Skip to main content

VERŠ 24

TEXT 24

Verš

Tekst

yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati
yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati

Synonyma

Synonyms

yaḥ — ten, kto; antaḥ-sukhaḥ — šťastný vo svojom vnútri; antaḥ-ārāmaḥ — aktívny a radostný vo svojom vnútri; tathā — ako aj; antaḥ-jyotiḥ — upriamený do vnútra; eva — určite; yaḥ — hocikto; saḥ — on; yogī — mystik; brahma-nirvāṇam — oslobodenie na úrovni Najvyššieho; brahma-bhūtaḥ — sebarealizovaný; adhigacchati — dosiahne.

yaḥ — den, som; antaḥ-sukhaḥ — lykkelig indefra; antaḥ-ārāmaḥ — nyder aktivt inde i sig selv; tathā — tillige med; antaḥ-jyotiḥ — sigter indad; eva — afgjort; yaḥ — enhver, der; saḥ — han; yogī — en mystiker; brahma-nirvāṇam — befrielse i den Højeste; brahma-bhūtaḥ — der er selvrealiseret; adhigacchati — opnår.

Překlad

Translation

Ten, kto je vo svojom vnútri blažený, kto nachádza vo svojom vnútri potešenie a je upriamený do svojho vnútra, je skutočne dokonalým mystikom. Je sebarealizovanou oslobodenou dušou a nakoniec dosiahne Najvyššieho.

Den, hvis lykke er i det indre, som er aktiv og glædes i sit indre, og hvis mål er i det indre, er faktisk den fuldendte mystiker. Han er befriet i den Højeste og når til slut den Højeste.

Význam

Purport

Dokým človek nedokáže vychutnávať šťastie vo svojom vnútri, nemôže prestať vyhľadávať vonkajší povrchný pôžitok. Oslobodený človek prežíva skutočné šťastie. Preto môže sedieť hocikde a tešiť sa z činností života vo svojom vnútri. Takýto oslobodený človek prestal túžiť po vonkajšom hmotnom šťastí. Tento stav sa volá brahma-bhūta a len čo ho človek dosiahne, vráti sa späť domov, späť k Bohu.

FORKLARING: Medmindre man kan nyde indre glæde, hvordan kan man da trække sig tilbage fra ydre aktiviteter, der er rettet mod en overfladisk ydre lykke? En befriet person nyder lykke gennem direkte oplevelse. Derfor kan han sidde stille hvor som helst og nyde de indre livsaktiviteter. En således befriet person er ikke længere ude efter ydre materiel lykke. Denne tilstand kaldes brahma-bhūta. Når man opnår den, kan man være sikker på at vende hjem, tilbage til Guddommen.