo vedskych knihách sa píše, že sídlo Najvyššieho Pána, ktoré je konečným cieľom, nič neprevyšuje (puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ; Kaṭha Upaniṣad 1.3.11). Ten, kto sa tam dostane, sa nikdy nevráti späť do hmotného sveta. Kṛṣṇovo sídlo a Kṛṣṇa samotný sa od seba kvalitatívne nelíšia. Vṛndāvana, ktorý leží 150 kilometrov juhovýchodne od Dillí, je verným obrazom Goloky Vṛndāvan z duchovného sveta. Keď Kṛṣṇa pred päťtisíc rokmi zostúpil na Zem, oddával sa zábavám práve tu, vo Vṛndāvane, v oblasti Mathury v Indii.

ERLÄUTERUNG: Das höchste Reich Kṛṣṇas, der Persönlichkeit Gottes, wird in der Brahma-saṁhitā als cintāmaṇi-dhāma bezeichnet, ein Ort, an dem alle Wünsche erfüllt werden. In diesem höchsten Reich Śrī Kṛṣṇas, das als Goloka Vṛndāvana bekannt ist, stehen zahllose Paläste aus dem Stein der Weisen. Es gibt dort auch Bäume, „Wunschbäume“ genannt, die auf Wunsch jede Art von Speise zur Verfügung stellen, und Kühe, surabhi-Kühe genannt, die eine unbegrenzte Menge Milch geben. In diesem Reich dienen dem Herrn Tausende und Abertausende von Glücksgöttinnen (Lakṣmīs), und man nennt Ihn Govinda, den urersten Herrn und die Ursache aller Ursachen. Er pflegt auf Seiner Flöte zu spielen (veṇuṁ kvaṇantam). In allen Welten gibt es nichts Anziehenderes als Seine transzendentale Gestalt – Seine Augen sind wie die Blütenblätter einer Lotosblume, und die Tönung Seines Körpers gleicht der Farbe von Wolken. Er ist so anziehend, daß Seine Schönheit die Schönheit Tausender von Liebesgöttern übertrifft. Er trägt ein safrangelbes Gewand und eine Blumengirlande, und in Seinem Haar steckt eine Pfauenfeder. In der Bhagavad-gītā gibt Śrī Kṛṣṇa nur einen kleinen Hinweis auf Sein persönliches Reich Goloka Vṛndāvana, den höchsten Planeten im spirituellen Königreich. Eine anschauliche Beschreibung ist in der Brahma-saṁhitā zu finden. In den vedischen Schriften (Kaṭha Upaniṣad 1.3.11) heißt es, daß es nichts Höheres gibt als das Reich des Höchsten Herrn und daß dieses Reich das endgültige Ziel ist (puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ). Wenn man es erreicht, kehrt man nie wieder in die materielle Welt zurück. Kṛṣṇas höchstes Reich und Kṛṣṇa Selbst sind nicht voneinander verschieden, da sie von gleicher Eigenschaft sind. Auf unserer Erde ist Vṛndāvana, das etwa 150 Kilometer südöstlich von Delhi liegt, ein Ebenbild des höchsten Goloka Vṛndāvana, das sich in der spirituellen Welt befindet. Als Kṛṣṇa auf der Erde erschien, entfaltete Er Seine transzendentalen Spiele in diesem besonderen Gebiet von ungefähr 270 Quadratkilometern, das als Vṛndāvana bekannt ist und im Bezirk von Mathurā, Indien, liegt.