Skip to main content

VERŠ 19

TEXT 19

Verš

Verš

yathā dīpo nivāta-stho
neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam ātmanaḥ
yathā dīpo nivāta-stho
neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam ātmanaḥ

Synonyma

Synonyma

yathā — tak ako; dīpaḥ — lampa; nivāta-sthaḥ — v závetrí; na — nie; iṅgate — chveje sa; — toto; upamā — prirovnáva; smṛtā — považuje sa; yoginaḥ — yogīn; yata-cittasya — ktorého myseľ je ovládnutá; yuñjataḥ — neprestajne pohrúžený; yogam — v meditácii; ātmanaḥ — o transcendencii.

yathā — jako; dīpaḥ — lampa; nivāta-sthaḥ — v závětří; na — ne; iṅgate — chvěje se; — toto; upamā — přirovnání; smṛtā — je připomínáno; yoginaḥ — yogīna; yata-cittasya — jehož mysl je ovládnutá; yuñjataḥ — neustále praktikujícího; yogam — meditaci; ātmanaḥ — o transcendenci.

Překlad

Překlad

Tak ako sa plamienok lampy nechveje, keď je v závetrí, tak i transcendentalista, ktorého myseľ je ovládnutá, zotrváva vždy v meditácii o transcendentálnom „ja“.

Tak jako se nechvěje plamen lampy v závětří, podobně i transcendentalista, jehož mysl je ovládnutá, je neochvějně zaujatý meditací o transcendentním Já.

Význam

Význam

Ten, kto má skutočné vedomie Kṛṣṇu, kto je neprestajne pohrúžený do transcendencie a vždy medituje o Najvyššom Pánovi, je stály ako plameň v závetrí.

Ten, kdo si je skutečně vědom Kṛṣṇy — vždy zaujatý transcendencí, ničím nerušenou neustálou meditací o svém Pánu, jemuž patří uctívání — je stálý jako plamen lampy v závětří.