Skip to main content

VERŠ 21

ТЕКСТ 21

Verš

Текст

avyakto ’kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
авякто 'кш̣ара итй уктас
там а̄хух̣ парама̄м гатим
ям пра̄пя на нивартанте
тад дха̄ма парамам мама

Synonyma

Дума по дума

avyaktaḥ — neprejavenou; akṣaraḥ — nehynúcou; iti — tak; uktaḥ — nazývajú; tam — tu; āhuḥ — známa; paramām — najvyšší; gatim — cieľ; yam — ktorý; prāpya — dosiahnutý; na — nikdy; nivartante — vrátia sa; tat — to; dhāma — sídlo; paramam — najvyššie; mama — Moje.

авяктах̣ – непроявено; акш̣арах̣ – непогрешимо; ити – така; уктах̣ – се казва; там – това; а̄хух̣ – е известно; парама̄м – крайното; гатим – предназначение; ям – което; пра̄пя – като достига; на – никога; нивартанте – се връща; тат – тази; дха̄ма – обител; парамам – върховна; мама – моя.

Překlad

Превод

Vedāntisti ju opisujú ako neprejavenú a nehynúcu. Je známa ako najvyšší cieľ a kto ju dosiahne, ten sa už nikdy nevráti — to je Moje zvrchované sídlo.

Това, което ведантистите описват като непроявено и нетленно, върховното местоназначение, мястото, от което, след като го достигне, човек никога не се завръща – това е моята върховна обител.

Význam

Коментар

Najvyššie sídlo Božskej Osobnosti, Śrī Kṛṣṇu, je v Brahma-saṁhite opísané ako miesto, kde sa splnia všetky želania (cintāmaṇi-dhāma). Na Goloke Vṛndāvan, najvyššom sídle Śrī Kṛṣṇu, je veľa palácov postavených z kameňa cintāmani, ktorý premení na zlato všetko, čo s ním príde do styku. Sú tam tiež stromy plniace všetky želania (kalpa-vṛkṣa), ktoré môžu na požiadanie poskytnúť hocijaký druh potravy. Sú tam aj kravy (surabhi), ktoré môžu nadojiť nekonečné množstvo mlieka. Stovky a tisíce bohýň šťastia (Lakṣmī) tam slúži prvotnému Pánovi, ktorý Je príčinou všetkých príčin a volá sa Govinda. Veľmi často hrá na flautu (veṇuṁ kvaṇantam) a Jeho transcendentálna podoba je najpríťažlivejšia vo všetkých svetoch. Jeho oči sú ako okvetné lístky lotosu, Jeho pokožka má farbu búrkového mraku a je taký príťažlivý, že Jeho krása prekoná krásu tisícov bohov lásky. Nosí šafránový odev, je ozdobený kvetinovými girlandami a vo vlasoch má pávie pero. V Bhagavad-gīte sa Kṛṣṇa zmieňuje o Svojom sídle, Goloke Vṛndāvan, len povrchne, ale podrobný opis podáva Brahma-saṁhitā. Vo vedskych knihách sa píše, že sídlo Najvyššieho Pána, ktoré je konečným cieľom, nič neprevyšuje (puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ; Kaṭha Upaniṣad 1.3.11). Ten, kto sa tam dostane, sa nikdy nevráti späť do hmotného sveta. Kṛṣṇovo sídlo a Kṛṣṇa samotný sa od seba kvalitatívne nelíšia. Vṛndāvana, ktorý leží 150 kilometrov juhovýchodne od Dillí, je verným obrazom Goloky Vṛndāvan z duchovného sveta. Keď Kṛṣṇa pred päťtisíc rokmi zostúpil na Zem, oddával sa zábavám práve tu, vo Vṛndāvane, v oblasti Mathury v Indii.

ПОЯСНЕНИЕ: Върховната обител на Бог Кр̣ш̣н̣а, е описана в Брахма самхита̄ като чинта̄ман̣и-дха̄ма – място, където се изпълняват всички желания. В тази обител, известна като Голока Вр̣нда̄вана, има много дворци, направени от философски камък. Там растат така наречените „дървета на желанията“, те доставят каквито си пожелаете ястия; има крави, познати като сурабхи, които дават неограничени количества мляко. На това място стотици хиляди богини на щастието (Лакш̣мӣ) служат на Говинда – предвечния Бог, причината на всички причини. Той обича да свири на флейтата си (вен̣ум кван̣антам). Трансценденталната му форма е най-привлекателната във всички светове – очите му са като лотосови листенца, а тялото му е с цвета на облаците. Той е толкова привлекателен, че красотата му превъзхожда красотата на хиляди Купидони. Той носи шафранена дреха, гирлянд на врата и пауново перо в косите си. В Бхагавад-гӣта̄ Бог Кр̣ш̣н̣а само загатва какво представлява личната му обител, Голока Вр̣нда̄вана, най-висшата планета в духовното царство. Брахма самхита̄ предлага живо описание на тази обител. Във ведическата литература (Кат̣ха Упаниш̣ад 1.3.11) се казва, че няма нищо по-висше от обителта на Върховния и тя е крайното местоназначение (пуруш̣а̄н на парам кин̃чит са̄ ка̄ш̣т̣ха̄ са̄ пара̄ гатих̣). От нея няма връщане в материалния свят. Не съществува разлика между върховната обител на Кр̣ш̣н̣а и самия Кр̣ш̣н̣а, защото те са от едно и също качество. На нашата планета, на деветдесет мили югоизточно от Делхи, се намира Вр̣нда̄вана, копие на върховната Голока Вр̣нда̄вана в духовното небе. Когато Кр̣ш̣н̣а е бил на Земята, Той се е забавлявал именно там – във Вр̣нда̄вана, в областта Матхура̄, Индия.