Skip to main content

VERŠ 2

TEXT 2

Verš

Tekst

jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate
jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate

Synonyma

Synonyms

jñānam — poznanie o hmotnom svete; te — tebe; aham — Ja; sa — s; vijñānam — duchovné poznanie; idam — toto; vakṣyāmi — vyjavím; aśeṣataḥ — bezo zvyšku; yat — ktoré; jñātvā — poznáš; na — nie; iha — tu (v tomto svete); bhūyaḥ — ďalej; anyat — nič viac; jñātavyam — poznateľné; avaśiṣyate — zostáva.

jñānam — materiaalseid teadmisi; te — sulle; aham — Mina; sa — koos; vijñānam — vaimseid teadmisi; idam — seda; vakṣyāmi — selgitan; aśeṣataḥ — täielikult; yat — mida; jñātvā — teades; na — ei; iha — selles maailmas; bhūyaḥ — edasi; anyat — midagi rohkemat; jñātavyam — teatavat; avaśiṣyate — jääb.

Překlad

Translation

Teraz ti bezo zvyšku vyjavím hmotné i duchovné poznanie, a keď si ho osvojíš, nebude už nič, čo by si mal poznať.

Ma selgitan sulle nüüd täielikult nii materiaalseid ilminguid käsitlevaid kui ka vaimset elu puudutavaid teadmisi. Omandades need teadmised, ei ole enam miski sulle teadmata.

Význam

Purport

Dokonalé poznanie znamená poznať hmotný i duchovný svet a ich zdroj. To je transcendentálne poznanie. Keďže Arjuna je Kṛṣṇov dôverný oddaný a priateľ, chce mu Kṛṣṇa vyjaviť toto poznanie. Na začiatku štvrtej kapitoly vysvetlil Śrī Kṛṣṇa to, čo tu opäť potvrdzuje: dokonalé poznanie možno získať jedine od Jeho čistého oddaného v priamej učeníckej postupnosti, začínajúcej samotným Kṛṣṇom. Preto musíme byť dostatočne múdri na to, aby sme spoznali prameň všetkého poznania, ktorý je príčinou všetkých príčin a jediným predmetom meditácie všetkých yogových systémov. Keď človek spozná príčinu všetkých príčin, dozvie sa o všetkom poznateľnom a nič mu nezostane neznáme. Vedy to potvrdzujú takto: kasmin bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati (Muṇḍaka Upaniṣad 1.3).

Täielikud teadmised hõlmavad teadmisi nähtavast maailmast, vaimust selle taga ja nende mõlema allikast. Need on transtsendentaalsed teadmised. Jumal tahab selgitada eespool nimetatud teadmiste süsteemi, sest Arjuna on Kṛṣṇa usaldusväärne pühendunu ja sõber. Neljanda peatüki alguses lausus Jumal, et täiuslike teadmisteni saab jõuda üksnes Jumala pühendunu, kes asub otseselt Jumalast Endast algavas õpilasjärgnevusahelas, ning siin kinnitab Ta sedasama veel kord. Seepärast tuleb olla piisavalt arukas, et mõista, kes on kõikide teadmiste allikas, kõikide põhjuste põhjus ning kõikide joogasüsteemide praktiseerijate meditatsioonide ainus objekt. Kui inimene omandab teadmised kõikide põhjuste algpõhjusest, siis ei jää talle midagi teadmatuks – ta teab kõike, mida on võimalik teada. „Vedades" („Muṇḍaka Upaniṣad" 1.1.3) öeldakse: kasmin nu bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavatīti.