Skip to main content

VERŠ 24

TEXT 24

Verš

Verš

yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati
yo ’ntaḥ-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ
brahma-bhūto ’dhigacchati

Synonyma

Synonyma

yaḥ — ten, kto; antaḥ-sukhaḥ — šťastný vo svojom vnútri; antaḥ-ārāmaḥ — aktívny a radostný vo svojom vnútri; tathā — ako aj; antaḥ-jyotiḥ — upriamený do vnútra; eva — určite; yaḥ — hocikto; saḥ — on; yogī — mystik; brahma-nirvāṇam — oslobodenie na úrovni Najvyššieho; brahma-bhūtaḥ — sebarealizovaný; adhigacchati — dosiahne.

yaḥ — ten, kdo; antaḥ-sukhaḥ — šťastný ve svém nitru; antaḥ-ārāmaḥ — činný a radující se v nitru; tathā — také; antaḥ-jyotiḥ — zaměřený do nitra; eva — jistě; yaḥ — kdokoliv; saḥ — on; yogī — mystik; brahma-nirvāṇam — osvobození na úrovni Nejvyššího; brahma-bhūtaḥ — když zná sám sebe; adhigacchati — dosahuje.

Překlad

Překlad

Ten, kto je vo svojom vnútri blažený, kto nachádza vo svojom vnútri potešenie a je upriamený do svojho vnútra, je skutočne dokonalým mystikom. Je sebarealizovanou oslobodenou dušou a nakoniec dosiahne Najvyššieho.

Ten, kdo nalézá štěstí ve svém nitru, je činný a raduje se sám v sobě a jehož cíl spočívá uvnitř, je dokonalý mystik. Je osvobozený na úrovni Nejvyššího a nakonec Nejvyššího také dosahuje.

Význam

Význam

Dokým človek nedokáže vychutnávať šťastie vo svojom vnútri, nemôže prestať vyhľadávať vonkajší povrchný pôžitok. Oslobodený človek prežíva skutočné šťastie. Preto môže sedieť hocikde a tešiť sa z činností života vo svojom vnútri. Takýto oslobodený človek prestal túžiť po vonkajšom hmotnom šťastí. Tento stav sa volá brahma-bhūta a len čo ho človek dosiahne, vráti sa späť domov, späť k Bohu.

Jak by mohl někdo zanechat vnějších činností zaměřených na dosažení povrchního štěstí, jestliže není schopen vychutnávat štěstí ve svém nitru? Ten, kdo je osvobozený, štěstí opravdu prožívá. Může proto kdekoliv v tichosti usednout a radovat se ze života ve vlastním nitru; již netouží po vnějším, hmotném štěstí. Tento stav se nazývá brahma-bhūta—po jeho dosažení si může být živá bytost jista tím, že se vrátí k Bohu, zpátky domů.