Skip to main content

VERŠ 4

TEXT 4

Verš

Текст

yadā hi nendriyārtheṣu
na karmasv anuṣajjate
sarva-saṅkalpa-sannyāsī
yogārūḍhas tadocyate
йада̄ хі нендрійа̄ртгешу
на кармасв анушаджджате
сарва-сан̇калпа-саннйа̄сı̄
йоґа̄рӯд̣гас тадочйате

Synonyma

Послівний переклад

yadā — keď; hi — určite; na — nie; indriya-artheṣu — v zmyslovom pôžitku; na — nikdy; karmasu — v plodonosných činnostiach; anuṣajjate — nemusí byť zamestnaný; sarva-saṅkalpa — všetky hmotné túžby; sannyāsī — kto sa vzdal; yoga-ārūḍhaḥ — pokročilý v yoge; tadā — vtedy; ucyate — hovorí sa.

йада̄—коли; хі—неодмінно; на—не; індрійа-артгешу—в чуттєвому задоволенні; на—ніколи; кармасу—в кармічній діяльності; анушаджджате—обов’язково залучені; сарва-сан̇калпа—усіх матеріальних бажань; саннйа̄сı̄—той, що відрікся; йоха-а̄рӯд̣гах̣—той, що піднісся шляхом йоґи; тада̄—тоді; учйате—сказано, що.

Překlad

Переклад

O človeku, ktorý sa vzdal všetkých hmotných túžob, ktorý nekoná pre zmyslový pôžitok a nezaoberá sa plodonosnými činnosťami, sa hovorí, že je pokročilý v yoge.

Кажуть, що людина досягла високого ступеня йоґи, якщо, відмовившись від усіх матеріальних бажань, вона не шукає чуттєвого задоволення й не вдається до кармічної діяльності.

Význam

Коментар

Ak je človek plne zamestnaný v transcendentálnej láskyplnej službe Pánovi, je spokojný sám v sebe a netúži už viacej po žiadnom zmyslovom pôžitku a plodonosných činnostiach. Kým sa človek celkom neodovzdá službe Pánovi, vyhľadáva zmyslové pôžitky, pretože nikto nemôže zostať nečinný. Bez vedomia Kṛṣṇu je človek vždy nútený správať sa sebecky a egoisticky. No oddaný robí všetko s úmyslom potešiť Kṛṣṇu a vďaka tomu sa úplne odpútava od hmotných pôžitkov. Kto nie je na tejto úrovni, musí sa oslobodiť od hmotných túžob najprv mechanickou cestou, ak sa chce povýšiť na najvyššiu priečku yogového rebríka.

Повністю перейнявшись трансцендентним любовним служінням Господеві, людина відчуває радість всередині себе, й відтак припиняє кармічну діяльність, не шукаючи чуттєвого задоволення. В противному разі їй доводиться діяти задля чуттєвого задоволення, адже неможливо жити, зовсім не виконуючи ніякої діяльності. Без свідомості Кр̣шн̣и людина змушена шукати діяльності, метою якої є власне благо, або благо її близьких. Але людина в свідомості Кр̣шн̣и може робити все задля вдоволення Кр̣шн̣и й завдяки цьому зовсім втрачає схильність до задоволення своїх чуттів. Той, хто позбавлений такого розуміння, повинен намагатись уникати матеріальних бажань механічним робом, перш ніж він підніметься до вищого східця сходин йоґи.