Skip to main content

VERŠ 24

TEXT 24

Verš

Text

yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati
yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati

Synonyma

Synonyms

yaḥ — ten, kto; antaḥ-sukhaḥ — šťastný vo svojom vnútri; antaḥ-ārāmaḥ — aktívny a radostný vo svojom vnútri; tathā — ako aj; antaḥ-jyotiḥ — upriamený do vnútra; eva — určite; yaḥ — hocikto; saḥ — on; yogī — mystik; brahma-nirvāṇam — oslobodenie na úrovni Najvyššieho; brahma-bhūtaḥ — sebarealizovaný; adhigacchati — dosiahne.

yaḥ — one who; antaḥ-sukhaḥ — happy from within; antaḥ-ārāmaḥ — actively enjoying within; tathā — as well as; antaḥ-jyotiḥ — aiming within; eva — certainly; yaḥ — anyone; saḥ — he; yogī — a mystic; brahma-nirvāṇam — liberation in the Supreme; brahma-bhūtaḥ — being self-realized; adhigacchati — attains.

Překlad

Translation

Ten, kto je vo svojom vnútri blažený, kto nachádza vo svojom vnútri potešenie a je upriamený do svojho vnútra, je skutočne dokonalým mystikom. Je sebarealizovanou oslobodenou dušou a nakoniec dosiahne Najvyššieho.

One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme.

Význam

Purport

Dokým človek nedokáže vychutnávať šťastie vo svojom vnútri, nemôže prestať vyhľadávať vonkajší povrchný pôžitok. Oslobodený človek prežíva skutočné šťastie. Preto môže sedieť hocikde a tešiť sa z činností života vo svojom vnútri. Takýto oslobodený človek prestal túžiť po vonkajšom hmotnom šťastí. Tento stav sa volá brahma-bhūta a len čo ho človek dosiahne, vráti sa späť domov, späť k Bohu.

Unless one is able to relish happiness from within, how can one retire from the external engagements meant for deriving superficial happiness? A liberated person enjoys happiness by factual experience. He can, therefore, sit silently at any place and enjoy the activities of life from within. Such a liberated person no longer desires external material happiness. This state is called brahma-bhūta, attaining which one is assured of going back to Godhead, back to home.