Skip to main content

VERŠ 2

TEXT 2

Verš

Tekstas

jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate
jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate

Synonyma

Synonyms

jñānam — poznanie o hmotnom svete; te — tebe; aham — Ja; sa — s; vijñānam — duchovné poznanie; idam — toto; vakṣyāmi — vyjavím; aśeṣataḥ — bezo zvyšku; yat — ktoré; jñātvā — poznáš; na — nie; iha — tu (v tomto svete); bhūyaḥ — ďalej; anyat — nič viac; jñātavyam — poznateľné; avaśiṣyate — zostáva.

jñānām — patyrimu prieinamą žinojimą; te — tau; aham — Aš; sa — su; vijñānam — dievišku žinojimu; idam — šį; vakṣyāmi — paaiškinsiu; aśeṣataḥ — visiškai; yat — kurį; jñātvā — žinant; na — ne; iha — šiame pasaulyje; bhūyaḥ — toliau; anyat — nieko kito; jñātavyam — ką derėtų pažinti; avaśiṣyate — liks.

Překlad

Translation

Teraz ti bezo zvyšku vyjavím hmotné i duchovné poznanie, a keď si ho osvojíš, nebude už nič, čo by si mal poznať.

Dabar aš iki galo paskelbsiu tau ir patyrimu prieinamą, ir dievišką žinojimą. Jį gavus daugiau nebus ką pažinti.

Význam

Purport

Dokonalé poznanie znamená poznať hmotný i duchovný svet a ich zdroj. To je transcendentálne poznanie. Keďže Arjuna je Kṛṣṇov dôverný oddaný a priateľ, chce mu Kṛṣṇa vyjaviť toto poznanie. Na začiatku štvrtej kapitoly vysvetlil Śrī Kṛṣṇa to, čo tu opäť potvrdzuje: dokonalé poznanie možno získať jedine od Jeho čistého oddaného v priamej učeníckej postupnosti, začínajúcej samotným Kṛṣṇom. Preto musíme byť dostatočne múdri na to, aby sme spoznali prameň všetkého poznania, ktorý je príčinou všetkých príčin a jediným predmetom meditácie všetkých yogových systémov. Keď človek spozná príčinu všetkých príčin, dozvie sa o všetkom poznateľnom a nič mu nezostane neznáme. Vedy to potvrdzujú takto: kasmin bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati (Muṇḍaka Upaniṣad 1.3).

KOMENTARAS: Visiškas žinojimas apima reiškinių pasaulio, už jo esančios dvasios ir judviejų šaltinio pažinimą. Toks žinojimas – transcendentinis. Viešpats panoro išaiškinti Arjunai aukščiau aprašytą pažinimo sistemą, nes Arjuna – artimas Krsnos bhaktas ir draugas. Ketvirto skyriaus pradžioje Viešpats jau aiškino šiuos dalykus, o dabar vėl patvirtina Savo žodžius: visišką žinojimą gali gauti tik Viešpaties bhaktas tiesiogiai iš Jo per mokinių seką. Norint pažinti žinių šaltinį, kuris yra visų priežasčių priežastis ir vienintelis visų yogos tipų meditacijos objektas, reikia turėti išminties. Suvokus visų priežasčių priežastį, atsiveria viskas, kas pažinu ir nelieka nieko nepažinta. Vedos („Muṇḍaka Upaniṣada“ 1.3) sako: kasmin bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati.