Skip to main content

VERŠ 27

TEXT 27

Verš

Verš

icchā-dveṣa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti paran-tapa
icchā-dveṣa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti paran-tapa

Synonyma

Synonyma

icchā — prianie; dveṣa — a nenávisť; samutthena — vzniká; dvandva — dualita; mohena — klam; bhārata — ó, potomok Bharatov; sarva — všetky; bhūtāni — živé bytosti; sammoham — v klame; sarge — pri narodení; yānti — idú; parantapa — ó, hubiteľ nepriateľov.

icchā — touhy; dveṣa — a nenávisti; samutthena — vyvstávající z; dvandva — dvojnosti; mohena — iluzí; bhārata — ó potomku Bharaty; sarva — všechny; bhūtāni — živé bytosti; sammoham — do klamu; sarge — při narození; yānti — jdou; parantapa — ó přemožiteli nepřátel.

Překlad

Překlad

Ó, Bharatovec, hubiteľ nepriateľov, všetky živé bytosti sa rodia do sveta klamu a sú zmätené dualitou, ktorá vzniká z túžby a nenávisti.

Ó potomku Bharaty, přemožiteli nepřátel! Všechny živé bytosti se rodí do klamu, zmateny protiklady, jež vyvstávají z touhy a nenávisti.

Význam

Význam

Skutočným postavením živej bytosti je podriadiť sa Najvyššiemu Pánovi, ktorý je čistým poznaním. Keď sa človek odvráti od čistého poznania, ovládne ho iluzórna energia, následkom čoho nemôže pochopiť Najvyššiu Božskú Osobnosť. Iluzórna energia sa prejavuje v dualitách, ako napríklad túžba a nenávisť, ktoré spôsobujú, že nevedomý človek sa chce stotožniť s Najvyšším Pánom a závidí Kṛṣṇovi Jeho zvrchované postavenie. Čistí oddaní, ktorí nie sú oklamaní či znečistení túžbami a nenávisťou, chápu, že Śrī Kṛṣṇa sa zjavuje prostredníctvom Svojich vnútorných síl, zatiaľ čo ľudia oklamaní nevedomosťou a dualitami hmotného sveta si myslia, že Najvyššia Božská Osobnosť je stvorená hmotnými energiami. To je ich nešťastie. Pre takto oklamaných ľudí je typické, že ich ovplyvňujú pocty a poníženie, utrpenie a šťastie, mužnosť a ženskosť, dobro a zlo, radosť a bolesť atď. Myslia si: „To je moja žena, to je môj dom, som pánom tohto domu, som mužom tejto ženy.“ Takto pôsobí ilúzia duality a tí, ktorí sa ňou dajú oklamať, sú veľmi hlúpi a nedokážu pochopiť Najvyššiu Božskú Osobnosť.

Skutečnou přirozeností živé bytosti je být v podřízeném postavení vůči Nejvyššímu Pánu, jenž je podobou čistého poznání. Když se od tohoto čistého poznání odloučí, začne ji ovládat matoucí energie, a pak nemůže Nejvyšší Osobnosti Božství porozumět. Matoucí energie se projevuje v protikladech v podobě touhy a nenávisti, jež způsobují, že nevědomá osoba se chce ztotožnit s Nejvyšším Pánem a Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobnost Božství nenávidí. Čistí oddaní, neoklamáni či neznečištěni touhou a nenávistí, vědí, že Pán Kṛṣṇa se zjevuje prostřednictvím svých vnitřních sil, ale osoby oklamané dvojností a nevědomostí si myslí, že Nejvyšší Osobnost Božství je výtvor hmotných energií. To je jejich neštěstí. Je pro ně příznačné, že setrvávají na úrovni protikladů v podobě potupy a uznání, utrpení a štěstí, ženy a muže, dobrého a špatného, radosti a bolesti a tak dále — a myslí si: “To je má žena, to je můj dům, jsem pán tohoto domu, jsem manžel této ženy.” To jsou protiklady, z nichž sestává iluze. Ti, kdo jimi byli oklamáni, jsou zcela hloupí, a proto Nejvyšší Osobnost Božství nemohou poznat.