Skip to main content

VERŠ 24

TEXT 24

Verš

Texte

yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati
yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati

Synonyma

Synonyms

yaḥ — ten, kto; antaḥ-sukhaḥ — šťastný vo svojom vnútri; antaḥ-ārāmaḥ — aktívny a radostný vo svojom vnútri; tathā — ako aj; antaḥ-jyotiḥ — upriamený do vnútra; eva — určite; yaḥ — hocikto; saḥ — on; yogī — mystik; brahma-nirvāṇam — oslobodenie na úrovni Najvyššieho; brahma-bhūtaḥ — sebarealizovaný; adhigacchati — dosiahne.

yaḥ: celui qui; antaḥ-sukhaḥ: heureux de l’intérieur; antaḥ-ārāmaḥ: se réjouissant activement à l’intérieur; tathā: ainsi que; antaḥ-jyotiḥ: visant l’intérieur; eva: certes; yaḥ: quiconque; saḥ: il; yogī: un yogī mystique; brahma-nirvāṇam: la libération dans le Suprême; brahma-bhūtaḥ: ayant réalisé le soi; adhigacchati: atteint.

Překlad

Translation

Ten, kto je vo svojom vnútri blažený, kto nachádza vo svojom vnútri potešenie a je upriamený do svojho vnútra, je skutočne dokonalým mystikom. Je sebarealizovanou oslobodenou dušou a nakoniec dosiahne Najvyššieho.

Celui dont l’activité, le bonheur et l’objectif sont purement intérieurs est un parfait yogī. Il est libéré dans l’Absolu et, à la fin, atteindra l’Absolu.

Význam

Purport

Dokým človek nedokáže vychutnávať šťastie vo svojom vnútri, nemôže prestať vyhľadávať vonkajší povrchný pôžitok. Oslobodený človek prežíva skutočné šťastie. Preto môže sedieť hocikde a tešiť sa z činností života vo svojom vnútri. Takýto oslobodený človek prestal túžiť po vonkajšom hmotnom šťastí. Tento stav sa volá brahma-bhūta a len čo ho človek dosiahne, vráti sa späť domov, späť k Bohu.

À moins de savoir goûter le bonheur intérieur, comment peut-on abandonner toute recherche des plaisirs superficiels extérieurs ? L’être libéré connaît, par expérience, le vrai bonheur. Aussi peut-il s’asseoir en silence n’importe où et jouir intérieurement des activités de la vie. Il ne recherche plus les joies matérielles extérieures. On appelle cet état le brahma-bhūta. Quiconque l’atteint est assuré de retourner à Dieu, en sa demeure éternelle.