Skip to main content

VERŠ 38

TEXT 38

Verš

Tekst

kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi
kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi

Synonyma

Synonyms

kaccit — či; na — nie; ubhaya — oboch; vibhraṣṭaḥ — odpadnutý; chinna — rozorvaný; abhram — mrak; iva — ako; naśyati — zahynie; apratiṣṭhaḥ — zbavený opory; mahā-bāho — ó, Kṛṣṇa, bojovník mocných paží; vimūḍhaḥ — zmätený; brahmaṇaḥ — transcendencia; pathi — na ceste.

kaccit — kas; na — ei; ubhaya — mõlemad; vibhraṣṭaḥ — eksiteele viidud; chinna — rebitud; abhram — pilv; iva — nagu; naśyati — hävib; apratiṣṭhaḥ — omamata kohta; mahā-bāho — oo, tugevakäeline Kṛṣṇa; vimūḍhaḥ — segadusse aetud; brahmaṇaḥ — transtsendentsuse; pathi — teel.

Překlad

Translation

Ó, Kṛṣṇa, bojovník mocných paží, neodpadne ten, kto je zmätený na ceste transcendencie, od duchovnej i materiálnej cesty a nezanikne ako rozorvaný mrak?

Oo, tugevakäeline Kṛṣṇa, kas selline transtsendentsuse rajalt eksiteele sattunud inimene ei jää mitte ilma nii vaimsest kui ka materiaalsest edust ega hävi kui puruks rebitud pilv, omamata kohta üheski sfääris?

Význam

Purport

Existujú dva druhy pokroku — hmotný a duchovný. Materialisti nemajú záujem o transcendenciu alebo o duchovný život. Zaujímajú sa len o hospodársky rozvoj, zmyslový pôžitok a o povýšenie na vyššie nebeské planéty. Keď sa však človek vydá na duchovnú cestu, musí sa vzdať všetkých hmotných činností a zriecť sa všetkého takzvaného hmotného šťastia. Ak transcendentalista neuspeje vo svojej snahe, zdá sa, že bude ako rozorvaný mrak, ktorý nenachádza nikde oporu. Inými slovami, nemôže sa radovať ani z hmotného šťastia, ani z duchovného pokroku. Niekedy sa na oblohe odtrhne z malého mraku kúsok a pripojí sa k väčšiemu. Ale ak sa k veľkému mraku nepripojí, rozfúka ho vietor a stratí sa na šírej oblohe.

Slová brahmaṇaḥ pathi v tomto verši označujú cestu duchovnej realizácie, pre ktorú sa človek rozhodne, keď si uvedomí svoju pravú povahu ako čiastočka Boha, ktorý sa prejavuje v troch aspektoch ako Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Śrī Kṛṣṇa, Bhagavān, je najúplnejší prejav Absolútnej Pravdy a ten, kto sa Mu odovzdá, je úspešný transcendentalista. Na dosiahnutie tohoto životného cieľa prostredníctvom realizácie Brahmanu a Parmātmy je potreba veľa zrodení (bahūnāṁ janmanām ante; Bg. 7.19). Preto najvznešenejšou cestou transcendentálnej realizácie je bhakti-yoga alebo vedomie Kṛṣṇu, ktorá je najpriamejšou metódou.

Arenemiseks on kaks teed. Materialiste ei huvita transtsendentaalne tasand. Nende huviks on materiaalne heaolu majandusliku arengu läbi või kõrgematele planeetidele tõusmine selleks ette nähtud töö abil. Vaimsele teele astudes tuleb lõpetada kõik materiaalsed tegevused ja ohverdada niinimetatud materiaalne õnn. Kui eneseteadvustamise poole püüdlev transtsendentalist jääb oma üritustes ebaedukaks, kaotab ta näiliselt mõlemad teed – ta ei saa nautida ei materiaalset õnne ega vaimset edu. Tal pole enam kuskil kohta – ta on nagu puruks rebitud pilv. Vahel eraldub taevas mõnest pilvest väike tükk, mis ühineb suurema pilvega. Ent kui ta ei leia suurt pilve, millega ühineda, puhub tuul ta laiali ning temast ei jää tohutusse taevasse enam midagi alles. Brahmaṇaḥ pathi on transtsendentaalse teadvustamise tee, mis põhineb oma vaimse olemuse mõistmisel lahutamatu osakesena Kõigekõrgemast Jumalast, kes avaldub Brahmanina, Paramātmāna ja Bhagavānina. Jumal Śrī Kṛṣṇa on Kõrgeima Absoluutse Tõe kõige täielikum avaldumine, ning seega on inimene, kes on alistunud Kõrgeimale Isiksusele, edukas transtsendentalist. Selle eesmärgi saavutamine Brahmani ja Paramātmā teadvustamise läbi nõuab mitmeid sünde (bahūnāṁ janmanām ante). Seepärast on ülim transtsendentaalse teadvustamise tee bhakti-jooga ehk Kṛṣṇa teadvus, mis on otsene meetod.