Skip to main content

VERŠ 19

TEXT 19

Verš

Текст

bhūta-grāmaḥ sa evāyaṁ
bhūtvā bhūtvā pralīyate
rātry-āgame ’vaśaḥ pārtha
prabhavaty ahar-āgame
бгӯта-ґра̄мах̣ са ева̄йам̇
бгӯтва̄ бгӯтва̄ пралı̄йате
ра̄трй-а̄ґаме ’ваш́ах̣ па̄ртга
прабгаватй ахар-а̄ґаме

Synonyma

Послівний переклад

bhūta-grāmaḥ — všetky živé bytosti; saḥ — tieto; eva — zaiste; ayam — túto; bhūtvā bhūtvā — znovu a znovu narodené; pralīyate — sú zničené; rātri — v noci; āgame — s príchodom; avaśaḥ — bezmocne; pārtha — ó, syn Pṛthy; prabhavati — prejavujú sa; ahaḥ — dňa; āgame — s príchodom.

бгӯта-ґра̄мах̣—сукупність усіх живих істот; сах̣—той; ева—неодмінно; айам—цей; бгӯтва̄ бгӯтва̄—народжуючись повторно; пралı̄йате—знищується; ра̄трі—ночі; а̄ґаме—з приходом; аваш́ах̣— само по собі; па̄ртга — син Пр̣тги; прабгаваті — проявляється; ахах̣—вдень; а̄ґаме—з приходом.

Překlad

Переклад

S príchodom Brahmovho dňa všetky živé bytosti znovu vznikajú a s príchodom Brahmovej noci sú bezmocne zničené.

Знову й знову настає день Брахми, і знову й знову всі живі істоти розпочинають своє існування, а коли настає ніч Брахми, вони, безпорадні, знищуються.

Význam

Коментар

Menej inteligentní ľudia, ktorí sa snažia zostať v tomto hmotnom svete, sa môžu povzniesť na vyššie planéty, no nakoniec musia znova zostúpiť na túto planétu Zem. Počas Brahmovho dňa konajú a obdržia rôzne druhy tiel vhodné pre hmotné činnosti na vyšších alebo nižších planétach, ale s príchodom noci zanikajú a ich telá sú zničené. Individuálne duše sa zhromaždia vo Viṣṇuovom tele a opäť sa prejavia s príchodom Brahmovho dňa. Bhūtvā bhūtvā pralīyate: počas dňa sa prejavia a v noci sú opäť zničené. Na konci Brahmovho života sú všetky zničené a ostávajú neprejavené počas mnohých miliónov rokov. Keď sa Brahmā znovu narodí, prejavia sa znovu aj živé bytosti. Takto sú živé bytosti spútané hmotným svetom. Inteligentnejšie bytosti, ktoré zaujme náuka o vedomí Kṛṣṇu, využijú ľudskú podobu a začnú oddane slúžiť Kṛṣṇovi a spievať Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Tak sa môžu premiestniť na Kṛṣṇovu duchovnú planétu už v tomto živote a stať sa večne blaženými a oslobodenými z kolobehu znovuzrodenia.

Не дуже розумні люди, які намагаються залишитися в матеріальному світі, можуть підійматися до вищих планет, але потім їм доводиться знову спускатись на цю планету, Землю. Впродовж дня Брахми вони виявляють свою діяльність на вищих та нижчих планетах матеріального світу, але, коли настає ніч Брахми, всіх їх буде знищено. Вдень вони отримують різні тіла для матеріальної діяльності, але вночі вони, безтілесні, перебувають в ущільненому стані в тілі Вішн̣у. Потім, коли настає день Брахми, вони знову проявляються. Бгӯтва̄ бгӯтва̄ пралı̄йате — вдень вони проявляються, а вночі знову знищуються. Зрештою, наприкінці життя Брахми, всі вони знищуються і залишаються в невиявленому стані впродовж мільйонів й мільйонів років. Коли ж Брахма̄ знову народжується свого часу іншої епохи, знову проявляються й вони. Таким способом вони потрапляють у полон звабливого матеріального світу. Але люди, що мають зрілий розум, звертаються до свідомості Кр̣шн̣и й повною мірою використовують людську форму життя для того, щоб віддано служити Господу, оспівуючи маха̄-мантру Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. Так вони переносяться, навіть ще за цього життя, на духовну планету Кр̣шн̣и й, уникаючи кругообігу перероджень, досягають там вічного блаженства.